Cách Giải Bất Phương Trình Bậc 3 Lớp 10 Phải Biết, Cách Giải Bất Phương Trình Bậc 3

Tổng Tổng hợp các dạng giải phương trình bậc 3 và bất phương trình bật 3 giúp cho các em ôn thi tốt môn giải phương trình do trung tam day kem tai nha tphcm chia sẽ.

Cách giải phương trình bậc 3 bằng phương pháp Cardano

Trước tiên, chia phương trình cho α3 để đưa về dạng

*
*
*
*
*
*
*

{{qover 2}pm sqrt{{q^{2}over 4}+{p^{3}over 27}}}. qquad (4) ” />

*

Đặt các giá trị:

1) Nếu 0″ />

*
*
*

{|k|+sqrt{k^2-1}}+sqrt<3>{|k|-sqrt{k^2-1}}
ight)-frac{b}{3a}” />

*
*

{b^3-27a^2d}}{3a}” />

*

{k+sqrt{k^2+1}}+sqrt<3>{k-sqrt{k^2+1}}
ight)-frac{b}{3a}” />{k+sqrt{k^2+1}}+sqrt<3>{k-sqrt{k^2+1}}
ight)-frac{b}{3a}” />

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình