Các Dạng Bài Tập Phương Trình Mũ Và Logarit Cơ Bản, 40 Bài Tập Phương Trình, Bất Phương Trình Mũ

Để giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tự học chủ đề phương trình mũ và phương trình logarit và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán, lingocard.vn giới thiệu tài liệu Các dạng toán phương trình mũ và phương trình logarit trong đề thi THPT Quốc gia.

Tài liệu gồm 99 trang bao gồm 180 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phương trình mũ và phương trình logarit có đáp án và lời giải chi tiết. Bài toán trắc nghiệm phương trình mũ và phương trình logarit là bài toán được bắt gặp nhiều trong các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, với nhiều dạng bài và độ khó từ mức cơ bản đến nâng cao. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Các dạng toán phương trình mũ và phương trình logarittrong đề thi THPT Quốc gia

Đang xem: Bài tập phương trình mũ và logarit cơ bản

PHẦN A. CÂU HỎI ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
Dạng 1. Phương trình logarit ………………………………………………………………………………………………………………………. 2
Dạng1.1Phươngtrìnhcơbản……………………………………………………………………………………………………………………..2
Dạng1.2Biếnđổiđưavềphươngtrìnhcơbản………………………………………………………………………………………………4
Dạng1.3Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritbằngphươngphápđưavềcùngcơsố………………………………………6
Dạng1.3.1Phươngtrìnhkhôngchứathamsố …………………………………………………………………………………………… 6
Dạng1.3.2Phươngtrìnhchứathamsố …………………………………………………………………………………………………….. 7
Dạng1.4Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritbằngphươngphápđặtẩnphụ…………………………………………………7
Dạng1.4.1Phươngtrìnhkhôngchứathamsố …………………………………………………………………………………………… 7
Dạng1.4.2Phươngtrìnhchứathamsốvàdùngđịnhlývi-etđểbiệnluận ……………………………………………………. 8
Dạng1.4.3Phươngtrìnhchứathamsốvàdùngphươngphápcôlậpmđểbiệnluận ……………………………………… 9
Dạng1.5Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritchứathamsốbằngphươngphápcôlậpthamsố………………………10
Dạng1.6Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritbằngphươngpháphàmsố…………………………………………………….10
Dạng1.7Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritbằngphươngphápkhác……………………………………………………….10
Dạng 2. Phương trình mũ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Dạng2.1Phươngtrìnhcơbản……………………………………………………………………………………………………………………11
Dạng2.2Giải,biệnluậnphươngtrìnhmũbằngphươngphápđặtẩnphụ……………………………………………………….13
Dạng2.2.1Phươngtrìnhkhôngchứathamsố …………………………………………………………………………………………. 13
Dạng2.2.2Phươngtrìnhchứathamsốvàdùngđịnhlývi-etđểbiệnluận ………………………………………………….. 15
Dạng2.2.3Phươngtrìnhchứathamsốvàdùngphươngphápcôlậpmđểbiệnluận ……………………………………. 17
Dạng2.3Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhmũbằngphươngpháplogarithóa……………………………………………………18
Dạng2.4Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhmũbằngmộtsốphươngphápkhác………………………………………………….19
Dạng2.5Phươngpháphàmsố…………………………………………………………………………………………………………………..19
Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit ………………………………………………………………………………………… 19
Dạng3.1Giảivàbiệnluậnbằngphươngphápđặtẩnphụ……………………………………………………………………………..19
Dạng3.2Giảivàbiệnluậnbằngphươngphápcôlậpm……………………………………………………………………………….20
Dạng3.3Giảivàbiệnluậnbằngphươngpháphàmsố………………………………………………………………………………….21
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO …………………………………………………………………………………………………………… 21

Xem thêm: Giải Vnen Toán 5 Bài 59 Diện Tích Hình Thang, Giải Toán Lớp 5 Vnen Bài 59: Diện Tích Hình Thang

Dạng 1. Phương trình logarit …………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Dạng1.1Phươngtrìnhcơbản……………………………………………………………………………………………………………………21
Dạng1.2Biếnđổiđưavềphươngtrìnhcơbản…………………………………………………………………………………………….27
Dạng1.3Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritbằngphươngphápđưavềcùngcơsố…………………………………….32
Dạng1.3.1Phươngtrìnhkhôngchứathamsố …………………………………………………………………………………………. 32
Dạng1.3.2Phươngtrìnhchứathamsố …………………………………………………………………………………………………… 35

Dạng1.4Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritbằngphươngphápđặtẩnphụ……………………………………………….41
Dạng1.4.1Phươngtrìnhkhôngchứathamsố …………………………………………………………………………………………. 41
Dạng1.4.2Phươngtrìnhchứathamsốvàdùngđịnhlývi-etđểbiệnluận ………………………………………………….. 43
Dạng1.4.3Phươngtrìnhchứathamsốvàdùngphươngphápcôlậpmđểbiệnluận ……………………………………. 46
Dạng1.5Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritchứathamsốbằngphươngphápcôlậpthamsố………………………50
Dạng1.6Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritbằngphươngpháphàmsố…………………………………………………….52
Dạng1.7Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhlogaritbằngphươngphápkhác……………………………………………………….53
Dạng 2. Phương trình mũ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
Dạng2.1Phươngtrìnhcơbản……………………………………………………………………………………………………………………57
Dạng2.2Giải,biệnluậnphươngtrìnhmũbằngphươngphápđặtẩnphụ……………………………………………………….62
Dạng2.2.1Phươngtrìnhkhôngchứathamsố …………………………………………………………………………………………. 62
Dạng2.2.2Phươngtrìnhchứathamsốvàdùngđịnhlývi-etđểbiệnluận ………………………………………………….. 69
Dạng2.2.3Phươngtrìnhchứathamsốvàdùngphươngphápcôlậpmđểbiệnluận ……………………………………. 79
Dạng2.3Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhmũbằngphươngpháplogarithóa……………………………………………………84
Dạng2.4Giảivàbiệnluậnphươngtrìnhmũbằngmộtsốphươngphápkhác………………………………………………….85
Dạng2.5Phươngpháphàmsố…………………………………………………………………………………………………………………..87
Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit ………………………………………………………………………………………… 88
Dạng3.1Giảivàbiệnluậnbằngphươngphápđặtẩnphụ……………………………………………………………………………..88
Dạng3.2Giảivàbiệnluậnbằngphươngphápcôlậpm……………………………………………………………………………….91
Dạng3.3Giảivàbiệnluậnbằngphươngpháphàmsố………………………………………………………………………………….95

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Ngũ Giác : 15 Bước (Kèm Ảnh), Diện Tích Và Chu Vi Ngũ Giác Đều

Link lingocard.vn chính thức:

Các dạng toán phương trình mũ và phương trình logarit trong đề thi THPT Quốc gia lingocard.vn Xem

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình