Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 160 Luyện Tập Trang 103, Bài 160 : Luyện Tập

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có hình vẽ một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 12cm. Hỏi :

a) Chu vi sân vận động bằng bao nhiêu mét ?

b) Diện tích sân vận động bằng bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải:

– Chiều dài thực tế = chiều dài trên bản đồ nhân với 1000.

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 160 luyện tập trang 103

-Chiều rộng thực tế = chiều rộng trên bản đồ nhân với 1000.

– Đổi chiều dài và chiều rộng thực tế sang đơn vị đo là mét.

– Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

– Diện tích = chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

a) Chiều dài thực của sân vận động là :

15×1000 = 15000 (cm)

15000cm = 150m

Chiều rộng thực của sân vận động là :

12×1000 = 12000 (cm)

12000cm = 120m

Chu vi sân vận động là :

(150 + 120)×2 = 540 (m)

b) Diện tích sân vận động là :

150×120 = 18000 (m2)Đáp số : a) 540m ;

b) 18000m2.

Bài 2

Tính diện tích mảnh đất hình vuông có chu vi là 60m.

Phương pháp giải:

– Tính độ dài cạnh (=) chu vi (: 4).

– Tính diện tích (=) cạnh (times) cạnh.

Xem thêm: Lý Thuyết Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật Chuẩn Nhất, Công Thức Tính Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Lời giải chi tiết:

Cạnh của mảnh đất hình vuông là :

60 : 4 = 15 (m)

Diện tíchmảnh đấthình vuông là :

15×15 = 225 (m2)

Đáp số : 225m2.

Bài 3

Một thửa ruộng trồng lúa hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng( dfrac{2}{5}) chiều dài. Biết rằng trên thửa ruộng đó, cứ 100m2thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi người thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Phương pháp giải:

– Tính chiều rộng = chiều dài×( dfrac{2}{5}).

– Tính diện tích = chiều dài×chiều rộng.

– Tính số thóc thu được = diện tích : 100× 60kg.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là :

120×( dfrac{2}{5}) = 48 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là :

120×48 = 5760 (m2)

Trên thửa ruộng đóngười ta thu hoạch được tất cả số ki-lô-gam thóc là :

5760 : 100×60 = 3456 (kg)

Đáp số : 3456kg.

Bài 4

Hình thang ABCD có chiều cao bằng chiều rộng của hình chữ nhật MNPQ. Biết hai hình đó có diện tích bằng nhau và có kích thước như hình dưới đây. Tính chiều cao của hình chữ nhật.

*

Phương pháp giải:

– Quan sát hình vẽ ta thấy chiều cao hình thang bằng chiều rộng hình chữ nhật và bằng 10cm.

– Tính diện tích hình thang ABCD = (đáy lớn + đáy bé)× chiều cao : 2.

Xem thêm: tính cách trẻ 2 tuổi

– Từ điều kiện hai hình có diện tích bằng nhau ta tìm được diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập