Chuyên Đề Phương Trình Mũ Và Logarit Cơ Bản, Chuyên Đề Phương Trình Mũ Và Logarit

Tài liệu gồm 583 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (có đáp án và lời giải chi tiết) chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Giải tích 12 chương 2 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – 2021.

Đang xem: Chuyên đề phương trình mũ và logarit cơ bản

*

CHUYÊN ĐỀ 1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Rút gọn, biến đổi, tính toán biểu thức lũy thừa.+ Dạng toán 2. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa.+ Dạng toán 3. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.+ Dạng toán 4. Đạo hàm hàm số lũy thừa.+ Dạng toán 5. Khảo sát hàm số lũy thừa.

CHUYÊN ĐỀ 2. CÔNG THỨC, BIẾN ĐỔI LOGARIT.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Câu hỏi lý thuyết.+ Dạng toán 2. Tính toán, rút gọn biểu thức chứa logarit.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Biểu diễn biểu thức logarit này theo logarit khác.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 4. Một số bài toán nâng cao.

CHUYÊN ĐỀ 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.

Xem thêm: Slide Đồ Án Nhà Thông Minh, File Báo Cáo Đồ Án Smarthome

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 2. Tìm đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 3. Khảo sát hàm số mũ, hàm số logarit.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 4. Tìm tập xác định hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 5. Tính đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 6. Khảo sát hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 7. Bài toán thực tế.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 8. Tính toán liên quan đến logarit dùng đẳng thức.+ Dạng toán 9. Bài toán tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất mũ – loagrit (sử dụng phương pháp bất đẳng thức – biến đổi).+ Dạng toán 10. Sử dụng phương pháp hàm số (hàm đặc trưng) giải các bài toán logarit.

CHUYÊN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Phương trình logarit.+ + Dạng toán 1.1 Phương trình cơ bản.+ + Dạng toán 1.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản.+ Dạng toán 2. Phương trình mũ.+ + Dạng toán 2.1 Phương trình cơ bản.+ + Dạng toán 2.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Phương pháp giải phương trình logarit.+ + Dạng toán 3.1 Phương pháp đưa về cùng cơ số.+ + Dạng toán 3.2 Phương pháp đặt ẩn phụ.+ + Dạng toán 3.3 Phương pháp mũ hóa.+ + Dạng toán 3.4 Phương pháp hàm số, đánh giá.+ Dạng toán 4. Phương pháp giải phương trình mũ.+ + Dạng toán 4.1 Phương pháp đưa về cùng cơ số.+ + Dạng toán 4.2 Phương pháp đặt ẩn phụ.+ + Dạng toán 4.3 Phương pháp logarit hóa.+ + Dạng toán 4.4 Phương pháp hàm số, đánh giá.+ Dạng toán 5. Phương trình tổ hợp của mũ và logarit.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 6. Phương trình logarit chứa tham số.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ chứa tham số.+ Dạng toán 8. Phương trình kết hợp của mũ và logarit chứa tham số.+ Dạng toán 9. Phương trình mũ – logarit chứa nhiều ẩn.

CHUYÊN ĐỀ 5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.

Xem thêm: Thể Thức Thi Đấu Và Cách Tính Đối Đầu Trực Tiếp Trong Bóng Đá

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Bất phương trình logarit.+ Dạng toán 2. Bất phương trình mũ.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Bất phương trình logarit.+ Dạng toán 4. Bất phương trình mũ.DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 5. Bất phương trình logarit chứa tham số.+ Dạng toán 6. Bất phương trình mũ chứa tham số.+ Dạng toán 7. Bất phương trình nhiều ẩn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình