hướng dẫn Công Thức Tính Diện Tích Các Hình Ở Tiểu Học Cần Ghi Nhớ Ở Bậc Tiểu Học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (70.82 KB, 4 trang )

Đang xem: Công thức tính diện tích các hình ở tiểu học

Công thức hình học ở tiểu học1/ HÌNH VUÔNG:Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)Diện tích: S = a x a (S: diện tích)2/ HÌNH CHỮ NHẬT:Chu vi: P = (a + b) x 2 (P: chu vi)Chiều dài: a = 1/2P – b (a: chiều dài)Chiều rộng: b = 1/2P – a (b: chiều rộng)Diện tích: S = a x b (S: diện tích)Chiều dài: a = S : 2Chiều rộng: b = S : 23/ HÌNH BÌNH HÀNH:
Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a4/ HÌNH THOI:Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo thứ nhất)5/ HÌNH TAM GIÁC:Chu vi: P = a + b + c (a : cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)Diện tích: S = (a x h) : 2 (a : cạnh đáy)Chiều cao: h = (S x 2) : a (h : chiều cao)
Cạnh đáy: a = (S x 2) : h6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG:Diện tích: S = (a x a) : 27/ HÌNH THANG:Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)Chiều cao: h = (S x 2) : a (h : chiều cao)Cạnh đáy: a = (S x 2) : h8/ HÌNH THANG VUÔNG:Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thangvuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang. (theo côngthức)9/ HÌNH TRÒN:
Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14Tìm diện tích thành giếng:Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếngDiện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:* Diện tích xung quanh: Sxq = Pđáy
x h* Chu vi đáy: Pđáy= Sxq : h* Chiều cao: h = Pđáyx Sxq- Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì:Pđáy= (a + b) x 2- Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông thì:
* Thể tích: V = a x b x c- Muốn tìm chiều cao cả hồ nước (bể nước)h = v : Sđáy- Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước (bể nước)Sđáy= v : h- Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ(m3) chia cho diện tích đáy hồ (m
2)h = v : Sđáyhồ- Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ (bể) (hay còn gọi là chiều cao phần hồtrống)+ Bước 1: Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.+ Bước 2: Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ* Diện tích quét vôi:- Bước 1 : Chu vi đáy căn phòng.- Bước 2: Diện tích bốn bức tường (Sxq)- Bước 3: Diện tích trần nhà (S = a x b)

Xem thêm: luyện tập viết đoạn văn nghị luận lớp 7

– Bước 4: Diện tích bốn bức tường (Sxq) và trần nhà- Bước 5: Diện tích các cửa (nếu có)- Bước 6: Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa.11/ HÌNH LẬP PHƯƠNG:* Diện tích xung quanh: Sxq = (a x a) x 4* Cạnh: (a x a) = Sxq : 4* Diện tích toàn phần: Stp = (a x a) x 6* Cạnh: (a x a) = Stp : 6

*

Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_8 pps 7 1 13

*

Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_1 pptx 35 2 47

*

Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_2 ppt 35 961 12

*

Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_3 ppt 35 642 3

*

Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_4 docx 35 672 7

*

Xây dựng quy trình dạy học phát hiện theo thuyết kiến tạo ở tiểu học_luận án tiến sĩ giáo dục 10 787 1

Xem thêm: Diện Tích Các Trường Đại Học Ở Hà Nội, Đất Cho Các Trường Đại Học Ở Hà Nội: Quá Hạn Hẹp

*

Áp dụng phương pháp biểu đồ hình chữ nhật để giải các bài toán có lời văn ở Tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH 52 1 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích