Tin Học Nâng Cao Excel Nâng Cao Hay Nhất 2018, 13 Thủ Thuật Excel Nâng Cao Cực Kỳ Hữu Ích

Giới thiệu

Tổng hợp các bài tập Excel nâng cao với các công thức tính toán và các yêu cầu phức tạp hơn. Các bài tập sẽ tập trung vào chức năng sử dụng Hàm, công thức đơn giản, chức năng sắp xếp, lọc với auto filter và advanced filter và chức năng vẽ đồ thị trong Excel.

Tham khảo thêm

Các bài tập thực hành

Bài tập 1

*
*
*
*

BÁO CÁO DOANH THU KHÁCH SẠN

TT Họ đệm Tên Mã phòng Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Tiền phòng Phí phục vụ Giảm Tiền thu
1 Nguyễn Thị Yến 55B1 01.01.04 05.01.04
2 Nguyễn Thị Minh Anh 04C6 01.01.04 10.01.04
3 Đào Anh Tuấn 78A2 08.01.04 29.01.04
4 Trần Tuấn Anh 95A1 05.01.04 25.01.04
5 Nguyễn Thị Duyên 99B5 10.02.04 25.02.04
6 Lê Thị Yến 60A3 01.02.04 12.02.04
7 Nguyễn Mai Anh 88C1 15.02.04 27.02.04
8 Cao Hồng Thái 56B2 15.02.04 02.03.04
9 Nông Thị Yến 77C1 20.01.04 15.02.04
10 Nguyễn Đức Tuấn 30A2 26.01.04 26.01.04

Sử dụng công thức và hàm của Excel để điền dữ liệu vào các cột còn trống:Số ngày ở = Ngày đi Ngày đếnTiền phòng:Nếu Số ngày ở bằng 0 thì Tiền phòng = Đơn giáNếu Số ngày ở khác 0 thì Tiền phòng Số ngày ở * Đơn giá

Đơn giá tra cứu theo loại phòng trong Bảng đơn giá ngày và công phục vụ, bảng này để ở một bảng tính khác có tên là TraCuu. Loại phòng nằm ở ký tự thứ 3 trong Mã phòng.

Bảng đơn giá ngày và công phục vụ

Đang cập nhật

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel