Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 85, Giải 86 Câu 1, 2, 3, 4, 5

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 85, 86 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2 – 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:Trong các số… lingocard.vn

*

lingocard.vn

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 615 ; 524 ; 1080 ; 2056 ; 9207 ; 10 221 ; 31 025:

a) Các số chia hết cho 2 là : …………

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 85

Các số chia hết cho 3 là : …………

Các số chia hết cho 9 là : …………

b) Các số chia hết cho cả 5 và 3 là : …………

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: …………

2. Viết hai số, mỗi số có ba chữ số và :

a) Chia hết cho 2: …………

Chia hết cho 5: …………

Chia hết cho 3: …………

Xem thêm: Cách In Khổ Giấy A3 Trong Excel, Cách In Trang A3 Trên Giấy A4 Trong Excel

Chia hết cho 9: …………

b) Vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5: …………

c) Vừa chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2: …………

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chữ số cần viết vào ô trống của 21□ để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là:

A. 2 C. 6

B. 4 D. 9

4. Với ba chữ số 0 ; 3 ; 5 ; hãy viết một số lẻ có ba chữ số ( có cả ba chữ số đó ) và chia hết cho 5:

5. Lan có một số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cái. Nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoăc 5 bạn thì đều vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu cái bánh ?

Bài giải

1. 

Trong các số 615 ; 524 ; 1080 ; 2056 ; 9207 ; 10 221 ; 31 025

a) Các số chia hết cho 2 là : 524 ; 1080 ; 2056

Các số chia hết cho 3 là : 615 ; 1080 ; 9207 ; 10 221

Các số chia hết cho 5 là : 615 ; 1080 ; 31 025

Các số chia hết cho 9 là : 1080 ; 9207

b) Các số chia hết cho cacr 5 và 3 là : 615 ; 1080

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là : 10 221 ; 615

2. 

a) Chia hết cho 2: 500 ; 580

Chia hết cho 5: 540 ; 550

Chia hết cho 3: 300 ; 360

Chia hết cho 9: 540 ; 450.

b) Vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5: 500 ; 600

c) Vừa chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2: 405 ; 505.

3. 

Chọn đáp án C

4.

Với ba chữ số 0 ; 3 ; 5 ; hãy viết một số lẻ có ba chữ số ( có cả ba chữ số đó ) và chia hết cho 5 là số 305.

5.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Mẫu Lời Cảm Ơn Đồ Án Công Nghệ May, Mẫu Lời Cảm Ơn Trong Đồ Án Tốt Nghiệp

Bài giải

Vì Lan có só bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12.

Nên số bánh đs nằm trong khoảng (12 và 30), mà số bánh đó chia hết cho 2 hoặc cho 5

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập