Khóa Học Lập Trình Laravel Từ A Đến Z Miễn Phí, Học Laravel Từ A Đến Z Miễn Phí

Nắm chắc các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong PHP và kiến thức về MySQLHiểu về kiến trúc và các thành phần cơ bản sử dụng trong Laravel FrameworkBiết cách sử dụng các thành phần cơ bản của Laravel Framework và các công cụ trợ giúp: MVC, Blade template, Middware, Migration, Seeding, Aritsan…

Về kỹ năng:

Tự xây dựng được ứng dụng web bằng Laravel framework từ đơn giản đến nâng cao như website tin tức, website bán hàng, website dịch vụ khác …Triển khai được ứng dụng web trên môi trường Linux, xây dựng được ứng dụng realtime đơn giản

Đang xem: Khóa học lập trình laravel

*

*

Đối tượng

Là học viên đã tham gia và hoàn thành khóa học “Lập trình web với PHP&MySQL tại ITPlus”; Là học sinh, sinh viên, người đi làm đã có kiến thức và kinh nghiệm về Lập trình web với PHP bao gồm các kỹ năng sử dụng: PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, Jquery, OOP, MVC

Thông tin khóa học

Khóa học tập chung vào tìm hiểu kiến trúc, các thành phần của Laravel Framework giúp học viên có kiến thức bài bản về Laravel Framework và có thể tự vận dụng để xây dựng các ứng dụng web theo ý tưởng mục đích của riêng mình.Học phần “Laravel nâng cao” giúp học viên có các kiến thức và kỹ năng mở rộng về Laravel, có thể xây dựng ứng dụng với nhiều tính năng chuyên nghiệp và bảo mật cao. Các bài labguide chi tiết từ dự án thực tế giúp học viên dễ dàng tổng hợp kiến thức trên lớp, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm khi làm dự án.

Nội dung khóa học

Phần 1: Laravel cơ bản (39 giờ)

BÀI 1: Tổng quan về Laravel

Xem thêm: Cách Cắm Tai Nghe Điện Thoại Vào Máy Tính Win 10, Cách Cắm Tai Nghe Headphone Vào Máy Tính Để Bàn

Nội dung:

-Nhắc lại về Lập trình hướng đối tượng và MVC với PHP (Object, Class, Method, Attributes, Extends,overriding,Overloading,cơ chế Public, Protected, Private…). -PHP Framework & kiến trúc hệ thống -Cài đặt môi trường sử dụng -Làm quen với Composer và Artisan -Giới thiệu & Cài đặt Laravel -Cấu trúc thư mục Laravel -Cấu hình cơ bản của Laravel

Mục tiêu:

-Hiểu về kiến trúc PHP Framework -Biết sử dụng Composer và Artisan -Cài đặt và cấu hình được ứng dụng mở đầu với Laravel

Nội dung:

-Routing -Controller -View -Những nguyên tắc và quy ước trong controller

Mục tiêu:

-Biết cách sử dụng Route để điều hướng hoạt động cho ứng dụng -Biết cách thức tổ chức Controller, View trong Laravel và tạo được các Controller trong Laravel

Nội dung:

-Layout -Blade template và các cú pháp lệnh -Form và các điều khiển sử dụng thư viện -CSRF Protection

Mục tiêu:

-Biết cách sử dụng Layout cho ứng dụng với Laravel -Biết cách sử dụng các cú pháp lệnh và sử dụng thành thạo Blade template của Laravel -Xây dựng được các form giao tiếp với ứng dụng

Nội dung:

-Url generation – Request -Response

Mục tiêu:

-Biết cách tạo URL trong Laravel -Hiểu và biết cách vận dụng các kỹ thuật xử lý Request và Response

Nội dung:

-Kiểm tra tính hợp của dữ liệu trong controller -Sử dụng Session trong Laravel -Middleware -Authentication

Mục tiêu:

-Biết cách kiểm tra hợp lệ dữ liệu trên Laravel -Biết cách sử dụng session trong Laravel -Cấu hình bảo mật cơ bản cho website

Nội dung:

-Nhắc lại kiến thức CSDL: Nhóm lệnh định nghĩa dữ liệu, nhóm lệnh thao tác dữ liệu -Cấu hình kết nối và sử dụng câu lệnh thô -Sử dụng Query Builder -Sử dụng Migration Xây dựng database -Sử dụng Seeding để Xây dựng dữ liệu -Pagination

Mục tiêu:

-Nắm chắc các kiến thức về lệnh định nghĩa và thao tác với dữ liệu -Sử dụng được các công cụ Query Builder, Migration, Seeding để xây dựng CSDL và tạo dữ cho CSDL -Biết cách phân trang dùng công cụ của Laravel

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu

Nội dung:

-Sử dụng Artisan xây dựng model -Sử dụng ORM trong Laravel -Sử dụng Tinker để test model và ORM

Mục tiêu:

-Biết cách xây dựng và sử dụng model trong Laravel

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học