(Doc) Đồ Án Thiết Kế Hộp Giảm Tốc 2 Cấp Khai Triển Trụ 2 Cấp_2

… tiện -Mặt đáy hộp giảm tốc nghiêng phía lỗ tháo dầu với độ dốc khoảng 1o Các kích thước trình bày trang sau 1.2.Bôi trơn hộp giảm tốc: http://www.ebook.edu.vn Bôi trơn bánh răng: -Bánh bôi trơn … bôi trơn cách ngâm dầuchứa hộp chiều sâu ngâm dầu bánh 1/4 bán kính bánh l -Với bánh có vận tốc vòng v1>5m/s vật liệu bánh thép có σb=750Mpa chọn loại dầu bôi trơn hộp có độ nhớt ỏ 50°C 43/6(bảng … x 20 0.2 x 20 Ở lắp bánh đai lên đầu trục động cơ,một bánh đai lắp đầu vào trục vào hộp giảm tốc (trục I) để phù hợp ta chọn trục bánh đai thứ có đường kính đường kính trục động cơ, dbd1=ddc=28mm;…

Đang xem: đồ án thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp khai triển

*

… Đô án thiết kế máy Thiết kế hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp khai triển CHƯƠNG HỘP GIẢM TỐC VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 1.1 Giới thiệu hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp khai triển Hộp giảm tốc cấu … chung hộp giảm tốc mà người ta phân : hộp giảm tốc cấp hộp giảm tốc nhiều cấp Tùy theo loại truyền động hộp giảm tốc phân : hộp giảm tốc bánh trụ, hộp giảm tốc bánh côn côn – trụ, hộp giảm tốc … Đô án thiết kế máy Thiết kế hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp khai triển CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 4.1 Chọn vật liệu Do yêu cầu đặc biệt theo quan điểm thống hóa thiết kế, chọn vật liệu cấp…

*

… Di2 = dc2 – 2. mn – 2. c = 24 6 – 2. 2 – 2. 0,5 = 24 1 (mm) Bảng 3.1B: Các thông số truyền bánh trụ thẳng Thông số Giá trị Bánh nhỏ Bánh lớn Số Z1 = 37 Z2 = 123 Đường kính vòng chia dc1 = 74 mm dc2 … 0 ,25 .2 = 0,5 (mm) • Đường kính vòng đỉnh răng: De1 = dc1 + 2. mn = 74 + 2. 2 = 78 (mm) De2 = dc2 + 2. mn = 24 6 + 2. 2 = 25 0 (mm) • Đường kính vòng chân răng: Di1 = dc1 – 2. mn – 2. c = 74 – 2. 2 – 2. 0,5 … 2. mn – 2. c = 110 – 2. 2 – 2. 0,5 = 105 (mm) Di4 = dc4 – 2. mn – 2.

Xem thêm: Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Kiến Trúc Sư Khóa 2015, Lễ Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Kiến Trúc Sư

c = 29 0 – 2. 2 – 2. 0,5 = 28 5 (mm) Bảng 3.2B: Các thông số truyền bánh trụ thẳng Thông số Giá trị Bánh nhỏ Bánh lớn Số Z3 = 55 Z4…

*

… lên trục : Fr = 2F0.z.sin(α/2) = 2.263.6.sin(152o/2) = 3062 N SVTH: Trần Công Đua Trang Đô án thiết kế máy Thiết kế hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp khai triển CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG … a) Đường kính bánh đai nhỏ d1: – Chọn đường kính bánh đai nhỏ d1=140mm – Vận tốc đai : SVTH: Trần Công Đua Trang Đô án thiết kế máy v Thiết kế hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp khai triển π.n1.d1 … Đô án thiết kế máy Thiết kế hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp khai triển Hình 1.2 Sơ đồ bố trí hộp giảm tốc truyền truyền đai – Ưu điểm: Truyền khoảng cách trục xa Làm việc êm,…

*

Đồ án thiết kế hộp giảm tốc hai cấp khai triển bánh răng trụ răng nghiêng dẫn động băng tải công suất 6.5 kW

… dụng lên trục R= 2840(N) SVTH: Võ Nguyên Định Trang Đô án thiết kế máy CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 4.1 Thiết kế truyền bánh trụ nghiêng cấp nhanh 4.1.1 Chọn vật liệu làm bánh Bánh nhỏ: … Đô án thiết kế máy CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 1.1 Phương án Hộp giảm tốc khai triển sử dụng truyền truyền xích Ưu điểm – Kết cấu đơn giản Khuôn khổ kích thước nhỏ gọn truyền động đai công suất … việc dễ bị thay đối, tải trọng tác dụng lên trục ổ lớn Tuổi thọ thấp – Dựa vào ưu nhược điểm phương án thiết kế trên, chọn phương án thiết kế : Hộp giảm tốc hai cấp khai triển sử dụng truyền…

*

… thành đồ án này! SVTH: Đặng Danh Huân SVTH: Đặng Danh Huân Trang Trường ĐHKT-KTCN Đồ án Chi Tiết Máy THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC CẤP ĐỒNG TRỤC -BÁNH RĂNG NGHIÊNG 1.Động điện Bộ truyền đai thang Hộp giảm … lm 12 = 25 mm Chi u dài mayơ bánh trụ thứ trục I: lm13 = (1 ,2 1,5)d = (24 …30)mm Chọn lm13 = 25 mm Chi u dài mayơ bánh trụ thứ hai trục II: lm 22 = (1 ,2 1,5)d = ( 42 52, 5)mm Chọn lm 22 = 45 mm Chi u … ĐHKT-KTCN Trang 19 Đồ án Chi Tiết Máy df1 = dw1 – 2, 5m = 63,3 mm df2 = dw2 – 2, 5m = 22 6,7 mm vận tốc bánh răng: v  dW 1.n1 60000  0,606 Theo bảng 6.13 ta chọn cấp xác cặp bánh cấp 1.8 Kiểm…
… häüp gim täúc l nh nháút – Âiãưu kiãûn bäi trån täút nháút Trong häüp gim täúc bạnh ràng trủ hai cáúp khai triãøn âãø cho cạc bạnh ràng bë dáùn ca cáúp nhanh v cáúp cháûm âỉåüc ngám dáưu gáưn tỉïc … v> 5m/s våïi cäng sút âäüng cå 7,5 Kw ta cọ thãø sỉí dủng âai loải B hồûc Б Åí âáy ta toạn cho c hai loải v chn loải thêch håüp hån Theo bng 5-11: Âai K hiãûu ao ho a h F(mm2) a B 19 4,8 22 13,5 … chu k lm viãûc tỉång âỉång ca bạnh nh: Ntâ1= Ntâ2.in > No Do âọ hãû säú chu k ỉïng sút k’ N ca c hai bạnh ràng âãưu bàòng Theo bng 3-9: <σ>Notx= 2,6.HB <σ>tx = <σ>Notx k’N ỈÏng xút tiãúp xục cho…
… Chi Tiết Máy THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC CẤP ĐỒNG TRỤC -BÁNH RĂNG NGHIÊNG 1.Động điện Bộ truyền đai thang Hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp đồng trục Nối trục đàn hồi Xích tải Số liệu thiết kế: Lực vòng … H7 k6 -106 SV : Đặng Danh Huân 60k 30 +2 +2 +2 +76 +21 +18 +18 +2 +2 +30 Nắp ổ lăn – vỏ 25 +21 +18 +2 Bánh đai – trục 55k – 72 126 Trang 74 +21 +2 +21 +2 +40 173,3 H7 k6 -85 -143 Trường ĐHKT-KTCN … Tiết Máy Trục I Kiểu lắp Kiểu lắp Trục II Dung sai (m) Dung Kiểu lắp H7 k6 +18 Kiểu lắp sai 36 H7 k6 (m) +25 +2 Bánh răng -trục sai Dung (m) +2532 Trục III +30 63 +18 H7 k6 +2 +21 +2 +25 36…
… Pa 22 Rdy (a + b + c) = d 23 4 Pr * a Pr (a + b) Pa 2 11 72 * 73 400 * 154 196 * = = 52( N ) R dy = a+b+c 21 2 mCy = 0: R DY = Pr1 1 23 Pr 38 Pa1 = 2. 1 23 1 638 . 1 23 24 6 .38 4500 2. 1 23 63 = 20 5( … Chọn d 22 = 38 (mm): Mtd3= 124 0 62. 32 + 0.75 * 124 06 32 = 1 637 62( N.mm) d 33 1 637 62 30 (mm) 0.1 * 65 Chọn d 33= 34 (mm) Đờng kính lắp ổ lăn:d =30 -Trục III: P4 = 36 07 (N) ; Pr4 = 1 127 (N) ; a= 73( mm), … 29 0 (N.mm) Mux = Rdx*c = 21 39 *58 = 124 0 62( N.mm) Mu3= 29 0 + 124 0 62 = 124 0 62. 3( N.mm) Chọn vật liệu làm trục thép 45 suy <> =65 (N.mm) Mtd2= 20 5109 + 0.75 * 19 731 9 = 27 4 7 23 (N.mm) d 22 27 4 7 23 35 (…
… Bố ý thể Phần 1: Từ đầu ….sờ đuôi + Giới thiệu việc xem voi truyện : Rõ Giọng người dẫn  ràng, 2: Tiếp lạc , …như cáiquan cùn Phần mạch theo khách chổi sể  Diễn biến xem voi + Giọng năm ơng … lành cho người ta TIẾT 39: Văn THẦY BĨI XEM VOI (truyện ngụ ngơn) I TÌM HIỂU CHUNG 1.Đọc,tóm tắt 2. Giải thích từ khó: 3.Bố cục: ba phần II TÌM HIỂU VĂN BẢN Giới thiệu việc xem voi a Hồn cảnh Năm … hàng ừ,tơi buồn ngủ q Hơm ế q bác TIẾT 39: Văn THẦY BĨI XEM VOI I TÌM HIỂU CHUNG 1.Đọc,tóm tắt 2. Giải thích từ khó: 3.Bố cục: ba phần II TÌM HIỂU VĂN BẢN Giới thiệu việc xem voi a Hồn cảnh -…
… 2,899 Thông số Tiết diện đai Đường kính bánh đai nhỏ Đường kính bánh đai lớn Đường kính đỉnh bánh đai nhỏ Đường kính đỉnh bánh đai lớn Đường kính chân bánh đai nhỏ Đường kính chân bánh đai lớn … bánh đai nhỏ Ký hiệu 1398,898 ( N ) SVTH: Nuyễn Đình Dũng 11 Lớp: CTM4 Đồ Án Chi Tiết Máy Đề 1.4 Thiết Kế Hệ Dẫn Động Băng Tải II Tính toán thiết kế truyền Tính Toán Thiết Kế Bộ Truyền Bánh Răng … lấy z = Các thông số bánh đai Chi u rộng bánh đai B = (z – 1) t + 2e Tra bảng B 4.21 < 1> 63 ta có: GVHD: Hoàng Văn Bạo SVTH: Nuyễn Đình Dũng Lớp: CTM4 Đồ Án Chi Tiết Máy Đề 1.4 Thiết Kế Hệ…
… sở Thiết kế máy Rôbốt Đồ án Chi tiết máy Phần VI/ Thiết kế vỏ hộp giảm tốc bôi trơn 1/Tính kết cấu vỏ hộp: Chỉ tiêu vỏ hộp giảm tốc độ cứng cao khối lợng nhỏ, chọn vật liệu để đúc hộp giảm tốc … Bộ môn sở Thiết kế máy Rôbốt Đồ án Chi tiết máy Đề 21: Thiết kế hệ dẫn động băng tải H D B F V T T mm T1 T2 t t1 t2 tck 1 .Động cơ; 2.Khớp nối ; 3 .Hộp giảm tốc ; 4.Bộ truyền xích ; 5 .Băng tải; … ĐHBKHN Bộ môn sở Thiết kế máy Rôbốt Đồ án Chi tiết máy Dựa vào bảng 2.4 chọn uhộp=80,00; => ux= ungoài = u ch 242,04 = = 3,025; u hộp 80,00 Hộp giảm tốc Trục vít Bánh ubr=(0,05 0,06)uhộp=4,00 4,80…

Xem thêm: Cách Thuyết Trình Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng, Hướng Dẫn Bảo Vệ Đồ Án Tốt

Đồ án chi tiết máy – K49 Nguyễn Quang Trung B CĐT 02 Tài liệu tham khảo tra cứu Đồ án đợc thiết kế dựa tài liệu sau : Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động khí T 1,T2 … 36 Đồ án chi tiết máy – K49 Nguyễn Quang Trung B CĐT 02 * Biểu đồ momen trục 37 Đồ án chi tiết máy – K49 Nguyễn Quang Trung B CĐT 02 * Tính xác đờng kính trục – Momen uốn tổng vị trí lắp bánh … 43 Đồ án chi tiết máy – K49 Nguyễn Quang Trung B CĐT 02 Biểu đồ mômen trục 2: 44 Đồ án chi tiết máy – K49 Nguyễn Quang Trung B CĐT 02 *Tính xác đờng kính trục – Momen uốn tổng vị trí lắp bánh…
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau