Giải Toán 12 Thể Tích Khối Đa Diện Dễ Nhớ, Chuyên Đề 8

*

Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0) ?…

Đang xem: Toán 12 thể tích khối đa diện

*

Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)?…

*

Câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?…

*

Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 12. Hãy tính thể tích của nó…

*

Bài 1 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 25 SGK Hình học 12. Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Xem thêm: tiểu luận 7 công cụ quản lý chất lượng

*

Bài 2 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 25 SGK Hình học 12. Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a.

*

Bài 3 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 25 SGK Hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

*

Bài 4 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 25 SGK Hình học 12. Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng:

*

Bài 5 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 5 trang 26 SGK Hình học 12. Cho tam giác ABC vuông cân ở A và AB = a. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD = a.

*

Bài 6 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 6 trang 26 SGK Hình học 12. Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thằng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài B trượt trên d’.

Xem thêm: Top 5 Khóa Học Sql Online Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Tốt Nhất 2021

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích