Bất Phương Trình Một Ẩn Sbt Toán 8 Bài 3: Bất Phương Trình Một Ẩn

Bài 40 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau:a) x – 2 > 4 ; b) x + 5 –6.Bạn đang xem: Bất phương trình bậc nhất một ẩn sbt

*

Bài 41 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau: a) 3x Xem chi tiết

*

Bài 42 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau : ….

Đang xem: Bất phương trình một ẩn sbt

Xem chi tiết

*

Bài 43 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau: a) 3x – 6 …

Xem thêm: bài tập tình huống quản trị học chương 2

Xem chi tiết

*

Bài 44 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 56 sách bài tập toán 8. Giải thích sự tương đương : a) 2x 3x Xem chi tiết

*

Bài 45 trang 56 SBT toán 8 tập 2
Bài 46 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số: a) 2x – 4 0 ; …

Xem thêm: Bài Tập Tự Luận Vật Lý 10 Chương 2 Vật Lí 10, Bài Tập Trắc Nghiệm Và Tự Luận Chương Ii

Bài 47 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình: a) 3x + 2 > 8 ; b) 4x – 5 Xem chi tiết

Bài 48 trang 57 SBT toán 8 tập 2 Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
Bài 55 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 55 trang 58 sách bài tập toán 8. Hai quy tắc biến đổi tương đương của bất phương trình cũng giống như hai quy tắc biến đổi tương đương của phương trình. Điều đó có đúng không ?

Bài 56 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 56 trang 58 sách bài tập toán 8. Cho bất phương trình ẩn x : 2x + 1 > 2(x + 1). a) Chứng tỏ các giá trị – 5;0; – 8 đều không phải là nghiệm của nó ; …

Bài 57 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 57 trang 58 sách bài tập toán 8. Bất phương trình ẩn x: 5 + 5x Xem chi tiết

Bài 59 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 59 trang 58 sách bài tập toán 8. Tìm số nguyên x lớn nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau: a) 5,2 + 0,3x Xem chi tiết Chuyên mục: Phương trình

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình