Phương Trình Cosx Sinx Có Số Nghiệm Thuộc Đoạn $Left, Phương Trình Sinx = Cosx Có Số Nghiệm Thuộc Đoạn

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật

*

*

*

phương trình(cos x-sin3x=sqrt{2}left(cos x-sin x
ight)sin4x)có tổng tất cả các nghiệm(xinleft(0;pi
ight))là?

*

a)vẽ đồ thị hàm số(y=sin x)rồi chỉ ra trên đồ thị đó các điểm có hoành độ thuộc khoảng(left(-pi;4pi
ight))là nghiệm của mõi phương trình sau :

1)(sin x=-frac{sqrt{3}}{2}) ; 2)(sin x=1)

b) cũng câu hỏi tương tự cho hàm số(y=cos x)đối với mỗi phương trình sau : 1)(cos x=frac{1}{2}) ; 2)(cos x=-1)

1) Giải phương trình sau: (frac{1}{2}sinx=sinfrac{x}{2}.cos^2frac{x}{2}) (*)

2) Trung bình cộng của GTLN và GTNN của hàm số y = (-sin^2x-4sinx+2).

Đang xem: Phương trình cosx sinx có số nghiệm thuộc đoạn

3) Tìm giá trị của m để phương trình (m + 1)sin2x + 2cos2x = 2m vô nghiệm.

4) Tìm tổng các nghiệm thuộc khoảng (0;101) của phương trình (sin^4frac{x}{2}+cos^4frac{x}{2}=1-2sinx).

5) Tìm nghiệm thuộc 0 (sin2x=-frac{1}{2}).

Xem thêm: Hoàn Thành Các Phương Trình Na2Co3 Hcl + Na2Co3, Na2Co3 Hcl Là Gì

6) Tìm nghiệm thuộc 0 ≤ x ≤ 2π của phương trình (sqrt{2}cosleft(x+frac{pi}{3}
ight)=1).

7) Tìm nghiệm của phương trình sin(x + 17 độ).cos(x – 22 độ) + cos(x + 17 độ).sin(x – 22 độ) = (frac{sqrt{2}}{2}) thỏa điều kiện x ∈ (0 độ; 90 độ).

8) Cho ΔABC có các góc A, B, C thỏa mãn sinA.sinB.sinC = (frac{3sqrt{3}}{8}) . Chứng minh ΔABC đều.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 68 Tập 1, 2, 3, 4, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 58: Luyện Tập Trang 68

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI…
2
0
Chứng minh phương trình: -msin2x + 2016(sinx-cosx)=0 ( m là tham số) có nghiệm với mọi m thuộc R
Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI…
0
0

Số nghiệm của phương trình:(sin^{2015}x-cos^{2016}x=2left(sin^{2017}x-cos^{2018}x
ight)+cos2x) trên <-10;30> là

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI…
1
0

tìm m để hàm số sau xác định (forall xin R) : (y=sin^4x+cos^4x-2msin xcos x)

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI…
1
0

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn <-10;10> để phương trình (sinleft(x-dfrac{pi}{3}
ight)-sqrt{3}cosleft(x-dfrac{pi}{3}
ight)=2m) vô nghiệm.

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI…
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình