Phần Mềm Kế Toán Excel Theo Quyết Định 48 /2006/Qđ, Phần Mềm Kế Toán Excel Theo Thông Tư 133

Tiếp tục các chủ đề trên phần mềm kế toán Excel, trước đó lingocard.vn đã giới thiệu đến các bạn kế toán toàn bộ hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo TT 200 bằng Excel. Ở trong nội dung của bài viết này chúng tôi tiếp tục giửi đến bạn đọc một trong những vấn đề được quan tâm nhất từ các bạn sinh viên học kế toán năm đầu ,đến các kế toán viên 1-2 năm kinh nghiệm, cũng như các kế toán viên lành nghề. Đó chính là quy trình làm kế toán trên phần mềm Excel theo quyết định 48. Nội dung của File này bao gồm các công việc thiết yếu của 1 kế toán theo hình ảnh phía dưới.

Đang xem: Phần mềm kế toán excel theo quyết định 48

*

Từ sơ đồ trên, chúng ta dễ dàng nhận ra các công việc cần thiết phải thực hiện. Trong file excel các bạn chỉ cần click chuột vào từng công việc sẽ hiển thị ra đầy đủ các thông tin cần thiết, dựa vào đó các bạn có thể thay đổi nội dung và số liệu để áp dụng đối với công ty mà bạn đang thực hiện công việc kế toán.

NỘI DUNG CHÍNH

Về cách nhập nhiệu cho bảng kế toán trên Excel

Các bạn nên sử dụng font chữ unicode nếu chưa biết unicode là gì thì các bạn có thể truy cập google.com.vn để tìm kiếm nhé chứ mình không trình bày ở đây :).Quy định: Mỗi tháng ta dùng một workbook khác nhau bằng cách đổi tên worbook cũ( Thực hiện bằng cách Vào File -> Save as -> Lưu bằng 1 tên khác -> Thay đổi thời gian, vào số đầu kỳ.Tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong tháng (năm) đều làm trên NHẬT KÝ CHUNG.Tuyệt đối không xóa dòng, xóa cột, thêm dòng, thêm cột trong NHẬT KÝ CHUNG.

Xem thêm: Khóa Học Seo Nâng Cao – Đình Tỉnh

1. SOCTU01: Phải nhập số thứ tự của Phiếu Nhập + Phiếu Xuất theo mẫu, nhập số thứ tự của phiếu kế toán khác để in Phiếu kế toán (xem hình bên dưới)

*

Trường hợp khi làm Phiếu Nhập, Phiếu Xuất không phân biệt loại Hàng Tồn Kho thì cột mã trong DANH MỤC KHO ta bỏ trống và đánh số là PN0MM/STT + PX0MM/STT.

Xem thêm: File Excel Từ Vựng Tiếng Anh Bằng Excel Vba, 1000 Từ Vựng Tiếng Anh Về Excel Thông Dụng

2: SOCTU02: Phải nhập số thứ tự của Phiếu Thu + Phiếu Chi theo mẫu.

**** Cách đặt PT: PTMM/001(STT)**** Cách đặt PC: PCMM/001(STT)+: SOTKNO: Nhập các tài khoản phát sinh bên Nợ.+: SOTKCO: Nhập các tài khoản phát sinh bên Có.+: SODTNO: Nhập MÃ ĐỐI TƯỢNG (MÃ HÀNG HÓA, NVL, MÃ KHÁCH HÀNG, MÃ NHÀ CUNG CẤP, MÃ NHÂN VIÊN…) phát sinh bên NỢ.+: SODTCO: Nhập MÃ ĐỐI TƯỢNG (MÃ HÀNG HÓA, NVL, MÃ KHÁCH HÀNG, MÃ NHÀ CUNG CẤP, MÃ NHÂN VIÊN…) phát sinh bên CÓ.CÁCH LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ+ Đánh mã tiền tệ vào cột MATT trên NHẬT KÝ CHUNG (Dạng text).Cách lấy số dư đầu kỳ++ Nếu tháng đầu tiên: Vào ĐẦU KỲ nhập dữ liệu vào theo từng bảng.++ Các tháng tiếp theo: Vào ĐẦU KỲ,Copy dữ liệu từ tháng trước vào chi tiết theo từng bảng.( COPY/PASTE SPECIAL/ VALUE).*** Cách nhập MÃ ĐỐI TƯỢNG + MÃ TÀI KHOẢN + MÃ HÀNG HÓA, NVL, THÁNG BÁO CÁO, THÔNG TIN CÔNG TY:=> Vào NHẬP TK – MÃ HH-KH-NCC ghi bình thường.** Khi hạch toán lãi vay: Cọn mã Đối tượng là LV.**Khi nhập hàng:Nếu thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân Hàng ta nên cho qua công nợ 331 để theo dõi được số dư TGNH của các Ngân Hàng và in được Phiếu Nhập kho theo đối tượng.** Thuyết minh BCTC: Các bạn tự làm theo hướng dẫn lập thuyết minh BCTC

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel