tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh dài 145 cm lớp 4

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh dài 145 cm lớp 4


*Lớp: Chọn Lớp… Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
*Môn: Chọn Môn… Hãy chọn lớp trước

Chu vi hình vuông là:

145 x 4 = 580 (cm)

Diện tích hình vuông là:

145 x 145 = 21025 (cm2)

Đáp số: …

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

bài 9 : tính chu vi và diện tich hình vuông có cạnh là 145cm

bài 10: tính chu vi và diện tích hình vuôn có cạnh là 24 cm

Đọc tiếp…

Được cập nhật 1 tháng 4 2020 lúc 20:51

9.

                 Giải

Chu vi của hình vuông đó là:

      145 x 4 = 580 ( cm )

Diện tích hình vuông là:

      145 x 145 = 21025 ( cm2 )

              Đáp số : 21025 cm2

10.

             Giải

Chu vi hình vuông là:

     24 x 4 = 96 ( cm )

Diện tích hình vuông là:

     24 x 24 = 576 ( cm2 )

          Đáp số : 576 cm2

Đọc tiếp…
Đúng 1 Sai 0
Lãnh Hàn Thiên Kinz
1 tháng 4 2020 lúc 21:02
Thống kê hỏi đáp

9.

P hv là :

145 x 4 = 580 ( cm )

S hv là :

145 x 145 = 21025 ( cm2 )

ĐS : P = 580 cm

       S = 21025 cm2

10. 

P hv là : 

24 x 4 = 96 ( cm )

S hv là :

24 x 24 = 576 ( cm2 )

ĐS : P = 96 cm

        S = 576 cm2

bn k cho mk nha

Đọc tiếp…
Đúng 0 Sai 0
Nguyễn Thị Linh
1 tháng 4 2020 lúc 21:15
Thống kê hỏi đáp

bài 9 : tính chu vi và diện h hình vuông có cạnh là 145cmChu vi hình vuông là:145 x 4 = 580(cm)Diện tích hình vuông là:145 x 145 =21025(cm2)

bài 10: tính chu vi và diện tích hình vuôn có cạnh là 24 cmChu vi hình vuông là:24 x 4 =96(cm)Diện tích hình vuông là:24 x 24 = 576(cm2)Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp…
Đúng 0 Sai 0
Xem tiếp …
nguyễn hoàng mỹ dân
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

6 tháng 4 2015 lúc 19:12

Có một hình chữ nhật và một hình vuông. Cho biết cạnh hình vuông bằng chiều dài hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông là 32m, diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật là 384m2. Tính diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông.

Đọc tiếp…

Được cập nhật 10 tháng 3 lúc 17:58

5
HKT_Nguyễn Đắc Phúc An
22 tháng 7 2017 lúc 20:13
Thống kê hỏi đáp

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là :

32 : 2 = 16 ( m )

Chiều dài là :

384 : 16 = 24 ( m )

S hình chữ nhật là :

24 x 24 – 384 =  192 ( m2 )

Đáp số : ..

Đọc tiếp…
Đúng 7 Sai 0
Sherlockichi Kudoyle
19 tháng 8 2016 lúc 14:49
Thống kê hỏi đáp

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là: 

                32 : 2 = 16 ( m ) 

Chiều dài của hinhd chữ nhật đó là:

               384 : 16 = 24 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

              24 x 24 – 384 = 192 ( m2 )

                       Đáp Số : 192 m2

Đọc tiếp…
Đúng 3 Sai 0
Harry Potter05
23 tháng 7 2017 lúc 8:54
Thống kê hỏi đáp

Chiều dài hơn chiều rộng là:

   32 : 2 = 16 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là:

    384 : 16 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là:

      24 x 24 – 384 = 192 ( m2 )

             Đ/s: 192 m2

     

Đọc tiếp…
Đúng 3 Sai 0
Xem tiếp …
Nội quy chuyên mục
Giải thưởng hỏi đáp
Nội dung có thể phù hợp với bạn
Kiểm tra Toán lớp 4 Giải SGK Toán lớp 4 Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 4
Xếp hạng tuần
んuリ イ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )
Điểm SP: 809. Điểm GP: 0.

Xem thêm: Viết Chương Trình Pascal Tính Diện Tích Hình Bình Hành, Cách Tính Chu Vi, Diện Tích Các Hình

Minato
Điểm SP: 658. Điểm GP: 0.
༺༒༻²ᵏ⁸
Điểm SP: 522. Điểm GP: 0.
Thanh Nguyen Phuc
Điểm SP: 381. Điểm GP: 21.
ღ๖ۣۜA❤๖ۣۜG❤๖ۣۜVũღ ミ★2K9★彡
Điểm SP: 351. Điểm GP: 10.
Nguyễn Hà Chi
Điểm SP: 262. Điểm GP: 4.
Sunny ( ✎﹏IDΣΛ亗 )
Điểm SP: 235. Điểm GP: 7.
Debris – IDEA
Điểm SP: 221. Điểm GP: 23.
Trần Thu Hà
Điểm SP: 215. Điểm GP: 3.
Hoàng Sơn
Điểm SP: 104. Điểm GP: 4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng, BảO Vệ Đồ ÁN TốT NghiệP NgàNh Xây DựNg

Online Math sẽ thưởng 01 tháng VIP cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất mỗi tuần!

Bảng xếp hạng

Tài trợ

sin cos tan cot sinh cosh tanh
⇔ ⇒ ⇐ → ← ↔ ↑ ↓
Phép toán
+ – ÷ × ≠ = ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ≈ ∈ ∉ ∃ ∄ ≤ ≥ ± ∓ ≠ ∅ ≃ ≅ ≡ ⋮ ⋮̸ ∀
α β γ η θ λ Δ δ &varepsilon; ξ ϕ φ Φ μ ∂ Ω ω χ σ ρ ∞ π ∃ ⊥ ( ) < > | / ℕ ℤ ℚ ℝ ℕ∗
Công thức:

© 2013 – 2020 lingocard.vn trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (email: a
lingocard.vn)

lingocard.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome, hướng dẫn tại đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích