Theo Dõi Nhập Xuất Tồn Đơn Giản Bằng Excel, Tải Mẫu File Excel Quản Lý Kho 2021 Mới Nhất

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Đang xem: Theo dõi nhập xuất tồn đơn giản bằng excel

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.

*

Bước 2: Tạo sheets nhập xuất lập công thức mãng – Hàng ngày khi phát sinh nhập xuất bạn đều nhập vào sheet này – Dùng hàm và “&” để nối tên thông tin doanh nghiệp và địa chỉ, mã số thuế: làm công thức tại A1 sau đó kéo copy công thức xuống là bạn có kết quả cần làm

*

– Tại cột số phiếu đặt công thức mãng tại namebox là : SOPHIEU – Để tạo phiếu nhập, xuất sau này – Muốn lấy không giới hạn ô hãy chọn: ctrl + shift+Mũi tên đi xuống

*

– Tại cột số lượng nhập ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt namebox: SLN

*

– Tại cột số lượng xuất ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt namebox: SLX

*

– Tại cột thành tiền nhập ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt name box là: TTN

*

– Tại cột thành tiền Xuất ctrl + shift+Mũi tên đi xuống đặt name box là: TTX

*

Xem thêm: Đoạn Văn Nghị Luận Chớ Nên Tự Phụ, Đề: Chớ Nên Tự Phụ

*

+ Sang sheet Nhập Xuất : tạo danh sách chọn mã khách hàng –Tại cột Mã doanh nghiệp ctrl + shift+Mũi tên đi xuống/ date/data vailidation: Allow: list Source: = MKH vừa đặt bên danh mục khách hàng vừa tạo mãng Sau này muốn tìm mã khách hàng chỉ cần chọn trong danh sách – Dùng các hàm vlookup để lập công thức để tự động hiển thị tên khách hàng, địa chỉ, MST tìm kiếm trên cơ sở mã khách hàng

*

*

Quay sang sheet nhập xuất : Tạo list danh mục vật tư chọn khi xuất sử dụng – Tại cột Mã Vật Tư ctrl + shift+Mũi tên đi xuống

*

– Dùng các hàm vlookup để lập công thức để tự động hiển thị tên: Vật tư, đơn vị tính Sau này chỉ cần chọn mã vật tư khác tự động PM tìm kiếm bên Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kiêm danh mục vật tư

*

Xem thêm: Cách Điều Trị Viêm Tinh Hoàn Mãn Tính, 3 Hiệu Quả

*

– Cột đơn giá xuất kho dùng hàm vlookup để dò tìm ở bảng TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN KHO để tìm kiếm

*

– Để tránh tình trạng âm kho khi xuất dùng thì làm thêm hai cột kiểm tra tồn kho : dùng hàm vlookup để dò tìm bên bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho

*

Được dò ở cột tồn cuối kỳ:

*

Làm đến đây đã hoàn thiện được sơ lược phần Nhập Xuất nhập liệu hàng ngày

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel