Luận Văn Về Quyền Con Người Trong Hiến Pháp Việt Nam, Luận Văn Thạc Sĩ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích so sánh các văn bản pháp luật quốc tế và các bản Hiến pháp Việt Nam về bảo đảm bảo đảm quyền con người và đưa ra nhận xét về các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013. Mời các bạn tham khảo.

Đang xem: Luận văn về quyền con người

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HOÀNG LAN ANH B¶O §¶M QUYÒN CON NG¦êI TRONG HIÕN PH¸P VIÖT NAM Chuyên ngành: Pháp luật về quyền con người Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌCCán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN ĐĂNG DUNG HÀ NỘI – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu củariêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trongbất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trongLuận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đãhoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụtài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét đểtôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Hoàng Lan Anh MỤC LỤC TrangTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục các từ viết tắtMỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1Chương 1: BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI LÀ MỤC TIÊU CỦA HIẾN PHÁP ………………………………………………………………………………………………… 61.1. Bảo đảm quyền con người – lý do ra đời Hiến pháp …………………………….61.2. Thực thi Hiến pháp là bảo đảm quyền con người ……………………………..13Chương 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM …………………………………………………..212.1. Quy định về quyền con người …………………………………………………………..212.1.1. Quy định quyền con người trong Hiến pháp qua các thời kỳ …………………..212.1.2. Các quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 ……………………282.2. Quy định phân quyền cũng là đảm bảo quyền con người…………………..312.3. Thực trạng hoạt động hiện nay của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp …………..352.3.1. Quốc hội (lập hiến, lập pháp)………………………………………………………………352.3.2. Chính phủ (hành pháp) ………………………………………………………………………422.3.3. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (tư pháp) ………………………………472.3.4. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân …………………………………………………..65Chương 3: BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP 2013 ….883.1. Cách thức ghi nhận quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013…………………………………………………………………………………………………883.1.1. Những điểm mới về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 ………………………………………………………………………………………..883.1.2 Đưa các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân vào nhiều chương khác của Hiến pháp nhằm tạo ra cơ chế hiến định bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân ……………………………………..893.1.3. Cơ cấu của chương quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013 …………………………………………………………..903.2. Nội dung các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân trong Hiến pháp 2013 …………………………………………………93KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………103DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………….105DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình sự CCHC: Cải cách hành chính CCTP: Cải cách tư pháp CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa HĐND: Hội đồng nhân dân HĐXX: Hội đồng xét xử HTND: Hội thẩm nhân dân TAND: Tòa án nhân dân TCN: Trước công nguyên TTHS: Tố tụng hình sự UBND: Ủy ban nhân dân UBTVQH: Ủy Ban Thường vụ Quốc hội VAHS: Vụ án hình sự VKSND: Viện kiểm sát nhân dân XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quyền con người là phạm trù chính trị – pháp lý, sự ra đời của khái niệmquyền con người gắn liền với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản lật đổ chế độphong kiến, xã hội thần dân thế kỷ XVII, XVIII. Ở Anh, khái niệm đó nằm trongLuật về các quyền (1689); ở Mỹ, nằm trong Tuyên ngôn độc lập (1776) và Hiếnpháp (bổ sung, 1789); ở Pháp, nằm trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền(1789); và về sau khái niệm này được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế do Liênhiệp quốc khởi xướng. Trong các điều kiện đảm bảo thực hiện quyền con người như: chính trị, kinhtế, văn hóa giáo dục và pháp luật… thì pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng hàngđầu, bởi vì: pháp luật là phương tiện chính thức hóa giá trị xã hội của quyền conngười; là công cụ sắc bén của nhà nước trong việc thực hiện và bảo vệ quyền conngười; pháp luật tạo cơ sở pháp lý để công dân đấu tranh bảo vệ các quyền và lợiích hợp pháp của mình; vai trò của pháp luật còn thể hiện trong mối quan hệ giữapháp luật và các điều kiện đảm bảo khác như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…,các điều kiện này phải thể hiện dưới hình thức pháp luật mới trở thành giá trị xã hộiổn định và được hiện thực hóa. Hiến pháp là đạo luật tối cao trong hệ thống văn bảnquy phạm pháp luật, vì lẽ đó quyền con người cần phải được quy định cụ thể trongbản Hiến pháp. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề quyền con người, quyền công dân nênhiến pháp của các nước thường dành riêng một chương hoặc một phần ghi nhận cácquyền con người, quyền công dân: chương V Hiến pháp Việt Nam năm 1992, PhầnI Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1978, Chương II Hiến pháp Thụy Điển 1974,chương III Hiến pháp Nhật Bản năm 1946, phần II Hiến pháp Hy Lạp năm 1975,phần IV Hiến pháp Singapore năm 1963, chương II Hiến pháp Hàn Quốc năm 1948,chương II Hiến pháp Ba Lan năm 1997, chương II Hiến pháp Trung Quốc năm1982, chương II Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993… 1 Từ các cơ sở trên, việc phân tích, đánh giá các quy định về bảo đảm quyềncon người trong các bản Hiến pháp Việt Nam các thời kỳ là rất quan trọng, nhằmnhấn mạnh “việc ghi nhận quyền con người trong hiến pháp là để bảo vệ các quyềnnày bằng sức mạnh pháp lý cao nhất của quốc gia.” Do vậy, trong khuôn khổ luậnvăn Thạc sĩ chuyên ngành Luật Nhân quyền, học viên đã lựa chọn đề tài “Bảo đảmquyền con người trong Hiến pháp Việt Nam”. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thì Hiến pháp cần phải có bước tiến lớn trong tư duyvề quyền và tư duy lập hiến, lập pháp. Trên cơ sở quy định của các Hiến pháp, hệthống pháp luật Việt Nam không ngừng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theohướng “bảo vệ công lý và quyền con người”. Đồng thời, Nhà nước cần phải đổi mớihoạt động lập pháp, triển khai các chương trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính.Các hoạt động này nhằm đẩy mạnh tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phápquyền ở Việt Nam; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trongviệc tôn trọng, bảo vệ quyền con người. Nhà nước cũng thông qua nhiều chươngtrình, mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của cả nước… Một số công trình, đề tài nghiên cứu được các chuyên gia dưới các góc độ vàtrong phạm vi khác nhau, tiêu biểu là: – Nguyễn Thị Báo (2005), “Đảm bảo thựchiện quyền công dân thông qua hoạt động của các cơ quan nhà nước”, Tạp chíNghiên cứu lập pháp (7); Lê Cảm (2006), “Những vấn đề lý luận về bảo vệ cácquyền con người bằng pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự (Phần II: Bảo vệ cácquyền con người bằng pháp luật hình sự)”, Tạp chí Tòa án nhân dân (13); Bảo Chân(2006), “Cải cách tư pháp đặt ra những nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập”,Tạp chí Pháp lý (12); Trần Ngọc Đường (2005), “Cải cách tư pháp và xây dựng Nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản (5); Đỗ QuangHưng (2005), “Vấn đề “Tự do tôn giáo – nhân quyền ở Việt Nam”, Tạp chí Cộngsản (11); GS.TS Nguyễn Đăng Dung (2004), Sự hạn chế quyền lực nhà nước, NxbĐại học Quốc gia Hà Nội; Bùi Xuân Đức (2004), Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhànước trong giai đoạn hiện nay, Nxb Tư pháp. 2 Một số luận văn và luận án về bảo đảm quyền con người hiện có: NguyễnVăn Mạnh (1995), Xây dựng và hoàn thiện đảm bảo pháp lý thực hiện quyền conngười trong điều kiện đổi mới ở nước ta hiện nay, Luận án Tiến sĩ Luật học, Họcviên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tường Duy Kiên (2004), Đảm bảo quyền conngười trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viênchính trị quốc gia Hồ Chí Minh… Ngoài ra, vấn đề này còn được đề cập trong nhiềutạp chí pháp luật, tạp chí nhân quyền và các hội thảo khoa học trên toàn quốc. Mặc dù đã có nhiều công trình về bảo đảm quyền con người nhưng nhìn chungnhững công trình nêu trên đã xuất bản cách đây vài năm, đến nay pháp luật và thựctiễn về bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, đâylà công trình mới nghiên cứu có tính hệ thống và đi vào chuyên sâu so sánh các biệnpháp bảo đảm quyền con người qua các bản Hiến pháp Việt Nam các thời kỳ và đưara nhận định, đánh giá về các quy định về quyền con người, quyền công dân trongHiến pháp 2013. 3. Mục đích và nhiệm vụ 3.1. Mục đích Nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích so sánh các văn bản pháp luật quốc tế vàcác bản Hiến pháp Việt Nam về bảo đảm bảo đảm quyền con người và đưa ra nhậnxét về các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013. 3.2. Nhiệm vụ – Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quyền con người trong các côngước quốc tế, điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. – Phân tích thực trạng, đánh giá tình hình bảo đảm quyền con người bằng hệthống bộ máy nhà nước Việt Nam, những thành tựu và hạn chế trong việc bảo đảmquyền con người thông qua các quy định của Hiến pháp. – Nhận định, đánh giá các điểm mới về quyền con người, quyền công dântrong Hiến pháp 2013. 4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 3Minh về quyền con người; những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng vàNhà nước về quyền con người. Nghiên cứu thực trạng việc bảo đảm quyền conngười thông qua các quy định của Hiến pháp hiện nay. Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khácnhau, bao gồm: phương pháp tổng hợp, phân tích, chứng minh, thống kê, so sánh,kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn… 5. Những đóng góp mới của luận văn Đây là công trình nghiên cứu một cách toàn diện về lý luận cũng như thựctiễn về bảo đảm quyền con người thông qua các quy định của Hiến pháp Việt Nam.Luận văn có những điểm mới về mặt khoa học như sau: Thứ nhất, trên cơ sở phân tích, tổng hợp các quan điểm, tác giả đưa rađánh giá cá nhân về các quan điểm của mình về bảo đảm quyền con người trongHiến pháp Việt Nam. Thứ hai, luận văn phân tích, nhận xét về bảo đảm quyền con người trongpháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam và việc cụ thể hóa các công ước quốc tế,điều ước quốc tế trong Hiến pháp Việt Nam nói chung và hệ thống pháp luật ViệtNam nói riêng. Thứ ba, luận văn đánh giá một cách có hệ thống những thành tựu cũng nhưnhững hạn chế, bất cập trong thực thi quyền con người tại Việt Nam, nguyên nhândẫn đến thực trạng đó. Thứ tư, Hiến pháp 2013 đã làm rõ hơn các quyền, nghĩa vụ cơ bản của côngdân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người,quyền công dân; thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta. Qua đó, luận vănnhận xét các quy định về quyền con người, quyền công dân để thể hiện được tầmquan trọng của các quy định này trong bản Hiến pháp mới nhất. 6. Kết quả nghiên cứu và ý nghĩa của luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung và phát triển những vấn đềlý luận về bảo đảm quyền con người, tạo cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu nhằmtiếp tục hoàn thiện các quy định của Hiến pháp về vấn đề này. 4 Các ý kiến, kết luận được trình bày trong luận văn có thể làm tài liệu thamkhảo, vận dụng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật cũng như trong thựctiễn, chính sách, qua đó góp phần bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luậnvăn bao gồm 3 chương sau: Chương 1: Bảo đảm quyền con người là mục tiêu của Hiến pháp. Chương 2: Thực trạng vấn đề bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp VIệt Nam. Chương 3: Bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp 2013. 5 Chương 1 BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI LÀ MỤC TIÊU CỦA HIẾN PHÁP Quyền con người là những quyền cơ bản nhất của con người, được có mộtcách tự nhiên gắn bó mật thiết với con người – một động vật cao cấp có lý trí, và cótình cảm làm cho con người khác với các động vật khác, mà nhà nước thành lập vớimột trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của mình là phải bảo vệ nhữngquyền đó. Cũng vì lẽ tự nhiên đó, quyền con người luôn là mục tiêu của Hiến phápmỗi quốc gia. 1.1. Bảo đảm quyền con người – lý do ra đời Hiến pháp Quyền con người là phạm trù chính trị – pháp lý, sự ra đời của khái niệmquyền con người gắn liền với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản lật đổ chế độphong kiến, xã hội thần dân thế kỷ XVII, XVIII. Ở Anh, khái niệm đó nằm trongLuật về các quyền (1689); ở Mỹ, nằm trong Tuyên ngôn độc lập (1776) và Hiếnpháp (bổ sung, 1789); ở Pháp, nằm trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền(1789); và về sau khái niệm này được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế do Liênhiệp quốc khởi xướng <26>. Theo quan điểm của các nhà triết học, chính trị học thời kỳ Khai sáng (thế kỷXVIIXVII) thì quyền con người là các quyền không thể tước bỏ được; đây là cácquyền tự nhiên (natural right) do tạo hóa ban cho họ. Tiêu biểu cho quan điểm nàylà Thomas Hobbes (1588-1679), Jonh Locke (1632-1704) và Thomas Paine (1731-1809) Đây là những quyền mang tính bẩm sinh, vốn có của các cá nhân, khi sinh rađã được thừa hưởng, bởi vì họ là thành viên của nhân loại. Các quyền này khôngkhông một xã hội hay một chính phủ nào có thể ban phát, xóa bỏ hoặc “chuyểnnhượng” và nó không phụ thuộc vào các phong tục, tập quán, truyền thống vănhóa,… đây là các quyền vốn có của các cá nhân. Các quyền đó bao gồm: quyền tựdo ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng và nhận thức, quyền tự do lập hội và quyềnđược bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, đây chưa phải là bản liệt kê đầy 6đủ các quyền của công dân trong một nền chính trị dân chủ. Theo quan niệmphương Tây thì các xã hội dân chủ phải thừa nhận các quyền con người mà bất kỳchính phủ dân chủ nào cũng phải duy trì, vì các quyền này tồn tại không phụ thuộcvào chính phủ, do đó chúng không thể bị luật pháp bãi bỏ cũng như không phụthuộc vào ý muốn nhất thời của đa số cử tri nào đó. Ngược lại với các quan điểm cho rằng quyền con người là quyền tự nhiên làhọc thuyết cho rằng quyền con người là quyền pháp lý (legal right). Các học giả tiêubiểu cho quan điểm này là: Edmund Burke (1727-1797) và Jeremy Bentham (1748-1832). Theo đó, các quyền con người không phải tự nhiên mà có mà nó phải đượcthừa nhận và luật hoá. Các quyền này phụ thuộc vào ý chí của nhà nước (tức giaicấp thống trị) và truyền thống văn hóa, các phong tục tập quán. Những quan điểmgắn các quyền con người với luật pháp đã được thừa nhận từ lâu. Trong lịch sử pháttriển của quyền con người, nhân loại đã chứng kiến sự tồn tại của các hình thứcpháp lý nay. Khởi đầu là Bộ luật cải cách, của Urukagina, đây là bộ luật được biếtđến sớm nhất (khoảng năm 2350 TCN), trong bộ luật này đã nói đến những kháiniệm về quyền con người, tuy nhiên văn bản chính thức bộ luật đó hiện vẫn chưađược tìm thấy. Một trong những bộ luật cổ hiện còn ngày nay là Luật Ur-Nammu(khoảng năm 2050 TCN) và Bộ luật Hammurabi (khoảng 1780 TCN) đây là nhữngbộ luật xa xưa nhất ghi nhận về các quyền con người, kể cả nữ quyền, quyền trẻ em,và quyền của nô lệ. Mặt khác, quyền con người vẫn còn được ghi nhận trong các tàiliệu tôn giáo, dĩ nhiên không nhiều lắm. Kinh Vệ đà, Kinh Thánh, Kinh Koran vàsách văn tuyển Luận Ngữ của Khổng Tử cũng nằm trong số những tài liệu ra đờisớm đã nêu ra những vấn đề về nghĩa vụ, quyền, và bổn phận của con người <26>. Hiện nay trụ Cyrus (hay Cyrus Cylinder) được cho là hiến chương đầu tiêncủa nhân quyền thế giới, “ra đời trước hiến chương Magna Carta hơn một ngànnăm”. Trụ này có từ thời hoàng đế Cyrus Đại đế (559-530 TCN), người sáng lập ranước Iran, đã có một bản mẫu của trụ được Iran tặng cho Liên hiệp Quốc vào năm1971. Hiến chương Magna Carta của người Anh lần đầu tiên được công bố năm 1215.Hiến chương này có ảnh hưởng đến sự phát triển của thông luật (common law) và 7nhiều văn kiện, tài liệu liên quan đến quyền con người như Hiến pháp Hoa Kỳ, đặcbiệt là Đạo luật Nhân quyền (Bill of Rights)… Hiến chương Magna Carta còn làmột trong những tài liệu pháp lý đầu tiên tiết chế quyền lực của nhà nước để bảo vệcác quyền của công dân nước đó. Hiện nay, giá trị còn tồn tại lớn nhất của nó là luậtbảo thân (habeas corpus – thân xác thuộc về người). Quyền này phát sinh từ cácđiều 36, 38, 39 và 40 của Hiến chương Magna Carta năm 1215; nó cũng bao gồmdue process of law (luật tôn trọng tất cả các quyền hợp pháp của công dân).

Xem thêm: Bắt Đầu Nhanh: Lọc Trong Excel Bằng Công Cụ Filter, Lọc Dữ Liệu Trong Một Dải Ô Hoặc Bảng

Xem thêm: Mẫu Phiếu Cân Xe Excel 【Xem 495】, Hỏi: Về Nhân Bản Phiếu Cân Xe Trong Excel

Hai luồng tư tưởng bàn về nguồn gốc của quyền con người hiện vẫn còn gâynên nhiều tranh cãi, và nhận thức của nhân loại hiện vẫn đang bị chia rẽ bởi vấn đềnày. Việc phân định tính đúng sai của hai quan điểm này là vấn đề hết sức khókhăn, bởi vì quyền con người là phạm trù phức tạp, nó liên quan đến nhiều ngànhkhoa học như luật học, triết học, xã hội học, chính trị học, đạo đức học… Mặc dùthừa nhận quyền con người có nguồn gốc tự nhiên hay nguồn gốc pháp lý thì có mộtthực tế rằng các quyền này vẫn phải được ghi nhận và đảm bảo thực hiện dướinhững hình thức pháp lý cụ thể. Và chỉ thông qua sự thể chế này các quyền conngười mới có cơ chế đảm bảo thực hiện. Theo nghĩa đó, pháp luật là công cụ quantrọng để pháp lý hóa, pháp điển hóa các quyền tự nhiên của con người, đồng thời nócũng là phương tiện quan trọng để đảm bảo thực hiện các quyền đó. Khái niệm về quyền con người hiện đại chủ yếu bắt nguồn từ châu Âu, tuynhiên cần khẳng định rằng, khái niệm tự do và công bằng xã hội – những khái niệmcơ bản của quyền con người, nằm trong tất cả mọi nền văn hóa. Các nội dung đầutiên của quyền con người quốc tế thực sự có thể được tìm thấy trong các Hiệp địnhvề Quyền tự do tôn giáo, Công ước Westphalia năm 1648 và việc cấm chế độ chiếmhữu nô lệ như tuyên ngôn về việc buôn bán nô lệ của Quốc hội Vienna vào năm1815, việc sáng lập Xã hội chống chế độ chiếm hữu nô lệ Mỹ vào năm 1833 vàCông ước quốc tế về chống chế độ chiếm hữu nô lệ năm 1926. Khái niệm quyềncon người phổ biến cho tất cả loài người mới được các nước chấp nhận sau chiếntranh thế giới lần II. Vào những năm 1940-1950, dưới sự lãnh đạo của Roosevelt,René Cassin và Joseph Malik, Liên hiệp quốc đã soạn thảo nên bản Tuyên ngôn thế 8giới về quyền con người, kể từ đó, quyền con người đã trở thành một khái niệmrộng khắp thế giới có ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia, đó là khái niệm về cácquyền văn hóa, kinh tế và xã hội, quyền tự quyết và quyền phát triển, quyền tự dokhông bị phân biệt chủng tộc, quyền bình đẳng về tư pháp… Theo một thống kê củaLiên hiệp quốc thì hiện nay đã có khoảng hơn 50 định nghĩa khác nhau về quyềncon người đã được công bố. Theo cách tiếp cận của Liên hiệp quốc thì quyền conngười là những bảo đảm pháp lý toàn cầu (universal legal guarantees) có tác dụngbảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động (action) hoặc sự bỏmặc (omissions) mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và tự do cơbản của con người. Bên cạnh đó, người ta vẫn tiếp cận quyền con người dưới khía cạnh là nhữngsự được phép (entitlement) mà tất cả các thành viên của cộng đồng nhân loại, khôngphân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, địa vị xã hội…; đều có ngay từ khi sinh ra,đơn giản chỉ vì họ là con người (cách tiếp cận này mang dấu ấn của học thuyết vềcác quyền tự nhiên). Khi được thông qua Tuyên ngôn thế giới về quyền con ngườitrở thành một phần không thể thiếu của hệ thống Liên hiệp quốc. Mặc dù, Liên hiệpquốc đã lên tới 191 thành viên nhưng không một quốc gia nào thực sự nghi ngờtuyên ngôn này, nhờ đó đến nay phần lớn nội dung của tuyên ngôn đã trở thành tậpquán luật quốc tế về quyền con người, dựa trên sự chia sẻ các giá trị chung đã đượcnhất trí theo khuôn khổ của Liên hiệp quốc, trong đó bao gồm các yếu tố hình thànhnên đạo đức toàn cầu. Theo quan điểm được đông đảo cộng đồng quốc tế thừa nhận thì quyền conngười mang các thuộc tính cơ bản là: tính phổ biến, tính không thể chuyển nhượng,tính không thể phân chia, tính liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau. Ở Việt Nam, đã cónhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đưa ra những định nghĩa, cách tiếp cận khác nhauvề vấn đề quyền con người. Mặc dù còn có những điểm khác nhau, song phần lớn họđều thống nhất quyền con người là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và kháchquan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏathuận pháp lý quốc tế. Quyền con người là những chuẩn mực mang tính toàn cầu, đây 9là vấn đề chính trị – pháp lý vừa mang tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù. Tính phổbiến thể hiện ở chỗ quyền con người bao hàm những nguyên tắc, những quyền đượcthừa nhận và áp dụng ở mọi nơi, nó là sự kết tinh những giá trị nhân văn của nhânloại mà loài người phải bảo vệ. Tính đặc thù thể hiện ở chỗ, tùy theo điều kiện kinh tế- chính trị, xã hội mà sẽ có những mức độ riêng để qui định đảm bảo thực hiện phùhợp với những đặc điểm riêng của quốc gia. Trong quá trình nghiên cứu, giải quyếtvấn đề quyền con người cần phải chú ý những điểm chung và những nét đặc thù, đảmbảo sự cân bằng, hòa hợp giữa những giá trị phổ biên và đặc thù <27>. Quan điểm biện chứng của học thuyết Mác – Lênin đã khắc phục được tínhphiến diện trong nhận thức về con người và quyền con người ở các quan niệm nêutrên. Học thuyết Mác – Lênin xem xét con người với tư cách là sản phẩm của tựnhiên và xã hội. Con người là một thực thể tự nhiên nhưng là một thực thể tự nhiêncon người trong cộng đồng xã hội. Trong cái tự nhiên của con người có mặt xã hộivà trong cái xã hội của con người có mặt tự nhiên. Cho đến nay giữa các nhà khoahọc – luật gia trong và ngoài nước vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệmquyền con người. Theo PGS. TS. Nguyễn Đăng Dung, quyền con người: Đó là những quyền cơ bản nhất của con người, được có một cách tự nhiên gắn bó mật thiết với con người – một động vật cao cấp có lý trí, và có tình cảm làm cho con người khác với các động vật khác, mà nhà nước thành lập với một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của mình là phải bảo vệ những quyền đó <27>. TS. Trần Quang Tiệp đưa ra định nghĩa ngắn gọn, khá đầy đủ và cụ thể vềquyền con người như sau: “Quyền con người là những đặc lợi vốn có tự nhiên màchỉ có con người mới được hưởng trong những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội nhất định” <27>. Nội dung quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ngày càng nhận thức đầyđủ và toàn diện, được phát triển và cụ thể hóa trong các Tuyên bố và Công ước quốc tếvề quyền con người. Việc ghi nhận và đảm bảo quyền công dân trong hệ thống phápluật của mỗi quốc gia chính là thể hiện việc ghi nhận và bảo vệ quyền con người. 10 Trong các điều kiện đảm bảo thực hiện quyền con người như: chính trị, kinhtế, văn hóa giáo dục và pháp luật… thì pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng hàngđầu, bởi vì: pháp luật là phương tiện chính thức hóa giá trị xã hội của quyền conngười; là công cụ sắc bén của nhà nước trong việc thực hiện và bảo vệ quyền conngười; pháp luật tạo cơ sở pháp lý để công dân đấu tranh bảo vệ các quyền và lợiích hợp pháp của mình; vai trò của pháp luật còn thể hiện trong mối quan hệ giữapháp luật và các điều kiện đảm bảo khác như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…,các điều kiện này phải thể hiện dưới hình thức pháp luật mới trở thành giá trị xã hộiổn định và được hiện thực hóa. Hiến pháp là đạo luật tối cao trong hệ thống văn bảnquy phạm pháp luật, vì lẽ đó quyền con người cần phải được quy định cụ thể trongbản Hiến pháp. Về mối quan hệ giữa quyền con người và hiến pháp, chúng ta có thể nhậnđịnh: Chính vai trò giá trị của quyền con người, quyền công dân mà trong tư duychính trị của nhân loại, vấn đề quyền con người, quyền công dân trở thành một nộidung chính của lịch sử lập hiến. Hiến pháp của tất cả các nước, dù ở chế độ xã hộinào (tư bản, xã hội chủ nghĩa, các nước đang phát triển) đều có chế định quyền conngười, quyền công dân. Đó là nội dung cơ bản nhất của mỗi hiến pháp, nội dungquan trọng đến mức nếu không có chế định quyền con người, quyền công dân, thìcũng không thể có bản thân hiến pháp, nội dung đó chi phối kết cấu của bản hiếnpháp, chế định quyền công dân thường được đặt lên hàng đầu trong hiến pháp củanhiều nước <22>. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề quyền con người, quyền công dân nênhiến pháp của các nước thường dành riêng một chương hoặc một phần ghi nhận cácquyền con người, quyền công dân: chương V Hiến pháp Việt Nam năm 1992, PhầnI Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1978, Chương II Hiến pháp Thụy Điển 1974,chương III Hiến pháp Nhật Bản năm 1946, phần II Hiến pháp Hy Lạp năm 1975,phần IV Hiến pháp Singapore năm 1963, chương II Hiến pháp Hàn Quốc năm 1948,chương II Hiến pháp Ba Lan năm 1997, chương II Hiến pháp Trung Quốc năm1982, chương II Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993… Trong trường hợp hiến pháp không ghi nhận thì đã có văn bản riêng về 11quyền con người, quyền công dân. Đó là Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyềnPháp năm 1789. Lời mở đầu của Hiến pháp năm 1958 hiện hành của Cộng hòa Pháptrịnh trọng tuyên bố: “Nhân dân Pháp trung thành với bản Tuyên ngôn nhân quyềnvà dân quyền 1789” <26>. Điều đó có nghĩa Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyềnPháp năm 1789 như là một nội dung chính của hiến pháp. Tuyên ngôn nhân quyền năm 1689 của Anh là một nguồn quan trọng củahiến pháp bất thành văn của nước Anh. Ở Mỹ, các quy định về quyền con người,quyền công dân được ghi nhận trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 và trong 10 Tuchính án của Hiến pháp Mỹ. Như vậy, dù quy định theo cách nào, các quốc gia đều coi quyền con người,quyền công dân là nội dung cơ bản, không thể thiếu của hiến pháp. Ghi nhận, bảođảm, bảo vệ quyền con người là sứ mệnh của Hiến pháp, là mục tiêu của Hiến pháp. Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 – thước đo chungcho tất cả các dân tộc, tất cả các quốc gia- đã khẳng định quyền con người phảiđược tôn trọng và được tất cả các quốc gia cam kết thực hiê ̣n những quyề n và tự dođó mô ̣t cách có hiê ̣u quả thông qua những biê ̣n pháp tích cực , trong pha ̣m vi quố cgia hay quố c tế . Theo đó, quyền con người là giá trị phổ biến, không do hiến phápsinh ra, việc ghi nhận quyền con người trong hiến pháp với mục tiêu là để được bảovệ bằng sức mạnh pháp lý cao nhất của quốc gia. Quyền con người là thành quả của sự nghiệp đấu tranh của cả nhân loại.Quyền con người là sự kết tinh những giá trị cáo đẹp nhất trong nền văn hóa nhânloại. Những giá trị này được hình thành với sự đóng góp của tất cả cả quốc gia, dântộc, giai cấp từng lớp và cá con người con người trên trái đất, chứ không phải sảnphẩm của riêng bất cứ quốc gia, dân tộc, giai cấp nào. Để khẳng định, bảo đảm và bảo vệ quyền con người cộng đồng thế giới đãthông qua nhiều điều ước quốc tế về quyền con người. Trong các điều ước quốc tếđó, Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948, Công ước quốc tế về cácquyền dân sự, chính trị năm 1966 và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội,văn hóa năm 1966 được coi là Bộ luật quốc tế về quyền con người. Việt Nam đã gia 12nhập hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chủ chốt, trong đó có Công ước vềQuyền Dân sự, Chính trị, Công ước về Quyền Kinh tế, Xã hội, Văn hoá; Công ước vềXoá bỏ mọi Hình thức Phân biệt Chủng tộc, Công ước về Xoá bỏ mọi Hình thứcPhân biệt Đối xử với Phụ nữ; phê chuẩn 17 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế.Việt Nam đã ký Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật và Công ướcchống Tra tấn <62>. Là thành viên của các điều ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam cónghĩa vụ trước công dân cử mình, trước những người sinh sống trên lãnh thổ củamình, trước cộng đồng tế giới về thực hiện các cam kết xuất phát từ các điều ướcquốc tế: Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Việt Nam cầntôn trọng, bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người bằng cơ chế hiến pháp: Ghinhận, khẳng định trong Hiến pháp quyền con người, xác lập các thiết chế, các điềukiện để bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp. 1.2. Thực thi Hiến pháp là bảo đảm quyền con người Hiến pháp là một hệ thống quy định những nguyên tắc chính trị căn bản vàthiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Nhiềuhiến pháp cũng bảo đảm các quyền nhất định của nhân dân. Xét về mặt nội dung,hiến pháp là đạo luật cơ bản quy định các quy tắc pháp lý quan trọng nhất của quốcgia, ấn định hình thể quốc gia, ấn định các cơ quan điều khiển quốc gia cùng nhữngthẩm quyền của các cơ quan ấy. Hiến pháp là văn bản phản ánh tổ chức chính trịcủa quốc gia. Trước khi là đạo luật cơ bản, hiến pháp phải là một đạo luật. Với tư cách làđạo luật, hiến pháp phải được tổ chức thực thi, mà đã là thực thi thì bên cạnh nhữnghành vi thực hiện đúng, cũng có những hành vi thực thi sai, không khác nào nhưviệc thực thi các đạo luật bình thường khác. Với tư cách là đạo luật cơ bản, tức là đặc biệt, có hiệu lực pháp lý tối cao nênviệc thi hành và việc vi phạm cũng đặc biệt: Trước hết, chủ thể thi hành Hiến pháplà đặc biệt so với chủ thể thi hành các đạo luật bình thường khác. Điểm khác cănbản của Hiến pháp với các đạo luật khác ở chỗ: Chủ thể thi hành Hiến pháp là quan 13chức, mà không phải là công dân. Đó là các cơ quan, tổ chức nắm quyền lực nhànước. Cơ quan, tổ chức quyền lực nhà nước càng có nhiều quyền lực bao nhiêu,càng phải có trách nhiệm phải thi hành hiến pháp bấy nhiêu. Bên cạnh việc thi hànhlà khả năng vi phạm. Đó là Nghị viện/Quốc hội, cơ quan thực hiện quyền lập pháp.Đó là Chính phủ, cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Đó là các cơ quan Đảng cầmquyền thông qua các hoạt động của lập pháp và hành pháp. Đó là các cơ quan chínhquyền địa phương. Khác với đạo luật thường khác việc thực thi Hiến pháp khôngnhững qua các qua định, mà còn cả tinh thần của Hiến pháp <30>. Thứ đến là mức độ nguy hại của các hành vi vi phạm hiến pháp, chúng cóhậu quả rất lớn, đến nhiều người và thậm chí ngay hại cho nhiều thế hệ, cản trở sựphát triển của quốc gia, thường ở tầm chủ trương chính sách. Và cuối cùng, những hành vi vi phạm này rất khó phát hiện và rất khó xử lý.Cho đến hiện nay mặc dù có tới gần 200 nước có Hiến pháp, nhưng chỉ mới cókhoảng không đến 10% số nhà nước có tòa án chuyên xử việc vi phạm hiến phápcủa các cơ quan và quan chức nhà nước vi phạm. Cũng như việc thi hành các đạo luật bình thường khác, thực tiễn cho thấy cóhai loại hình vi phạm Hiến pháp ra: Hành vi hành động vi hiến là hành vi của chủthể thực hiện hành động trái với các quy định Hiến pháp, hoặc không phù hợp vớiHiến pháp. Đó có thể là hành vi của cơ quan ban hành văn bản pháp luật không phùhợp hoặc trái với Hiến pháp; hành vi của một cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạmthẩm quyền (lạm quyền) mà Hiến pháp trao cho; hoặc hành vi của bất cứ cơ quan,tổ chức, cá nhân nào nhân danh nhà nước ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiệnquyền và tự do hợp pháp của cá nhân người dân theo quy định của Hiến pháp. Hành vi không hành động vi hiến là hành vi không thực hiện thẩm quyền vànghĩa vụ đã được Hiến pháp quy định. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Hiến phápgiao thẩm quyền, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời những thẩmquyền và nghĩa vụ đó thì sẽ bị coi là vi phạm Hiến pháp không hành động. Trong các trường hợp mà cơ quan, cá nhân có thẩm quyền chậm trễ hoặckhông thực hiện thẩm quyền ban hành văn bản quy định cụ thể về các quyền và tự 14do hiến định của người dân thì một số nước không bị coi là vi phạm Hiến pháp <29>.Trong mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân, một khi Nhà nước ghi nhận vàkhẳng định quyền và tự do của người dân trong Hiến pháp đồng nghĩa với việc Nhànước xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của mình phải bảo đảm thực hiện. Do vậy, sựthiếu hụt hay chậm trễ ban hành của các văn bản quy phạm pháp luật quy địnhquyền và tự do hiến định của người dân cũng phải được coi là vấn đề Hiến pháp vàxem xét tính hợp hiến của hành vi không hành động của cơ quan, cá nhân được traothẩm quyền. những vi phạm Hiến pháp có thể được phân tích thành 2 dạng chủ yếu: Cũng giống như các đạo luật thường khác, một khi đã có hiện tượng vi phạmthì phải có sự xét xử của tòa án. Nhưng khác với đạo luật bình thường khác, việc xétxử các hành vi vi phạm hiến pháp không được các nhà nước thừa nhận ngay từ đầu.Ngay cả nước Mỹ, với bản Hiến pháp thành văn của đầu tiên thành khuôn mẫu củathế giới cũng rất đắn đo cho việc xét xử các hành vi vi hiến của các cơ quan quyềnlực quốc gia. Trong phán quyết nổi tiếng trong vụ án Mabury kiện Madison củaChánh án Marshall làm rạng danh tên tuổi của ông có lập luận: Hiến pháp hoặc là đạo luật tối cao, không thể thay thế bằng những phương thức bình thường hoặc nó ở hệ cấp bình thường như các đạo luật khác của ngành lập pháp và nó có thể bị ngành lập pháp thay đổi nếu muốn. Nếu lựa chọn thứ nhất là đúng, thì luật mâu thuẫn với Hiến pháp không thể là luật. Nếu lựa chọn thứ hai là đúng thì Hiến pháp thành văn là một nỗ lực ngu xuẩn của con người trong việc giới hạn quyền lực nhà nước trong bản chất vô giới hạn của nó <26>. Một nước có nền văn minh rực rỡ như Pháp mãi những năm gần đây mới bắtđầu thành lập ra Tòa án Hiến pháp để xét xử các hành vi vi hiến. Trước đó, ở họ vẫntồn tại một Hội đồng với tư cách tư vấn cho Tổng thống về các dự án luật trước khiđược Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, mặc dù được thành lập rất sớm nhưng chỉsau vài năm khi có Hiến pháp hiện hành năm 1949, kết quả xét xử thắng kiện chongười khởi kiện là rất ít, theo thống kê cho thấy trong khoảng 1,5%. Nhưng con sốnhỏ nhoi đó cũng đủ sức mạnh cho việc răn đe các cơ quan công quyền trong việc 15

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn