Viết Chương Trình Pascal Tính Diện Tích Hình Bình Hành, Cách Tính Chu Vi, Diện Tích Các Hình

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật

*

1)Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình bình hành

​ Biết: S​hbh​= a*h

​a:cạnh đáy , h: chiều cao

​ Phbh​=(a+b)*2

​a,b là 2 cạnh kề

*

uses crt;

var a,b,h:real;

begin

clrscr;

write(“Nhap do dai canh a:”); readln(a);

write(“Nhap do dai canh b:”); readln(b);

write(“Nhap do dai duong cao h:”); readln(h);

writeln(“Chu vi cua hinh binh hanh la: “(a+b)*2:4:2);

writeln(“Dien tich cua hinh binh hanh la: “,a*h:4:2);

readln;

end.

Đang xem: Viết chương trình pascal tính diện tích hình bình hành

*

bài 1 : Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật là các số dương được nhập từ bàn phím.In ra màn hình điện tích của chu vi của nó

Bài 2: Viết chương trình tính diện tích và chu vi của hình tròn biết bán kính của hình tròn là số dương được nhập từ bàn phím.

( Help meeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!! lưu ý, giải câu nào cx đc ạ, 2 câu thì mik càng cảm ơn ^^)

*

Cho chương trình sau :

( Tính chu vi và diện tích tam giác biết 3 cạnh a,b,c với chiều cao h ứng với cạnh a nhập từ bàn phím )

Uses crt;

Var a,b,c,h,chuvi,dientich : integer;

Begin

clrscr;

Writeln(“Nhap canh a= “); Readln(a);

Writeln(“Nhap canh b= “); Readln(b);

Writeln(“Nhap canh c= “); Readln(c);

chuvi := a+b+c;

dientich := a*h/2

Writeln(“Chu vi hinh tam giac la = “, chuvi);

Write(“Dien tich hinh tam giac la = “, dientich);

Readln;

End.

Giải thích lý do vì sao chương trình không chạy được.

Xem thêm: Cách Dùng Hàm Nhân Có Điều Kiện Trong Excel Hiệu Quả, Đầy Đủ

 

Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải bài toán dưới đây:

a) Tìm diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên được nhập từ bàn phím).

b)Tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b.

Xem thêm: phương trình mũ – logarit nâng cao

Giúp em với ạ. Câu 1: viết chương trình tính diện tích và chu vi hình chữ nhật với chiều dài là a rộng là b với a,b là các biến được nhập từ bàn phím.(Phần mềm Pascal) Câu 2: Viết chương trình tính tổng và trung bình cộng của 2 số a,b với a,b là 2 số bất kì được nhập từ bàn phím( Phần mềm Pascal) Câu 3: Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình vuông có cạnh a với a là số bất kì( Phần mềm Pascal).

Câu 1: Viết chương trình trong pascal : Nhập ba số a,b,c và sắp xếp theo chiều tăng dần

Câu 2: Viết chương trình trong pascal: Tính chu vi và diện tích hình tròn với bán kính R được nhập từ bàn phím ( Công thức CV = 2*R*Pi; S = R^2*Pi )

Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giai các bai toàn dưới đây :

a) Tính diện tích S của hình tam giác voi do đài mot cạnh a va chiều cao tương ứng h ( a va h la các số tự nhiên được nhap vào từ bàn phím )

b) Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a va b

1) viết chương trình pascal nhập giá trị cho 2 số nguyên x,y từ bàn phím và in ra màn hình kết quả tính tổng 2 số đó.2) Tương tự như bài 1 in ra kết quả tính hiệu3) Tương tự như bài 1 in ra kết quả tính tích4) Tương tự như bài 1 in ra kết quả tính thương5) Viết chương trình pascal tính diện tích hình tam giác với độ dài 1 cạnh a chiều cao tương ứn gh ( a,h là các giá trị nguyên nhâp vào từ bàn phím)

Viết câu lệnh để khai báo các biến sử dụng trong chương trình để giải bài toán sau:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích