Giáo Trình Công Tác Quốc Phòng Quân Sự Địa Phương, Khoa Giáo Dục Quốc Phòng

*

Giới thiệu Tin tức Văn bản Thống kê Bộ GD&ĐT với nhân dân Quản lý điều hành

Kính gửi:      
  – Các sở giáo dục và đào tạo;
  – Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp;
  – Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên.

Đang xem: Giáo trình công tác quốc phòng quân sự địa phương

                                                                                                                                                                                                                        

I.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị, nhà trường. Thực hiện đầy đủ chương trình hội thao, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

1.2. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thao GDQPAN cho học sinh chuẩn bị tham gia Hội thao toàn quốc lần thứ II năm 2017, tại Hà Nội (dự kiến tổ chức tháng 3/2017). Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn học GDQPAN cấp cơ sở, lựa chọn đội tuyển tham gia dự Hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc (dự kiến tổ chức tháng 12/2017).

1.3. Báo cáo kết quả giảng dạy, học tập môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 25/1) và kết thúc năm học (trước ngày 10/6). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN tại các sở giáo dục và đào tạo theo kế hoạch.

2. Đối với các trường trung cấp

2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy và học tập môn học GDQPAN; đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và giáo trình GDQPAN phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định.

2.3. Các trường báo cáo kết quả dạy học môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 30/1) và kết thúc năm học (trước ngày 30/6). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN theo kế hoạch.

Xem thêm: Khóa Học Sửa Máy Tính Chuyên Nghiệp, Khóa Đào Tạo Sửa Chữa Máy Tính Pc

3. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; các trung tâm GDQPAN sinh viên

3.2. Thực hiện nghiêm Quy định tổ chức giảng dạy, liên kết GDQPAN các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo Kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN năm học 2016-2017 về Bộ theo quy định. Các trung tâm GDQPAN sinh viên, các khoa, bộ môn có sĩ quan biệt phái thực hiện báo cáo số lượng, chất lượng sĩ quan biệt phái của đơn vị mình.

3.3. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị từ nam sinh viên tốt nghiệp đại học. Các trường được giao chỉ tiêu cần làm tốt công tác tư tưởng cho sinh viên và lựa chọn những sinh viên có đủ sức khỏe, học lực khá để bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao. Các trường cần quan tâm động viên và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong Quân đội, tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

3.4. Các cơ sở đào tạo báo cáo kết quả dạy học môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 30/1) và kết thúc năm học (trước ngày 30/6). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN và công tác quân sự, quốc phòng của các Ban Chỉ huy quân sự Bộ theo kế hoạch.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Xem thêm: Tiểu Luận Quyền Của Cá Nhân Đối Với Hình Ảnh Và Quyền Đối Với Hình Ảnh Của

Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên căn cứ chỉ đạo của Bộ và thực tế của địa phương, nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017. * Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình