Hóa 10, Giải Bài Tập Hóa 10 Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10, Giải Bài Tập Hóa Học 10, Hóa 10

SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA

*

Tin học SÁCH GIÁO KHOA

Đang xem: Giải bài tập hóa 10 sách bài tập

*

Sách bài tập Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài tập Sách bài tập Hóa học 10 Nâng cao – Lời Giải bài tập Sách bài tập Hóa học 10 Nâng cao – Tổng hợp lời giải cho các bài tập trong Sách bài tập Hóa học 10 Nâng cao

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ Bài ôn tập Bài 1: Thành phần nguyên tử Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình Bài 4: Sử chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử Bài 6: Lớp và phân lớp electron Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử Bài 8: Luyện tập chương 1 CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Bài 11: Sự biến đổi một số đai lượng vật lí của các nguyên tố hóa học Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 14: Luyện tập chương 2 CHƯƠNG 3.

Xem thêm: Sách Giải Phương Trình Sin2X 2Sinx=0, Câu 8 Giải Phương Trinh Sin2X

Xem thêm: Cách Nói Diện Tích Trong Tiếng Anh : Định Nghĩa, Ví Dụ, Diện Tích Tiếng Anh Là Gì

LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion Bài 17: Liên kết cộng hóa trị Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa Bài 23: Liên kết kim loại Bài 24: Luyện tập chương 3 CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Bài 27: Luyện tập chương 4 CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN Bài 29: Khái quát về nhóm halogen Bài 30: Clo Bài 31: Hiđro clorua – axit clohiđric Bài 32 : Hợp chất có oxi của clo Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo Bài 34: Flo Bài 35: Brom Bài 36: Iot Bài 37: Luyện tập chương 5 CHƯƠNG 6. NHÓM OXI Bài 40: Khái quát về nhóm oxi Bài 41: Oxi Bài 42: Ozon và hiđro peoxit Bài 43: Lưu huỳnh Bài 44: Hiđro sunfua Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh Bài 46: Luyện tập chương 6 CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – Sách bài tập HÓA 10 NÂNG CAO Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học Bài 50: Cân bằng hóa học Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập