Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 2 Trang 97 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 2 Tập 1

c) Tháng 12 có ………… ngày; có ………… ngày chủ nhật và có ………… ngày thứ bảy. Em được nghỉ các ngày thứ bảy và các ngày chủ nhật, tức là em được nghỉ ………… ngày.

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 trang 97

3. Xem tờ lịch của bài 2 rồi điền tên ngày trong tuần vào chỗ chấm:

a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ …………

Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ …………

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ …………

Ngày 29 tháng 11 là ngày thứ …………

c) Ngày 25 tháng 12 là ngày thứ ……………

Ngày 31 tháng 12 là ngày thứ ……………

4.

*

Mỗi đồng hồ trên chỉ thời gian bắt đầu một hoạt động ở trường của Lan. Em xem các đồng hồ đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Lan vào học lúc ………… giờ.

b) Lan ra chơi lúc …………

c) Lan bắt đầu ăn cơm trưa lúc …………

Bài giải

1.

 

*

2.

 

10

Thứ hai

 

6

13

20

27

Thứ ba

 

7

14

21

28

Thứ tư

1

8

15

22

29

Thứ năm

2

9

16

24

30

Thứ sáu

3

10

17

24

31

Thứ bảy

4

11

18

25

 

Chủ nhật

5

12

19

26

 

 

11

Thứ hai

 

3

10

17

24

Thứ ba

 

4

11

18

25

Thứ tư

 

5

12

19

26

Thứ năm

 

6

13

20

27

Thứ sáu

 

7

14

21

28

Thứ bảy

1

8

15

22

29

Chủ nhật

2

9

16

23

30

 

12

Thứ hai

1

8

15

22

29

Thứ ba

2

9

16

23

30

Thứ tư

3

10

17

24

31

Thứ năm

4

11

18

25

 

Thứ sáu

5

12

19

26

 

Thứ bảy

6

13

20

27

 

Chủ nhật

7

14

21

28

 

a) Tháng 10 có 31 ngày; có 4 ngày chủ nhật là các ngày: 5; 12; 19; 26

b) Tháng 11 có 30 ngày; có 5 ngày chủ nhật và có 4 ngày thứ năm.

c) Tháng 12 có 31 ngày; có 4 ngày chủ nhật và có 4 ngày thứ bảy. Em được nghỉ các ngày thứ bảy và các ngày chủ nhật, tức là em được nghỉ 8 ngày.

Xem thêm: Việt Đoạn Văn Nghị Luận Về Xâm Nhập Mặn, Nước Biển Dâng Vào Đề Thi Văn Lớp 10

3. 

a) Ngày 1 tháng 10là ngày thứ tư.

Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ sáu.

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ năm.

Ngày 29 tháng 11 là ngày thứ bảy.

c) Ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm.

Ngày 31 tháng 12 là ngày thứ tư.

Xem thêm: Bài Viết Văn Mẫu Lớp 10 Bài Viết Số 1, Bài Viết Văn Số 1 Lớp 10 Đề 3

4. 

*

Mỗi đồng hồ trên chỉ thời gian bắt đầu một hoạt động ở trường của Lan. Em xem các đồng hồ đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập