16 Dàn Ý Các Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Văn Học Lớp 9, Dàn Bài Văn Mẫu Ngữ Văn 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.47 KB, 22 trang )

Đang xem: Các dàn ý bài văn nghị luận văn học lớp 9

A. Vài nét khái quát chương trình Tập làm văn lớp 9
Chương trình Ngữ văn THCS nói chung, chương trình tập làm văn nói riêng
được thiết kế theo hai vòng, theo tinh thần lặp lại và nâng cao. Do cấu trúc đồng
tâm nên giữa hai vòng này có những điểm giống và khác nhau. Giống trước hết là
sự lặp lại của các vấn đề chính về kiến thức và kĩ năng. Chẳng hạn ở chương trình
Tập làm văn 9 lặp lại ở kiểu bài tự sự, thuyết minh và nghị luận. Còn khác nhau là
bổ xung thêm một số vấn đề khác đồng thời tiếp nối, nâng cao, phát triển thêm
những nội dung đã học ở vòng trước. Cụ thể như sau:
Trong chương trình tập làm văn lớp 9 kiểu bài văn thuyết minh được triển
khai nhằm mục đích củng cố, rèn luyện và nâng cao nhận thức, kĩ năng viết văn
thuyết minh cho học sinh đã được hình thành ở chương trình tập làm văn lớp 8.
Đối với học sinh lớp 9 khi làm bài văn thuyết minh cần biết vận dụng một số biện
pháp nghệ thuật hoặc yếu tố miêu tả, biểu cảm để đối tượng thuyết minh hiện lên

sinh động rõ nét.
Ở lớp 9 khi viết bài văn tự sự cần nâng cao hơn ở kĩ năng vận dụng các yếu
tố miêu tả, miêu tả nội tâm, yếu tố nghị luận, hay đối thoại, độc thoại , độc thoại
độc thoại nội tâm.
Đặc biệt hơn kiểu bài văn nghị luận là đơn vị kiến thức khá trọng tâm trong
chương trình tập làm văn lớp 9.
Ở chuyên đề này bản thân tôi tập trung đề cập đến kiếu bài văn nghị luận
còn kiểu bài văn thuyết minh, tự sự sẽ thể hiện cụ thể ở chuyên đề tập làm văn lớp
dưới.
B. Một số điểm cơ bản cần lưu ý về kiểu bài văn nghị luận trong chương trình
Tập làm văn lớp 9 cần lưu ý.
Có các dạng bài: bài văn nghị luận về vấn đề xã hội hoặc nghị luận tác phẩm

văn học.
I. Kiểu bài văn Nghị luận về một vấn đề xã hội
1. Phân loại
Trong chương trình Tập làm văn lớp 9 kiểu bài văn nghị luận xã hội chia làm ba
loại nhỏ: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí, nghị luận về một hiện tượng xã
hội, nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.
2. Một số điểm giống nhau.
2.1. Loại
Các dạng nghị luận về một tư tưởng, đạo lí; nghị luận về một hiện tượng đời sống;
nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học đều thuộc loại bài nghị luận
xã hội.
2.2 Các thao tác thường áp dụng khi viết bài:

Các dạng bài NLXH đều vận dụng chung các thao tác lập luận là giải thích, phân
tích, chứng minh, so sánh, bác bỏ, bình luận. Ba thao tác cơ bản nhất là giải thích,
chứng minh, bình luận.
2.2.1 Thứ nhất về thao tác giải thích:
– Mục đích: Nhằm để hiểu
– Các bước:
+ Bước 1: Làm rõ vấn đề được dẫn trên đề. Nếu vấn đề thể hiện dưới dạng là một
câu trích dẫn khá nổi tiếng nào đó hoặc một ý tưởng do người ra đề đề xuất, người
viết cần lần lượt giải nghĩa, làm rõ nghĩa của vấn đề theo cách đi từ khái niệm đến
các vế câu và cuối cùng là toàn bộ ý tưởng được trích dẫn. Khi vấn đề được diễn
đạt theo kiểu ẩn dụ bóng bẩy thì phải giải thích cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ
ngữ. Nếu vấn đề là một hiện tượng đời sống, người viết cần cho biết đó là hiện

tượng gì, hiện tượng đó biểu hiện ra sao, dưới các hình thức nào (miêu tả, nhận
diện) Làm tốt bước giải nghĩa này sẽ hiểu đúng vấn đề, xác định đúng vấn đề
(hoặc mức độ) cần giải thích để chọn lí lẽ cần thiết.
Trong quan niệm làm văn truyền thống, bước này được xem là bước trả lời câu hỏi
Là gì?
+ Bước 2: Tìm hiểu cơ sở của vấn đề: Trả lời tại sao có vấn đề đó (xuất phát từ đâu
có vấn đề đó). Cùng với phần giải nghĩa, phần này là phần thể hiện rất rõ đặc thù
của thao tác giải thích. Người viết cần suy nghĩ kĩ để có cách viết chặt chẽ về mặt
lập luận, lô gíc về mặt lí lẽ, xác đáng về mặt dẫn chứng. Trong quan niệm làm văn
truyền thống, bước này được xem là bước trả lời câu hỏi Tại sao?
+ Bước 3: Nêu hướng vận dụng của vấn đề: Vấn đề được vận dụng vào thực tiễn
cuộc sống như thế nào. Hiểu nôm na, phần này yêu cầu người viết thể hiện quan

điểm của mình về việc tiếp thu, vận dụng vấn đề vào cuộc sống của mình như thế
nào.Trong quan niệm làm văn truyền thống, bước này được xem là bước trả lời câu
hỏi Như thế nào?
Lưu ý khi thực hiện thao tác giải thích: Nên đặt trực tiếp từng câu hỏi (Là
gì, tại sao, như thế nào vào đầu mỗi phần (mỗi bước) của bài văn. Mục đích đặt
câu hỏi: để tìm ý (phần trả lời chính là ý, là luận điểm được tìm ra) và cũng để tạo
sự chú ý cần thiết đối với người đọc bài văn. Cũng có thể không cần đặt trực tiếp
ba câu hỏi (Là gì, tại sao, như thế nào) vào bài làm nhưng điều quan trọng là khi
viết, người làm bài cần phải có ý thức mình đang lần lượt trả lời từng ý, từng luận
điểm được đặt ra từ ba câu hỏi đó. Tuỳ theo thực tế của đề và thực tế bài làm,
bước như thế nào có khi không nhất thiết phải tách hẳn riêng thành một phần bắt
buộc.

2.2.2 Thứ hai về thao tác chứng minh
– Mục đích: Tạo sự tin tưởng.
– Các bước:
+ Bước 1: Xác định chính xác điều cần chứng minh, phạm vi cần chứng minh.
+ Bước 2: Dùng dẫn chứng trong thực tế cuộc sống để minh hoạ nhằm làm sáng
tỏ điều cần chứng minh, phạm vi cần chứng minh.
2.2.3 Thứ ba về thao tác bình luận
– Mục đích: Tạo sự đồng tình.
– Các bước:
– Nêu, giải thích rõ vấn đề (hiện tượng) cần bình luận.
– Dùng lí lẽ và dẫn chứng (chủ yếu là lí lẽ) để khẳng định giá trị của vấn đề hoặc
hiện tượng (giá trị đúng hoặc giá trị sai). Làm tốt phần này chính là đã bước đầu

đánh giá được vấn đề (hiện tượng) cần bình luận.
– Bàn rộng và nhìn vấn đề (hiện tượng) cần bình luận dưới nhiều góc độ (thậm chí
từ góc độ ngược lại) để có cái nhìn đầy đủ hơn.
– Khẳng định tác dụng, ý nghĩa của vấn đề trong cuộc sống hiện tại.
3. Một số điểm khác nhau cơ bản giữa các kiểu bài
3.1 Dạng nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
3.1.1 Đề tài:
-Về nhận thức (lí tưởng, mục đích sống, mục đích học tập ).
-Về tâm hồn, tính cách (lòng yêu nước, lòng nhân ái, lòng vị tha, lòng bao dung,
lòng độ lượng; tính trung thực, tính cương quyết, tính hoà nhã, tính khiêm tốn, tính
ích kỉ ).
-Về quan hệ gia đình (tình mẫu tử, tình anh em ).

-Về quan hệ xã hội (tình đồng bào, tình thầy trò, tình bạn, tình yêu quê hương đất
nước ).
3.1.2 Về cấu trúc triển khai tổng quát:
-Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận (hiểu vấn đề cần nghị luận là gì).
-Phân tích những mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn
đề bàn luận.
-Nêu ý nghĩa của vấn đề (bài học nhận thức và hành động về tư tưởng, đạo lí).
3.1.3.Một số đề tham khảo
– Tình thương là hạnh phúc của con người.
– “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động” ý kiến trên của M.Xi-xê-
rông (nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu
dưỡng và học tập của bản thân?

– Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: “Học
để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
– Suy nghĩ của em về triết lí sau: “Đừng xin người khác con cá, mà hãy tìm học
cách làm cần câu và cách câu cá”.
– Trả lời câu hỏi điều tra của nhà bác học Hantơn, nhà bác học Đacuyn nói
về kinh nghiệm thành công của mình như sau: “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có
giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học”.
Bình luận câu nói trên. Anh, chị có suy nghĩ gì về con đường học tập sắp tới của
mình?
– “Nếu đứa trẻ dửng dưng với những gì đang diễn ra trong trái tim của nguời
bạn, người anh em, của bố mẹ mình hoặc của bất cứ một đồng bào nào mà em gặp,
nếu đứa trẻ không biết đọc trong mắt người khác điều đang xảy ra trong trái tim

người đó thì đứa trẻ chẳng bao giờ trở thành con người chân chính”.
Em hãy bày tỏ ý kiến của mình về nhận định trên của nhà sư phạm
Xukhômlinxki.
– Bình luận danh ngôn: “Tiền mua được tất cả, trừ hạnh phúc”.
– Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp Tết 1946, Bác Hồ
viết:
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là
mùa xuân của xã hội”.
Hãy giải thích và nêu suy nghĩ của em về lời dạy của Bác.
– Giải thích câu nói của Gorki: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời
mới”.
– Đồng chí Lê Duẩn có nói: “Cái gốc của đạo đức, của luân lí là lòng nhân

ái”. Em hiểu câu nói đó như thế nào?
– Nhà thơ Pháp La Phôngten (La Fontaine) có nói : “ Tính ích kỉ là thuốc độc
giết chết tình bạn”. Hãy bình luận câu nói trên.
– Suy nghĩ của em về câu danh ngôn: “Một người bạn chân thành là một
người bạn tốt ».
– Một nhà giáo dục đã nêu một quan niệm như sau: Con đường từ nhà đến
trường của mỗi người học sinh tuy khác nhau nhưng nơi đến ở cuối mỗi con đường
ấy đều giống nhau. ở đó, có một ngôi trường đầy tình thân và sự san sẻ. Trình bày
suy nghĩ của em về quan niệm đó.
-Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần
thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về ý
kiến trên?

– Suy nghĩ của anh (chị) về câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông
cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. (Nguyễn Bá Học)
– Phải chăng bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi?
– “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương
hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. (Lép Tôn-
xtôi)Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng nói chung và trình bày lí
tưởng riêng của mình.
– Phải chăng Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời.
Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống.? (Noóc-man
Ku-sin, theo Những vòng tay âu yếm NXB Trẻ, 2003).
– Tiền tài và hạnh phúc.
– “Có ba điều làm hỏng một con người: rượu, tính kiêu ngạo và sự giận dữ.

Anh, chị suy nghĩ như thế nào về ý kiến đó?
3.2 Dạng nghị luận về một hiện tượng đời sống
3.2.1.Đề tài:
Những hiện tượng tốt hoặc chưa tốt cần được nhìn nhận thêm. Ví dụ :
-Chấp hành luật giao thông.
-Hiến máu nhân đạo
-Nạn bạo hành trong gia đình
-Phong trào thanh niên tiếp sức mùa thi
-Cuộc vận động giúp đỡ đồng bào hoạn nạn
-Cuộc đấu tranh chống nạn phá rừng
-Những tấm gương người tốt việc tốt
-Nhiều bạn trẻ quên nói lời xin lỗi khi mắc lỗi

-Nhiều bạn trẻ quên nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ
*Lưu ý:
– Nên quy thành từng cụm đề tài nhỏ như dạng bài NLVMTT, ĐL để dễ nhận diện:
-Về nhận thức (lí tưởng, mục đích sống, mục đích học tập ).
-Về tâm hồn, tính cách (lòng yêu nước, lòng nhân ái, lòng vị tha, lòng bao dung,
lòng độ lượng; tính trung thực, tính cương quyết, tính hoà nhã, tính khiêm tốn, tính
ích kỉ ).
-Về quan hệ gia đình (tình mẫu tử, tình anh em ).
-Về quan hệ xã hội (tình đồng bào, tình thầy trò, tình bạn ).
3.2.2.Về cấu trúc triển khai tổng quát:
-Nêu rõ hiện tượng.
-Nêu nguyên nhân. Phân tích các mặt đúng-sai, lợi-hại.

-Bày tỏ thái độ, ý kiến về hiện tượng xã hội đó.
3.2.3.Một số đề tham khảo:
– Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ,
lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để
nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.
Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó.
– Về hiện tượng ngày càng có nhiều người dời bỏ quê hương để đổ xô về các thành
phố lớn.
– Về hiện tượng nhiều người trong lớp trẻ hôm nay lạnh nhạt với âm nhạc truyền
thống.
3.3 Dạng nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học
3.3.1.Đề tài:

Một vấn đề xã hội có ý nghĩa sâu sắc nào đó đặt ra trong tác phẩm văn học,(Vấn đề
xã hội có ý nghĩa có thể lấy từ hai nguồn: tác phẩm văn học đã học trong chương
trình hoặc một câu chuyện nhỏ, một văn bản văn học ngắn gọn mà HS chưa được
học).
3.3.2.Về cấu trúc triển khai tổng quát:
a/Phần một: Phân tích văn bản (hoặc nêu vắn tắt nội dung câu chuyện) để rút ra ý
nghĩa của vấn đề (hoặc câu chuyện).
b/Phần hai (trọng tâm): Nghị luận (phát biểu) về ý nghĩa của vấn đề xã hội rút ra từ
tác phẩm văn học (câu chuyện).
3.3.3.Một số đề tham khảo
– Suy nghĩ của anh (chị) từ ý nghĩa của câu chuyện Bến quê – Nguyễn Minh Châu.
– “Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nao!
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con
Từ bài ca dao, hãy bàn về vấn đề lẽ sống của con người Việt Nam.
4. Dàn bài
4.1 Dạng nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
a) Mở bài
– Giới thiệu vấn đề được đưa ra nghị luận.
– Nêu luận đề: dẫn nguyên văn tư tưởng đạo lí hoặc nội dung bao trùm của vấn đề.
– Giới hạn nội dung và thao tác nghị luận sẽ triển khai.

b) Thân bài
– Giải thích tư tưởng, đạo lí cần nghị luận (nêu các khía cạnh nội dung của tư
tưởng, đạo lí này).
– Phân tích, chứng minh, bình luận các khía cạnh ; bác bỏ, phê phán những sai lệch
(nếu có).
– Khẳng định chung, nêu ý nghĩa, liên hệ thực tế, rút ra bài học nhận thức và hành
động.
– Lấy dẫn chứng minh họa (ngắn gọn, tiêu biểu, dễ hiểu).
c) Kết bài
Tóm tắt các ý, nhấn mạnh luận đề đã nêu ở đầu bài nhằm chốt lại bài viết hoặc dẫn
thơ, văn để mở rộng, gợi ý thêm cho người đọc về vấn đề đang bàn luận.
* Lưu ý:

– Muốn làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, trước hết hãy tìm hiểu sâu
về tư tưởng, đạo lí được đem ra bàn bạc.
– Tìm hiểu tư tưởng, đạo lí bằng cách phân tích, giải thích theo từng ý, từng vế của
vấn đề được nêu.
– Phát biểu nhận định, đánh giá của mình về tư tưởng, đạo lí đó.
Nêu các luận cứ và phân tích các luận cứ để khẳng định nhận định, đánh giá của
mình.

4.2 Dạng nghị luận về một hiện tượng đời sống
a) Cách viết mở bài
– Nghị luận về một hiện tượng đời sống cũng là một dạng văn bản. Vì vậy,
nó cũng cần bắt đầu bằng một mở bài. Và phần mở bài của nó dĩ nhiên không thể

đi ngược lại những nguyên tắc chung của mở bài.
– Nghị luận là hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người muốn được
bàn luận và đánh giá về một hiện tượng (hoặc vấn đề) nào đấy. Mở bài của một bài
nghị luận hiện tượng đời sống phải thể hiện được định hướng đánh giá và bàn luận
đó thông qua những câu hỏi, hoặc những câu có tác dụng gợi suy nghĩ, trăn trở
trong người đọc (người nghe).
b) Cách viết thân bài
– Thân bài phải gồm đủ hai thành phần là bàn luận và đánh giá, để có thể
đáp ứng yêu cầu bình luận.
– Các ý của thân bài cần được sắp xếp sao cho người đọc (người nghe) có
thể tiếp nhận sự đánh giá, bàn luận của người làm văn một cách dễ dàng và hứng
thú, vì sự bình luận chỉ có ý nghĩa khi nó thực sự hướng tới người đọc (người

nghe). Chẳng hạn:
– Người đọc (người nghe) sẽ không thể tiếp nhận, và càng không thể tiếp
nhận một cách hứng thú những lời bình luận về một hiện tượng nếu họ còn mơ hồ
về cái hiện tượng được đưa ra bình luận ấy. Vì thế, trước khi bắt tay vào đánh giá
hay bàn bạc, người bình luận nên trình bày một cách trung thực, đầy đủ, rõ ràng về
hiện tượng đời sống mà mình sẽ đem ra bàn luận cùng người đọc (người nghe).
Người bình luận không nên cố trình bày hiện tượng đời sống đó sao cho phù hợp
nhất với quan điểm của mình, vì việc làm ấy có thể sẽ mâu thuẫn với yêu cầu
khách quan, trung thực và từ đó sẽ khiến người đọc (người nghe) hoài nghi, cảm
thấy sự bình luận không thật công bằng, không vô tư.
Người bình luận cũng nên vận dụng các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết
minh trong lúc trình bày để bài văn của mình thêm chính xác, rõ ràng, sinh động và

do đó, thêm sức thuyết phục người đọc (người nghe).
– Người đọc (người nghe) sẽ không thể thực sự tin vào ý kiến của người nghị luận,
nếu cảm thấy ý kiến ấy chỉ là sự áp đặt một chiều. Sức thuyết phục của bài nghị
luận sẽ cao hơn nhiều khi người nghe có điều kiện so sánh ý kiến của người nghị
luận với những ý kiến đã được nêu ra trước đó. Do vậy, người làm văn nên làm
công việc điểm lại và nhận xét một cách hợp tình hợp lí các quan điểm chính đã có
về hiện tượng đời sống được đưa ra bình luận, trước khi đưa ra quan điểm của bản
thân mình.
Việc điểm lại và nhận xét các quan điểm chính đã có về hiện tượng đời sống nêu ở
đề bài rõ ràng cũng cần phải đạt được các yêu cầu khách quan, trung thực, như vừa
nêu ở điểm trên. Vì có thế thì người nghị luận mới mong đạt được mục đích của
mình.

Xem thêm: Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Thực Tế Số 1 Việt Nam, Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Thực Tế

– Khi nêu ra và bảo vệ quan điểm của riêng mình, người bình luận có thể đứng hẳn
về một phía, ủng hộ phía mình cho là đúng và phê phán phía mà mình chắc chắn là
sai. Người bình luận cũng có thể kết hợp những phần đúng và loại bỏ phần còn hạn
chế của mỗi phía để đi tới một sự đánh giá mà mình tin là thực sự hợp lí, công
bằng. Và cũng không loại trừ khả năng người bình luận đưa ra một cách đánh giá
khác biệt của riêng mình, sau khi đã phân tích các quan điểm ý kiến khác nhau về
đề tài cần bình luận.
Việc lựa chọn cách làm nào trong cách kể trên cũng hoàn toàn chỉ xuất phát từ một
và chỉ một cơ sở duy nhất – cơ sở chân lí. Và sau khi đã lựa chọn được một cách
thức phù hợp với chân lí (lẽ phải) rồi thì nhiệm vụ của người bình luận là thuyết
phục người nghe (người đọc) đặt niềm tin vào sự đánh giá của mình, như chính
mình đã từng có niềm tin như thế.

– Khi tiếp tục luận bàn sâu rộng hơn, người làm văn có thể đề cập tới thái độ, hành
động, cách giải quyết cần có trước hiện tượng vừa được nhận xét, đánh giá, cũng
có thể bày tỏ những cảm nhận, suy nghĩ mà mình đã rút ra khi liên hệ với thời đại,
hoàn cảnh sống, lứa tuổi của mình và của người đang lắng nghe mình bình luận. Sự
bàn luận còn có thể đạt tới tầm vóc lớn hơn, có giá trị cao hơn nếu người bình luận
có thể mở ra những ý nghĩa sâu rộng, sâu sắc và bất ngờ nữa từ hiện tượng đời
sống mà mình đang bình luận.
c)Cách viết kết bài
– Phần kết bài phải đóng được bài văn lại bằng một khẳng định chắc chắn, không
thể nào bác bỏ.
– ở một bài nghị luận hay, phần kết không chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là chốt
lại bài văn. Một phần kết chỉ thật hay khi nó còn mở ra được một phạm vi rộng lớn

hơn cho những suy ngẫm, những điều cần bàn luận tiếp.
* Lưu ý: Khi có đề văn yêu cầu nghị luận về một hiện tượng đời sống thì trước hết
phải tìm hiểu hiện tượng đời sống được nêu trong đề, phân tích các biểu hiện của
nó, lí giải các nguyên nhân và hậu quả.
Tiếp đến nêu ý kiến nhận xét, đánh giá hiện tượng đó tốt, xấu, lợi, hại như thế nào.
Chúng ta cần có thái độ ra sao đối với hiện tượng đó. Trên cơ sở suy nghĩ đó mà
lập dàn ý để cho bài viết mạch lạc, vận dụng kết hợp hợp lí các thao tác nghị luận.
II. Kiểu bài Nghị luận về một tác phẩm văn học
1. Phân loại:
Kiểu bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học được chia làm hai loại nhỏ:
nghị luận về tác phẩm truyện( đoạn trích) và nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
2. Khái niệm

– Nghị luận về tác phẩm truyện( Hoặc đoạn trích) là trình bày những nhận xét,
đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật một tác phẩm cụ
thể.
– Nghị luận về đoạn thơ hoặc bài thơ là trình bày những nhận xét đánh giá của
mình về nội dung hay nghệ thuật của đoạn thơ hay bài thơ ấy.
3. Một số thao tác cần lưu ý khi làm bài thuộc kiểu Nghị luận một tác phẩm
văn học.
– Bước 1: Nắm chắc nội dung toàn tác phẩm
Để biết mình đã nắm chắc tác phẩm hay chưa, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau.
Tác phẩm này do ai sáng tác? Trong hoàn cảnh nào? Đề tài và chủ đề của tác
phẩm? Bạn có thể tóm tắt nội dung của tác phẩm đó chưa (đối với tác phẩm văn
xuôi)? Đối với tác phẩm thơ thì không chỉ nắm nội dung toàn tác phẩm bạn còn

phải học thuộc lòng những phần nội dung nằm trong chương trình học. Các thủ
pháp nghệ thuật chủ đạo trong tác phẩm này là gì? v.v
– Bước 2: trước một đề bài cần xem xét các dạng đề đối với tác phẩm đó (dạng đề ở
đây được hiểu là về thể loại và nội dung)
VD: Với tác phẩm Lão Hạc chúng ta có thể gắt gặp các dạng đề nghị luận về: các
nhân vật trong tác phẩm (Lão Hạc), giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm,
nghệ thuật miêu tả tâm lý và khắc họa nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống
truyện Ở mỗi dạng đề cần ddingj hướng được những ý chính.
– Bước 3: Lập dàn bài chi tiết cho từng dạng đề ở mỗi tác phẩm
Đối với mỗi dạng đề các bạn cần lập ra một dàn bài. Tuy mất thời gian nhưng
điều này sẽ giúp bạn lường hết mọi tình huống đề có thể bắt gặp và không phải
lúng túng khi làm bài .

* Với đề phân tích nhân vật, bao giờ các bạn cũng phải vạch cho mình hai ý
chính nhất: ngoại hình và tính cách. Bên cạnh đó một số yếu tố như: ngôn ngữ,
hành động, cử chỉ, nội tâm mối quan hệ với xã hội với các nhân vật khác. Tất cả
các yếu tố này tựu trung lại cũng bổ trợ và làm bật lên tính cách của nhân vật. Song
song với phân tích nội dung, các bạn cần lưu ý và nhấn mạnh đến các thủ pháp
nghệ thuật xây dựng nhân vật.
+ Hầu hết các nhân vật trong tác phẩm văn học thường mang tính hình tượng,
đại diện cho một tầng lớp, một thế hệ nên sau quá trình phân tích ngoại hình và
tính cách các bạn cần rút ra được thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm qua tác
phẩm đó( Khái quát bình diện văn học).
+ Trong mỗi ý lớn như vậy sẽ có thêm nhiều ý nhỏ hơn, bạn hãy dùng một
mũi tên cho một ý để sơ đồ hóa dàn bài của mình. Và ở mỗi ý nhỏ, các bạn cần tìm

ra những dẫn chứng phù hợp minh chứng cho những đặc điểm đó. Dẫn chứng
chính là những đoạn trích trong tác phẩm, bạn cần học thuộc một số câu văn tiêu
biểu để minh chứng cho những ý kiến đánh giá của mình trong bài viết. Qua phân
tích những dẫn chứng đó nhân vật của bạn sẽ hiện lên với đầy đủ tính cách, chân
thực và sống động.
* Đối với dạng đề tổng hợp nghị luận về một vấn đề văn học (VD: giá trị
nhân đạo trong các tác phẩm của Nam Cao), chúng ta cần đi từ vấn đề bao quát
nhất:
+ Nhân đạo: Nhân đạo là gì?
+ Biểu hiện của tinh thần nhân đạo: Yêu thương con người, cảm thông
sâu sắc với những nỗi đau của con người, thông cảm với hoàn cảnh sống của nhân
vật (nhiều khi tinh thần nhân đạo được phản ánh ngay trong những giá trị hiện

thực), hướng con người một cuộc sống tốt đẹp hơn đều là những biểu hiện của
tinh thần nhân đạo.
+ Tinh thần nhân đạo trong tác phẩm của Nam Cao:
Khái quát về các tác phẩm của Nam Cao, các đề tài chính (đời sống của
người nông dân và trí thức nghèo)
Tinh thần nhân đạo thể hiện trong tác phẩm của Nam Cao như thế nào? bằng
những hình ảnh gì? trong tác phẩm nào? Vấn đề tác giả đặt ra trong tác phẩm là
gì?
Giá trị nhân đạo biểu hiện trong tác phẩm của Nam Cao có gì khác so với các
nhà văn khác ở các tác phẩm khác không? (có thể so sánh với các tác phẩm Vợ
nhặt, Vợ chồng A Phủ) v.v
Lần lượt, bạn tự đặt ra những câu hỏi và trả lời cho câu hỏi của chính

mình. Điều này sẽ giúp bạn vạch được cho mình những ý chính thật đầy đủ. Sau
khi có được những ý chính bạn mới triển khai các ý phụ. Thêm vào đó bạn có thể
tham khảo các bài văn hay để bổ sung các ý cần thiết.
Bằng cách sơ đồ hóa dàn bài bằng những gạch đầu dòng và mũi tên sẽ giúp bạn
thấy rõ các ý mà mình định triển khai. Và như thế, việc sót ý là một điều hiếm khi
xảy ra khi bạn làm bài.
* Đối với dạng đề phân tích nội dung, nghệ thuật của tác phẩm cần làm
nổi bật được nội dung nghệ thuật chính của truyện có phân tích chứng minh bằng
các luận cứ tiêu biểu và xác thực, căn cứ vào từng tác phẩm để có cách triển khai
cụ thể. Cần liên hệ với các tác phẩm cùng đề tài cùng giai đoạn để người đọc người
nghe sâu sắc hơn về tác phẩm đang nghị luận.
– Bước 4: Viết bài và sửa chữa

+ Trong quá trình viết cần vận dụng đa dạng phong phú các phép lập luận. Chú ý
sử dụng ngôn từ không chỉ đúng mà cần phải hay, biểu cảm ( Ví dụ: Tôi trở về
thăm trường cũ. Có thể viết Tôi trở về thăm trường xưa. Nge như hay hơn và
hoài niệm hơn)
+ Khi viết chú ý vận dụng các phép liên kết để bài văn được lô gic chặt chẽ, tự
nhiên thuyết phục được người đọc người nghe Đặc biệt khi nghị luận một bài
thơ hoặc đoạn thơ có khác với nghị luận tác phẩm truyện ở chỗ: nếu nhưng những
xét đánh giá về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm truyện phải xuất phát từ ý
nghĩa của cốt truyện, tính cách, số phận của nhân vật, cách tạo dựng tình huống
truyện, cách xây dựng nhân vật thì những đánh giá về nội dung, nhệ thuật của
bài thơ, đoạn thơ lại được thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, các bút pháp
nghệ thuật, cách ngắt nhịp Khi nghị luận một tác phẩm truyện có thể tách dời

giữa những nhận xét về nội dung và nghệ thuật nhưng nghị luận thơ lại phải đi từ
nghệ thuật đến nội dung
+ Trong quá trìh triển khai các luận điểm, luận cứ cần thể hiện sự cảm thụ và ý
kiến riêng của người viết về tác phẩm.
+ Viết xong cần đọc lại và sửa chữa bài kịp thời.
3. Dàn ý đại cương
a. Nghị luận về tác phẩm truyện hay đoạn trích.
– Mở bài: Giới thiệu tác phẩm( tùy theo yêu cầu cụ thể của đề bài) và nêu
ý kiến đánh giá sư bộ của mình.
– Thân bài: Nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác
phẩm, có phân tích, chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu và xác thực.
– Kết bài: Nêu nhận định đánh giá chung của mình về tác phẩm truyện

( hoặc đoạn trích).
b. Nghị luận về đoạn thơ hoặc bài thơ
– Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét đánh giá
của mình( Nếu là phân tích một đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác
phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó).
– Thân bài: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dunh và
nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.
– Kết bài: Khái quát giá trị ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

Tài liệu liên quan

*

Phân tích đề – lập dàn ý văn nghị luận 23 7 9

*

Ôn văn nghị luận lớp 9 8 756 1

*

LẬP DÀN Ý VĂN NGHỊ LUẬN 18 1 4

*

MỘT số bài văn NGHỊ LUẬN lớp 9 30 953 0

*

Dàn ý văn nghị luận lớp 9 22 4 0

*

Luyen de van Nghi luan lop 7 2 542 2

*

Phương pháp làm văn nghị luận lớp 8,9 114 650 2

*

tổng hợp các đề bài văn nghị luận lớp 12 hay ôn thi thpt quốc gia 130 650 0

*

5 đề văn nghị luận lớp 8 11 732 0

Xem thêm: Ví Dụ Về Cách Tính Điểm Trung Bình Chung Tích Lũy, Cách Tính Điểm Trung Bình Chung Tích Luỹ

*

tham luận cách làm văn nghị luận lớp 9 21 404 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn