Bài Giảng Bất Phương Trình Mũ Và Logarit, Powerpoint Presentation

Bạn đang xem video – Bài 6 – Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

3 Bước HACK điểm cao Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác Bước 2: Xem bài giảng tại lingocard.vn Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn

Đang xem: Bài giảng bất phương trình mũ và logarit

*

– Bài 6 – Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit.” srcset=”https://lingocard.vn/bai-giang-bat-phuong-trinh-mu-va-logarit/imager_1_35987_700.jpg 480w, https://lingocard.vn/wp-content/uploads/2020/02/Toán-lớp-12-Bài-6-Bất-phương-trình-mũ-và-bất-phương-trình-lôgarit-3-300×225.jpg 300w” sizes=”(max-width: 480px) 100vw, 480px” /> Đánh giá:

Tips: Để học hiệu quả bài giảng: – Bài 6 – Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit. bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại lingocard.vn

a. $left( {dfrac{1}{2};;dfrac{3}{2}}
ight)$

b. $left( {0;dfrac{3}{2}}
ight).$

c. $left( {dfrac{3}{2}; + {mkern 1mu} infty {
m{;}}}
ight).$

d. $left( {dfrac{1}{2};dfrac{3}{4}}
ight).$

Để giải bất phương trình (ln dfrac{{2x}}{{x – 1}} > 0,,,left( *
ight)), một học sinh lập luận qua ba bước như sau:

Bước 1: Điều kiện (dfrac{{2x}}{{x – 1}} > 0 Leftrightarrow left< egin{array}{l}x 1end{array} ight.,,,,left( 1 ight))

Bước 2: Ta có: (ln dfrac{{2x}}{{x – 1}} > 0 Leftrightarrow ln dfrac{{2x}}{{x – 1}} > ln 1 Leftrightarrow dfrac{{2x}}{{x – 1}} > 1,,,,left( 2
ight))

Bước 3: (left( 2
ight) Leftrightarrow 2x > x – 1 Leftrightarrow x > – 1,,,,left( 3
ight))

Kết hợp (3) và (1) ta được: (left< egin{array}{l} – 1 1end{array} ight.)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (left( { – 1;0}
ight) cup left( {1; + infty }
ight))

Hỏi lập luận trên là đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?

a. Lập luận hoàn toàn đúng

b. Sai từ bước 1

c. Sai từ bước 2

d. Sai từ bước 3.

Câu 3

Nhận biết

Giải bất phương trình ({log _{frac{1}{3}}}(x + {9^{500}}) > – 1000)

a. $x b. $x > – {9^{500}}$

c. $x > 0$

d. $ – {3^{1000}} C. Lời giải

Gợi ý

Dựa vào phương pháp giải bất phương trình lôgarit cơ bản:({log _a}fleft( x
ight) > b Leftrightarrow left< {egin{array}{*{20}{l}}{left{ {egin{array}{*{20}{l}}{0 {a^b}}end{array}} ight.}\{left{ {egin{array}{*{20}{l}}{a > 1}\{fleft( x
ight) > 0}\{fleft( x
ight)

Đáp án chi tiết

Ta có : ${log _{frac{1}{2}}}left( {2x – 1}
ight) > – 1$ $ Leftrightarrow {log _{frac{1}{2}}}left( {2x – 1}
ight) > {log _{frac{1}{2}}}2 $ $Leftrightarrow left{ {egin{array}{*{20}{l}}{2x – 1 > 0}\{2x – 1

Đáp án cần chọn là: a

Đáp án câu 2

d

Gợi ý

Xét tính đúng sai ở từng bước.

Đáp án chi tiết

Bước 1: đúng

Bước 2: đúng

Bước 3: (dfrac{{2x}}{{x – 1}} > 1 Leftrightarrow dfrac{{2x – left( {x – 1}
ight)}}{{x – 1}} > 0 Leftrightarrow dfrac{{x + 1}}{{x – 1}} > 0 Leftrightarrow left< egin{array}{l}x > 1\x 1\x

Đáp án cần chọn là: d

Xem thêm: Giá Sách Hành Trình Về Phương Đông, Hành Trình Về Phương Đông

Đáp án câu 3

d

Gợi ý

– Tìm ĐKXĐ.

– Đưa bất phương trình đã cho về bất phương trình cơ bản ${log _a}x > b Leftrightarrow 0

Đáp án chi tiết

Điều kiện $x + {9^{500}} > 0 Leftrightarrow x > – {9^{500}}$

Vì ${
m{0 – 1000 Leftrightarrow 0

Đáp án cần chọn là: d

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: – Bài 6 – Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit.

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương – Nền tảng 2019 Xem chi tiết

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – thầy Lê Bá Trần Phương – Nền Tảng 2020 Xem chi tiết

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Giải pháp PEN 2019 Xem chi tiết

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020 Xem chi tiết

Tiếp tuyến và sự tiếp xúc – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Bá Tuấn – Giải pháp PEN 2019 Xem chi tiết

Giải Tích 12 – Bài 7 – Chuyên đề tiếp tuyến- CỰC DỄ HIỂU Xem chi tiết

Xem thêm: Cách Tính Lương Của Oriflame ~ Oriflame 3Plus Online, Cách Tính Giá Gốc, Bp, Tiền Lời Trong Oriflame

Tiếp tuyến tại một điểm trong ĐTHS – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C 2017 Xem chi tiết

Biện luận PT nghiệm bằng tương giao đồ thị – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020 Xem chi tiết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình