Bình Luận Án Dân Sự Đỗ Văn Đại, Minh Khai Book Store

*
*
*
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi Tìm thấy281biểu ghiTiếp tục tìm kiếm : Mọi trườngNhan đềTác giảNhà xuất bảnTừ khoáBBKDDCLOCUDCTiêu đề đề mụcNgôn ngữQuốc giaTùng thưChuyen_nganh_luan_anNLMOAI SetNguồn tríchSố nguồn tríchNăm xuất bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hiển thị: ISBDĐơn giản
STT Chọn Thông tin ấn phẩm
1 Lẩn tránh pháp luật trong tư pháp quốc tế Việt Nam / Đỗ Văn Đại . – 2004. – // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2004, Số 4(23), tr.48-51
2 Tư pháp quốc tế và vấn đề xây dựng ” quy phạm pháp luật” bởi tòa án ở Pháp và Việt Nam / Đỗ Văn Đại . – 2002. – // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2002, Số 7(14), tr.45-52
3 Ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài / Đỗ Văn Đại . – 2012. – // Cảnh báo về rủi ro xuất nhập khẩu…, Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2015, KPV542.L83, tr. 6tr
4 Về thời hiệu kiện đòi tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam / Đỗ Văn Đại . – 2011. – // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2011, Số 13, tr. 46 – 49
5 Về vấn đề quy phạm lãnh thổ bắt buộc trong tư pháp quốc tế Pháp và Việt Nam / Đỗ Văn Đại . – 2002. – // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2002, Số 8(15), tr.44-50
6 “Vật quyền” bảo đảm: kinh nghiệm của nước ngoài cho Việt Nam / Đỗ Văn Đại . – 2014. – // Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự , Tài liệu Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2014, tr. 138 – 157
7 A Comparative study of Comparative advertising in Vietnamese and English law : Master”s thesis / Nguyễn Mai Hân; Supervisors: Dr. Đỗ Văn Đại, Dr. Ulrika Wennester, Dr. Chirstoffer Wong . – Tp. Hồ Chí Minh, 2009. – 66 p. ; 28cm. – Đỗ, Văn Đại, Supervisors Wennester, Ulrika, Supervisors Wong, ChirstofferThông tin xếp giá: A102200000011, B14210000795, C16220000115-C16220000117
8 Ai là chủ sở hữu của một tài sản được công nhận là di sản văn hóa? / Đỗ Văn Đại, Đỗ Văn Hữu . – 2005. – Đỗ, Văn Hữu // Nghiên cứu lập pháp, 10/2005, Số 60, Tr.57-59
9 Apport en societe des droits de propriete intellectuelle en droit francais et en droit Vietnamien : Mémoire de fin d” études / Nguyễn Võ Linh Giang; Sous la direction de Monsieur: Prof. Đỗ Văn Đại . – Ho Chi Minh ville, 2014. – 77 tr. ; 28cm. – Đỗ, Văn Đại, Prof., Sous la direction de MonsieurThông tin xếp giá: C17230000136-C17230000138
10 Án lệ của tòa án tối cao – Kinh nghiệm của Pháp đối với sự phát triển án lệ tại Việt Nam / Đỗ Văn Đại . – 2011. – // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 13, tr.31-44
11 Án lệ trong pháp luật thực định Việt Nam / Đỗ Văn Đại, Đỗ Văn Kha . – 2008. – Đỗ, Văn Kha // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2008, Số 12 (128), tr.39-48
12 Bàn thêm về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi / Đỗ Văn Đại . – 2015. – // Nghiên cứu Lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 2015, Số 13 (293), tr. 31-40
13 Bàn thêm về quy định liên quan đến tài sản trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005 / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Nhật Thanh . – 2015. – Nguyễn, Nhật Thanh // Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 2015, Số 20 (300), tr. 18 – 28
14 Bàn về chế tài áp dụng cho các vi phạm hợp đồng trong thương mại / Lê Mai Hương . – 2010. – Đỗ, Văn Đại, Chủ nhiệm đề tài // Không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam, Tài liệu hội thảo khoa học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2010, tr. 03 – 05
15 Bàn về đề thi chung cho các lớp hay đề thi riêng cho từng lớp / Đỗ Văn Đại . – 2014. – // Ra đề thi, chấm thi và chất lượng đào tạo , Kỷ yếu tọa đàm, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2014, KPV3138 .K99, tr. 04 – 08
16 Bàn về hợp đồng vô hiệu do được giao kết bởi người mất năng lực hành vi dân sự qua một bản án / Đỗ Văn Đại . – 2007. – // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2007, Số 4(41), tr.28-36
17 Bàn về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu thạc sỹ Luật / Đỗ Văn Đại .

Đang xem: Bình luận án dân sự đỗ văn đại

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Tập 2, Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 4

Xem thêm: Mẫu Công Văn Báo Giảm Bhxh, Công Văn Xin Hủy Kết Quả Báo Giảm Bhxh

– 2016. – // Đào tạo sau đại học – Sứ mệnh, thành tựu…, Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2016, KPV3138.D36, tr. 118-123

18 Bàn về sự im lặng trong giao kết hợp đồng / Đỗ Văn Đại . – 2006. – // Kiểm sát, 9/2006, Số 17, Tr.26-27,47
19 Bàn về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự / Đỗ Văn Đại . – 2007. – // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2007, Số 9, tr. 32-34
20 Báo cáo dẫn đề: Bảo đảm quyền con người thông qua quy định về giao dịch quyền sử dụng đất / Đỗ Văn Đại . – Tp. Hồ Chí Minh, 2011. – // Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất, Tài liệu hội thảo, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2011, tr.4-8
21 Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Phương Thảo . – // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2013, Số 02 (75), tr.47-57
22 Bảo lãnh thế chấp tài sản bảo đảm khoản vay tại các tổ chức tín dụng: Luận văn thạc sĩ / Lại Hiệp Phong; Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Văn Đại . – Tp. Hồ Chí Minh, 2020. – 42 tr. ; Phụ lục; 28cm. + 1 CD. – Đỗ, Văn Đại, PGS.TS., Người hướng dẫnThông tin xếp giá: A20210005826
23 Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu trong pháp luật Việt Nam : Luận văn thạc sĩ luật học / Huỳnh Xuân Tình; Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Văn Đại . – Tp. Hồ Chí Minh, 2013. – 149 tr. ; 28cm. – Đỗ, Văn Đại, PGS.TS., Người hướng dẫnThông tin xếp giá: A13210002979, B14210000079
24 Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài thương mại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Lương Thanh Quang; Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Văn Đại . – Tp.Hồ Chí Minh, 2013. – 86tr. ; 28cm. – Đỗ, Văn Đại, Người hướng dẫnThông tin xếp giá: A13210003214, B14210000180, B14210000648, B14210000980
25 Bình luận bản án trong giảng dạy / Đỗ Văn Đại . – Tp. Hồ Chí Minh, 2013. – // Áp dụng phương pháp dạy học theo tình huống trong giảng dạy và định hướng xây dựng casebook tại Đại học Luật Tp. HCM, Tài liệu hội thảo, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2013, tr.34-35
26 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại (chủ biên) . – Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam, 2016. – 813 tr. ; 21cm. – Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng Nguyễn, Thị Bích HằngThông tin xếp giá: A16110008950, A16110008952, A16110008954, A16110008955, A16110009021-A16110009028, A16110009069-A16110009071, B16110005757, B16110005760, B16110005761, B16110005765-B16110005767, B16110005769-B16110005772, B16110005776, B16110005778-B16110005780, B16110005785
27 Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại . – Xuất bản lần thứ 2. – Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2016. – 872 tr . ; 21cm. – Thông tin xếp giá: A16110009702, A17110010157-A17110010163, B17110006823-B17110006830
28 Bồi hoàn công sức cho một người một mình nuôi dưỡng con chung / Đỗ Văn Đại . – // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 6/2018, Số 15, tr. 12-19
29 Bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngoài do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra / Đỗ Văn Đại . – 2005. – // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2005, Số 3(50), tr.35-39
30 Bồi thường thiệt hại do công chứng viên gây ra / Đỗ Văn Đại . – 2011. – // Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, 2011, Số 14(199), tr.44-52

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn