Khóa Học Video Marketing 28 Ngày Của Thầy Phạm Thành Long, Video Marketing 28 Ngày

Đang xem: Khóa học video marketing 28 ngày

2

Chương 1: Làm việc với thị trường Lạnh

Ngày 1 Đứng trên vai người khổng lồ

Ngày 1 – Đứng trên vai người khổng lồ

Ngày 1: Bài tập phải làm

Ngày 2 – Đứng trên vai người khổng lồ

Ngày 2- Đứng trên vai người khổng lồ 2

Ngày 2: Bài tập phải làm

Ngày 3: “Tiết lộ” cách đạt được rất dễ thực hiện

Ngày 3: “Tiết lộ” cách đạt được rất dễ thực hiện

Ngày 3: Bài tập phải làm

Ngày 4: Bạn có muốn <điều gì đó mà thị trường tìm kiếm>

Ngày 4: Bạn có muốn <điều gì đó mà thị trường tìm kiếm>

Ngày 4: Bài tập phải làm

Ngày 5: Tại sao tôi không nữa

Ngày 5: Tại sao tôi không nữa

Ngày 5: Bài tập phải làm

Ngày 6: Mẹo nhanh để

Ngày 6: Mẹo nhanh để

Ngày 6: Bài tập phải làm

Ngày 7: Ngừng mà hãy bắt đầu

Ngày 7: Ngừng mà hãy bắt đầu

Ngày 7: Bài tập phải làm

Xem thêm: Hà Nội Việt Nam Diện Tích 30 Quận, Huyện Của Hà Nội, Vị Trí Địa Lý Hà Nội Có Gì Đặc Biệt

3

Chương 2 – Làm việc với thị trường Ấm

Ngày 8: Tại sao lại để đạt được

Ngày 8: Tại sao lại để đạt được

Ngày 8: Bài tập phải làm

Ngày 9: cho nếu không muốn

Ngày 9: cho nếu không muốn

Ngày 9: Bài tập phải làm

Ngày 10: <Điều này> sẽ thay đổi của bạn mãi mãi

Ngày 10: <Điều này> sẽ thay đổi của bạn mãi mãi

Ngày 10: Bài tập phải làm

Ngày 11: Dạy cho ai đó điều gì đó.

Ngày 11: Dạy cho ai đó điều gì đó.

Ngày 11: Bài tập phải làm

Ngày 12: Kêu gọi lời phản đối hoặc góp ý

Ngày 12: Kêu gọi lời phản đối hoặc góp ý

Ngày 12: Bài tập phải làm

Ngày 13: Tạo ra sự phân cực

Ngày 13: Tạo ra sự phân cực

Ngày 13: Bài tập phải làm

Ngày 14: Nỗi đau khiến người ta hành động mạnh mẽ hơn

Ngày 14: Nỗi đau khiến người ta hành động mạnh mẽ hơn

Ngày 14: Bài tập phải làm

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Về Hiện Tượng Nghiện Game Của Học Sinh, Nghị Luận Về Nghiện Game Online (21 Mẫu)

4

Chương 3 – Làm việc với thị trường Nóng

Ngày 15: Cuối cùng bạn đã có thể

NGÀY 15: Cuối cùng bạn đã có thể

Ngày 15: Bài tập phải làm

Ngày 16: Cách <để đạt>

Ngày 16: Cách <để đạt>

Ngày 16: Bài tập phải làm

Ngày 17: đã tạo ra < kết quả> như thế nào

Ngày 17: đã tạo ra < kết quả> như thế nào

Ngày 17: Bài tập phải làm

Ngày 18: Xử lý sự từ chối

Ngày 18: Xử lý sự từ chối

Ngày 18: Bài tập phải làm

Ngày 19: Bạn nên làm gì nếu sử dụng

Ngày 19: Bạn nên làm gì nếu sử dụng

Ngày 19: Bài tập phải làm

Ngày 20: Cách bằng việc sử dụng

Ngày 20: Cách bằng việc sử dụng

Ngày 20: Bài tập phải làm

Ngày 21: Trên tay

Ngày 21: Trên tay

Ngày21: Bài tập phải làm

5

Chương 4: Đòn kết thúc

Ngày 22: Thông điệp gửi tới

Ngày 22: Thông điệp gửi tới

Ngày 22: Bài tập phải làm

Ngày 23: Siêu phẩm sắp xuất hiện

Ngày 23: Siêu phẩm sắp xuất hiện

Ngày 23: Bài tập phải làm

Ngày 24: Những điều chưa biết về

Ngày 24: Những điều chưa biết về

Ngày 24: Bài tập phải làm

Ngày 25: Bạn sẽ được tặng cùng với siêu phẩm

Ngày 25: Bạn sẽ được tặng cùng với siêu phẩm

Ngày 25: Bài tập phải làm

Ngày 26: 24h đầu tiên với

Ngày 26: 24h đầu tiên với

Ngày 26: Bài tập phải làm

Ngày 27: Mẹo để được nhiều hơn với

Ngày 27: Mẹo để được nhiều hơn với

Ngày 27: Bài tập phải làm

Ngày 28: Đây là cách bạn tạo ra

Ngày 28: Đây là cách bạn tạo ra

Ngày 28: Bài tập phải làm

Ngày 29: Làm đi làm lại nhiều lần

Xin chúc mừng các bạn đã kết thúc được chương trình Video Marketing 28 Ngày

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học