(Doc) Bài Tập Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Đáp An, Bài Tập Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Đáp An

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.06 KB, 3 trang )

Đang xem: Bài tập bảo hiểm nhân thọ

BÀI TẬP BH NHÂN THỌ1. Đại lý A tháng đầu tiên năm 2010 khai thác được 4 hợp đồng BHNT, trong đó:a/ 2 hợp đồng BHNT hỗn hợp, người tham gia đều ở độ tuổi 45, số tiền bảo hiểm là 200.000.000 đồng, thời hạn bảo hiểm 5 năm, phí nộp hàng năm.b/ 2 hợp đồng BH tử vong có kỳ hạn xác định 5 năm, phí nộp hàng năm. Số tiền bảo hiểm là 100.000.000 đồng, độ tuổi của người tham gia là 55.Yêu cầu: Hãy xác định thu nhập của đại lý A tháng đầu tiên năm 2010?Biết rằng:a/ Lãi suất kỹ thuật là 5%/năm; phí hoạt động (h) là 12%.b/ Hoa hồng đại lý là 18% so với số phí thu được.c/ Tỷ lệ tử vong dùng để tính phí bảo hiểm của các độ tuổi và các năm thể hiện ở bảng sau:Tuổi(x) Tỷ lệ tử vong qx (%0)Tuổi (x) Tỷ lệ tử vong qx (%0)45 1,9 55 3,946 2,1 56 4,147 2,3 57 4,448 2,5 58 4,749 2,7 59 5,0
50 2,9 60 5,32. Ngày 1/1/ 2010 cụng ty may X mua bảo hiểm tử vong có kỳ hạn xác định 5 năm cho tất cả mọi nhõn viên tại Bảo Việt nhõn thọ Hà nội. Giả sử tổng số nhõn viên của cụng ty là 1500 người và bao gồm 2 loại độ tuổi: Độ tuổi 25 có 1200 người; độ tuổi 45 có 300 người. Sb là 50.000.000đ/người, phí bảo hiểm nộp định kỡ hàng năm. Sb tử vong được trả vào cuối năm hợp đồng.Yêu cầu : 1. Xác định số phí bảo hiểm X phải nộp sau khi ký kết HĐBH?2. Xác định số phí bảo hiểm X phải nộp năm thứ 2 của HĐBH?3. Xác định tổng số phí bảo hiểm X phải nộp?Biết rằng: a- Lãi suất kỹ thuật là 8% mỗi năm, phí hoạt động (h) là 12%. b- Tỷ lệ tử vong dùng để tính phí bảo hiểm của các độ tuổi và các năm thể hiện ở bảng sau:Tuổi(x) Tỷ lệ tử vong qx (%0)Tuổi (x) Tỷ lệ tử vong qx (%0

*

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở tỉnh Long An 91 451 0

Xem thêm: Chuyên Đề Bất Phương Trình Lớp 10, Phân Dạng Và Bài Tập Chuyên Đề Bất Đẳng Thức

*

độ tin cậy trong bài toán bảo hiểm nhân thọ 8 387 0

*

Môi trường marketing về bảo hiểm nhân thọ bảo việt 5 1 18

*

Một số giải pháp phát triển kinh doanh bảo hiểm nhân thọ việt nam giai đoạn 2001 2010 đoàn thanh niên, 2001 78 437 0

Xem thêm: hướng dẫn Công Thức Tính Diện Tích Các Hình Ở Tiểu Học Cần Ghi Nhớ Ở Bậc Tiểu Học

*

Báo cáo thực tập tốt nghiệp – giải pháp phát triển họat động đầu tư bảo hiểm nhân thọ 37 802 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập