Làm Cách Nào Để Thay Đổi Cm Sang Inch Trong Excel, Hướng Dẫn Cách Đổi Đơn Vị Trong Excel

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi đơn vị đo từ inch sang cm trong excel, phương pháp này có thể áp dụng cho excel 2003, 2007, 2010, 2013

Đang xem: đổi cm sang inch trong excel

Để đổi đơn vị đo từ inch sang cm bạn dùng hàm convert áp dụng với các đơn vị:

in: inch

cm: centimeters

m: mét

Công thức đầy đủ

Đổi inch thành cm =CONVERT(A1,”in”,”cm”)Đổi cm thành inch =CONVERT(A1,”cm”,”in”)

Ví dụ bằng hình ảnh cho các bạn dễ hiểu

*

Tại hình ảnh trên bạn có thể thấy tại cột A có số thứ tự từ 1-16 tương ứng cho 1in-16in và cột B là đơn vị cm đã được chuyển đổi

 

 

*

*

Select ratingGive Dự Toán F1 1/5Give Dự Toán F1 2/5Give Dự Toán F1 3/5Give Dự Toán F1 4/5Give Dự Toán F1 5/5

*

Select ratingGive Thống kê cốt thép Tip 1/5Give Thống kê cốt thép Tip 2/5Give Thống kê cốt thép Tip 3/5Give Thống kê cốt thép Tip 4/5Give Thống kê cốt thép Tip 5/5

Xem thêm: Giải Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nhân Lực Có Lời Giải, Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nhân Sự

*

Select ratingGive SignOffline 1/5Give SignOffline 2/5Give SignOffline 3/5Give SignOffline 4/5Give SignOffline 5/5

*

Select ratingGive Phần mềm dự toán Escon 1/5Give Phần mềm dự toán Escon 2/5Give Phần mềm dự toán Escon 3/5Give Phần mềm dự toán Escon 4/5Give Phần mềm dự toán Escon 5/5
Select ratingGive FST-Professional 1/5Give FST-Professional 2/5Give FST-Professional 3/5Give FST-Professional 4/5Give FST-Professional 5/5

Xem thêm: Tổng Hợp Phương Pháp Thuyết Trình Cổ Điển,Powerpoint Tải Xuống Miễn Phí

Select ratingGive LinkQ Accounting 1/5Give LinkQ Accounting 2/5Give LinkQ Accounting 3/5Give LinkQ Accounting 4/5Give LinkQ Accounting 5/5

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel