Tổng Hợp Ứng Dụng Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 7, Ứng Dụng Giải Bài Tập Offline

Soạn sinh 9 | Giải bài tập Sinh học lớp 9 | Để học tốt Sinh học 9

Giải sách bài tập Sinh học 9 | Giải sbt Sinh học 9 | Giải bài tập sách bài tập Sinh học lớp 9. Ngoài các bài soạn văn lớp 9 ngắn nhất, soạn bài lớp 9, lingocard.vn còn cung cấp các lời giải hay bài tập Sinh học 9 để giúp các bạn soạn sinh 9 chi tiết hơn. Mời các bạn tham khảo các bài soạn Sinh học lớp 9 dưới đây

Di Truyền và Biến Dị Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen Bài 1: Menđen và Di truyền học Bài 2: Lai một cặp tính trạng Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) Bài 4: Lai hai cặp tính trạng Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại Bài 7: Bài tập chương I Chương 2: Nhiễm sắc thể Bài 8: Nhiễm sắc thể Bài 9: Nguyên phân Bài 10: Giảm phân Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh Bài 12: Cơ chế xác định giới tính Bài 13: Di truyền liên kết Chương 3: ADN và Gen Bài 15: ADN Bài 16: ADN và bản chất của gen Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN Bài 18: Prôtêin Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Chương 4: Biến dị Bài 21: Đột biến gen Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) Bài 25: Thường biến Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến Chương 5: Di truyền học người Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người Bài 30: Di truyền học với con người Chương 6: Ứng dụng di truyền Bài 31: Công nghệ tế bào Bài 32: Công nghệ gen Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần Bài 35: Ưu thế lai Bài 36: Các phương pháp chọn lọc Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị Sinh Vật và Môi Trường Chương 1: Sinh vật và môi trường Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật Bài 45 – 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Chương 2: Hệ sinh thái Bài 47: Quần thể sinh vật Bài 48: Quần thể người Bài 49: Quần thể xã sinh vật Bài 50: Hệ sinh thái Bài 51 – 52: Thực hành: Hệ sinh thái Chương 3: Con người. Dân số và môi trường Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường Bài 54: Ô nhiễm môi trường Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) Bài 56 – 57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương Chương 4: Bảo vệ môi trường Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Bài 61: Luật bảo vệ môi trường Bài 62: Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập