Công Thức Diện Tích Tứ Giác, Cách Tính Diện Tích Hình Tứ Giác

Diện tích của một hình tứ giác tùy ý, công thức và máy tính để tính toán trực tuyến. Để tính diện tích của một hình tứ giác tùy ý, các công thức khác nhau được sử dụng, tùy thuộc vào dữ liệu nguồn đã biết. Dưới đây là các công thức và một máy tính sẽ giúp bạn tính diện tích của một hình tứ giác tùy ý hoặc kiểm tra các phép tính đã được thực hiện.

Đang xem: Công thức diện tích tứ giác

Cuối bài viết có các liên kết để tính các trường hợp cụ thể của tứ giác: hình vuông, hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi.

Bảng với công thức diện tích tứ giác (ở cuối trang)

1

Diện tích của tứ giác dọc theo các đường chéo và góc giữa chúng

2

Diện tích của tứ giác qua các cạnh và các góc giữa các cạnh này

Khi tính diện tích hình tứ giác bằng công thức này, trước tiên bạn phải tính chu vi của hình tứ giác theo công thức:

3

Diện tích của một hình tứ giác được ghi trong một vòng tròn, được tính theo Công thức Brahmagupta

Công thức này chỉ hợp lệ cho các tứ giác xung quanh mà một vòng tròn có thể được mô tả.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán On Tập Chương 2, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 9: Ôn Tập Chương Ii

Khi tính diện tích hình tứ giác bằng công thức này, trước tiên bạn phải tính chu vi của hình tứ giác theo công thức:

4

Diện tích của tứ giác mà bạn có thể nhập vào một vòng tròn

Công thức này chỉ hợp lệ cho các hình tứ giác mà bạn có thể nhập vào một vòng tròn. Vòng tròn được ghi phải có các điểm tiếp xúc với tất cả bốn cạnh của tứ giác.

Xem thêm: Quản Lý Công Trình Xây Dựng Bằng Excel, File Excel Quản Lý Công Trình Xây Dựng

Khi tính diện tích hình tứ giác bằng công thức này, trước tiên bạn phải tính chu vi của hình tứ giác theo công thức:

5

Diện tích của tứ giác mà hình tròn được xác định bởi các cạnh và các góc giữa chúng có thể được nhập vào

Công thức này chỉ hợp lệ cho các hình tứ giác mà bạn có thể nhập vào một vòng tròn. Vòng tròn được ghi phải có các điểm tiếp xúc với tất cả bốn cạnh của tứ giác.

Lưu ý:

Nếu góc được chỉ định bằng radian trong dữ liệu nguồn, thì để chuyển đổi sang độ, bạn có thể sử dụng công thức: 1 radian × (180/π)° = 57,296°

Bảng với công thức diện tích tứ giác

dữ liệu thô(liên kết hoạt động để đi đến máy tính) một bản phác thảo công thức
1 đường chéo và góc giữa chúng
2 các mặt và các góc giữa các mặt này
3 các bữa tiệc
4 các cạnh và bán kính của vòng tròn được ghi
5 các cạnh và góc giữa chúng

Diện tích các trường hợp đặc biệt của tứ giác

Để tính các trường hợp đặc biệt của tứ giác, bạn có thể sử dụng các công thức và máy tính được đưa ra trong các bài viết khác của trang web:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích