Dấu Nghiệm Số Của Phương Trình Bậc 2, Phương Trình Bậc Hai

Phương pháp áp dụngDùng định lí Viét ta có thể xét dấu được các nghiệm x$_1$ và x$_2$ của phương trình ax$^2$ + bx + c = 0, dựa trên kết quả:Nếu P = -$frac{c}{a}$ phương trình có hai nghiệm trái dấu x$_1$ Nếu: $left{ egin{array}{l}Delta ge 0\P > 0end{array}
ight.$ phương trình có hai nghiệm cùng dấu.Nếu: $left{ egin{array}{l}Delta ge 0\P > 0\S > 0end{array}
ight.$ phương trình có hai nghiệm dương 0 Nếu: $left{ egin{array}{l}Delta ge 0\P > 0\S phương trình có hai nghiệm âm x$_1$≤x$_2$ * Chú ý:
Cũng từ đây, chúng ta thiết lập được điều kiện để phương trình có các nghiệm liên quan tới dấu.Nếu bài toán yêu cầu ” Xét dấu các nghiệm của phương trình tuỳ theo giá trị của tham số “, chúng ta sử dụng bảng sau

Đang xem: Dấu nghiệm số của phương trình bậc 2

*

Thí dụ 2. Cho phương trình: x$^2$-2(m + 7)x + m$^2$ – 4 = 0. Xác định m để phương trình:a. Có hai nghiệm trái dấu. b. Có hai nghiệm dương.c. Có hai nghiệm cùng dấu.
a. Điều kiện để phương trình có hai nghiệm trái dấu là: P m$^2$ – 4 –2 Vậy, với –2 b. Điều kiện để phương trình có hai nghiệm dương là:$left{ egin{array}{l}Delta ” ge 0\P > 0\S > 0end{array}
ight.$ $left{ egin{array}{l}14m + 53 ge 0\{m^2} – 4 > 0\2(m + 7) > 0end{array}
ight.$ m ∈ <-$frac{{53}}{{14}}$; -2) ∪ (2; +∞).Vậy, với m ∈ <-$frac{{53}}{{14}}$; -2) ∪ (2; +∞) phương trình có hai nghiệm dương.c. Điều kiện để phương trình có hai nghiệm cùng dấu:$left{ egin{array}{l}Delta " ge 0\P > 0end{array}
ight.$ $left{ egin{array}{l}14m + 53 ge 0\{m^2} – 4 > 0end{array}
ight.$ m ∈ <-$frac{{53}}{{14}}$; -2) ∪ (2; +∞).Vậy, với m ∈ <-$frac{{53}}{{14}}$; -2) ∪ (2; +∞) phương trình có hai nghiệm cùng dấu.
Xem thêm: Top 80+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Tiãªu BiểU, Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Chọn Lọc

Tác giảChủ đề tương tựDiễn đànBình luậnNgày
*
*
*
*
*
*

*

*

Xem thêm: Các Cách Tính Giá Cif Sang Giá Fob, Tài Liệu Cách Tính Giá Cif, Fob, Exw,

Dạng 9: Ứng dụng định lý Vi-et tìm điều kiện để các nghiệm của phương trình bậc hai thoả mãn điều kiện cho trước

Lý thuyết phương trình, hệ phương trình

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình