Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1 Trang 5 Sbt Toán 6 Tập 1, Giải Bài Tập Sách Bài Tập (Sbt) Toán 6

Giải bài 1 trang 5 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông …

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 5

Đề bài

Viết tập hợp (A) các số tự nhiên lớn hơn (8) và nhỏ hơn (14) bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:(12) (square) (A) (16) (square) (A)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

*

Để viết một tập hợp thường có hai cách:

– Liệt kê các phần tử của tập hợp.

– Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Xem thêm: (Doc) Đồ Án Thiết Kế Hộp Giảm Tốc 2 Cấp Khai Triển Trụ 2 Cấp_2

Lời giải chi tiết

* Viết tập hợp (A) bằng hai cách:

Cách 1. Liệt kê các phần tử cảu tập hợp (A):

(A = {9; 10; 11; 12; 13}.)

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp (A = {x ∈mathbb N mid 8

*

Bình luận

Xem thêm: Tham Khảo Kinh Nghiệm Làm Đồ Án Tốt Nghiệp Kiến Trúc Điểm Cao, Không Bị Lụt

Bài tiếp theo

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập