Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 77, Vở Bài Tập Toán 5 Trang 76, 77, 78

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 bài 141 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

*

Phân số chỉ phần đã tô đậm của băng giấy là :

A. ({4 over 5})

B. ({5 over 4})

C. ({4 over 9})

D. ({5 over 9}) 

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, ({1 over 5}) số viên bi có màu :

A. Nâu

B. Xanh

C. Đỏ

D. Vàng

3. Nối ({2 over 5}) hoặc ({3 over 8}) với từng phân số bằng nó (theo mẫu) : 

*

4. So sánh các phân số :

a. ({5 over 7},va,{4 over 5})

b. ({8 over {11}},va,{5 over 9})

c. ({8 over 9},va,{9 over 8})

5.

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 77

Viết các phân số ({9 over {14}};{9 over {15}};{3 over 4}) theo thứ tự từ lớn đến lớn

Bài giải

1. Chọn đáp án C. ({4 over 9})

2.

Bài giải

 ({1 over 5}) số viên bi có màu là :

(20 imes {1 over 5} = 4) (màu xanh)

Vậy ta chọn đáp án B.

Xem thêm: Diện Tích Chiếm Đất Tiếng Anh Là Gì ? Phân Loại Và Công Thức Tính

3.

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Tập Excel Căn Bản Có Video Hướng Dẫn, Tài Liệu Ôn Tập Excel Chọn Lọc

*

4.

a. ({5 over 7},và,{4 over 5})

Quy đồng mẫu số :

(eqalign{ & {5 over 7} = {{5 imes 5} over {7 imes 5}} = {{25} over {35}} cr & {4 over 5} = {{4 imes 7} over {5 imes 7}} = {{28} over {35}} cr & Vì,{{25} over {35}} & {8 over {11}} = {{8 imes 9} over {11 imes 9}} = {{72} over {99}} cr & {5 over 9} = {{5 imes 11} over {9 imes 11}} = {{55} over {99}} cr & Vì,{{72} over {99}} > {{55} over {99}},nên,{8 over {11}} > {5 over 9} cr} )

c. ({8 over 9},và,{9 over 8})

Cách 1:

(eqalign{ & Vì,{8 over 9} & {9 over 8} > 1 cr & Nên,{8 over 9} & {8 over 9} = {{8 imes 8} over {9 imes 8}} = {{64} over {72}} cr & {9 over 8} = {{9 imes 9} over {8 imes 9}} = {{81} over {72}} cr & Vì,{{64} over {72}} & {9 over {14}} = {{9 imes 4} over {14 imes 4}} = {{36} over {56}} cr & {3 over 4} = {{3 imes 14} over {4 imes 14}} = {{42} over {56}} cr & Vì,{{36} over {56}}  lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập