Excel Căn Bản: Bài Tập Excel Hàm If, Bài Tập Hàm If Trong Excel Có Lời Giải

Hàm if là hàm điều kiện được dùng rất nhiều trong excel dùng riêng hoặc dùng ghép với các hàm khác để cho ra kết quả.

Đang xem: Bài tập excel hàm if

1.2: CÚ PHÁP

=IF (điều kiện,giá trị 1,giá trị 2)

Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

Trong đó:

Mình sẽ chỉ ra cụ thể trong ví dụ sau.

Điều kiện :Trong ví dụ trên điều kiện làC3>=5

Giá trị 1 :Nếu điều kiện đúng thì kết quả chogiá trị 1, trong ví dụ trên giá trị 1 làĐỗ

Giá trị 2 :Nếu điều kiện sai (không thỏa mãn) thì kết quả chogiá trị 2, trong ví dụ trên giá trị 2 làThi lại

1.3: CÁCH DÙNG HÀM IF

Hàm if được sử dụng rất nhiều trong excel, được sử dụng kết hợp với các hàm khác, tôi sẽ chỉ ra một số trường hợp cụ thể để các bạn hình dung ra những trường hợp có thể dùng hàm if.

Trường hợp 1.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Giọng Nói Trong Video Trên Máy Tính Tốt Nhất 2020

If cơ bản. (loại đơn giản nhất)

*

Đề :Nhập công thức điền kết quả dựa vào điểm trung bình, nếu điểm trung bình >=5 thì đỗ, nếu điểm trung bình =5,”Đỗ”, “Thi lại”)Hàm sẽ trả về kết quả làĐỗ

Trong ví dụ này kết quả chỉ có 2 trường hợp đó làĐỗhoặcThi lại. Nếu điểm trung bình >=5 thì đỗ, trường hợp còn lại là thi lại (đtb 5 và thâm niên >=3 thì thuộc loại được thưởng, còn lại thì không được thưởng

Đáp án : Nhập công thức tại ô E3 như sau.

=IF(AND(C3>5,D3>=3),”Được thưởng”,”Không được thưởng”)Sẽ trả về kết quả làKhông được thưởng

Vì yêu cầu là phải thỏa mã cả 2 điều kiện là Điểm thi đua phải >5 và Thâm niên phải >=3 thì nhân viên đó mới được thưởng, còn lại là không vậy nên ta phải dùng hàmandđể thể hiện đồng thời 2 điều kiện

=AND(C3>5,D3>=3)sẽ cho kết quả làFALSE

Trường hợp 3.If kết hợp với hàm or.

Đề: Nhập công thức điền phân loại dựa vào điểm thi đua và thâm niên, nếu điểm thi đua > 5hoặcthâm niên >=3 thì thuộc loại được thưởng, còn lại thì không được thưởng

Đáp án: Nhập công thức tại ô E3 như sau.

Xem thêm: Tổng Quan Power Query: Giới Thiệu Về Công Cụ Dữ Liệu Mạnh Nhất Của Excel

=IF(or(C3>5,D3>=3),”Được thưởng”,”Không được thưởng”)Sẽ trả về kết quả làĐược thưởng

Tôi chỉ thay đổi đề một chút so với trường hợp 2, đó là thay từ“Và”thành“hoặc”thì kết quả trả về cũng sẽ khác, vì bây giờ chỉ cần thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện chứ không phải đồng thời như TH2, điểm thi đua >5 hoặc thâm niên >=3 thì sẽ được thưởng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel