Công Thức Tính Diện Tích Tứ Giác Nội Tiếp Đường Tròn, Công Thức Brahmagupta

Bài này sẽ tính tỉ lệ diện tích của hình tròn nội tiếp và hình tròn ngoại tiếp các đa giác đều quen thuộc: tam giác đều, hình vuông, ngũ …

Đang xem: Công thức tính diện tích tứ giác nội tiếp

Bài này sẽ tính tỉ lệ diện tích của hình tròn nội tiếphình tròn ngoại tiếp các đa giác đều quen thuộc: tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều.Gọi $r, R $ lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp đa giác đều. Diện tích của các hình tròn tương ứng là: $s=pi r^2 $ và $S=pi R^2.$Tỉ lệ diện tích: $$frac{s}{S}=frac{pi r^2}{pi R^2}=(frac{r}{R})^2.$$

1. Tỉ lệ diện tích hình tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác đều

*

Ta có $frac{r}{R}=cos 60^0=frac{1}{2}.$Do đó $frac{s}{S}=(frac{r}{R})^2=frac{1}{4}.$

2. Tỉ lệ diện tích hình tròn nội tiếp và ngoại tiếp hình vuông (tứ giác đều)

*

Ta có $frac{r}{R}=cos 45^0=frac{1}{sqrt{2}}.$Do đó $frac{s}{S}=(frac{r}{R})^2=frac{1}{2}.$

3. Tỉ lệ diện tích hình tròn nội tiếp và ngoại tiếp ngũ giác đều

Xem thêm: khóa học kế toán thực tế

*

Ta có $frac{r}{R}=cos 36^0=frac{1+sqrt{5}}{4}.$Do đó $frac{s}{S}=(frac{r}{R})^2=frac{3+sqrt{5}}{8}.$

4. Tỉ lệ diện tích hình tròn nội tiếp và ngoại tiếp lục giác đều

*

Ta có $frac{r}{R}=cos 30^0=frac{sqrt{3}}{2}.$Do đó $frac{s}{S}=(frac{r}{R})^2=frac{3}{4}.$Từ 4 trường hợp này, ta có thể tổng quát hóa cho đa giác đều bất kì (n cạnh).

5. Tỉ lệ diện tích hình tròn nội tiếp và ngoại tiếp $n$-giác đều

Công thức tổng quát:$$frac{s}{S}=(frac{r}{R})^2=cos^2 (frac{180^0}{n}).$$

*
*
*
*

Xem thêm: Khóa Học Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng, Khóa Học Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Lựa Chọn Ứng Viên

Link hay: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn Toán 2020 – ĐỀ MINH HOẠ MÔN TOÁN CỦA BỘ – Giải chi tiết đề minh họa Toán của Bộ Giáo dục – ĐỀ THI THỬ TOÁN 2021

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích