ngành lí luận văn học

(Theo chương trình đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội)

 

Tên chuyên ngành:      LÍ LUẬN VĂN HỌC

Tên ngành:                   Văn học

Tên văn bằng:              Thạc sĩ Văn học (Master in Literature)

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

*Về kiến thức:

– Cung cấp kiến thức về lí luận văn học cơ sở ở bậc cao, chưa được dạy ở chương trình Cử nhân. Đồng thời cung cấp những kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, lịch sử, tư tưởng, triết học,… có liên quan đến lí luận văn học.

– Cung cấp kiến thức lí luận văn học theo chuyên ngành hẹp nhằm hướng nghiệp cho các định hướng chuyên môn cụ thể phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

*Về năng lực:

– Các học viên Cao học tốt nghiệp Thạc sĩ Lí luận văn học theo khung chương trình này có thể giảng dạy, nghiên cứu tại các Viện, các Trường Đại học hoặc Phổ thông Trung học…

– Các học viên Cao học tốt nghiệp Thạc sĩ Lí luận văn học theo khung chương trình này có thể thực hiện các nghiệp vụ khác như đi sâu vào nghiên cứu để trở thành chuyên gia về một lĩnh vực lí luận văn học,…

*Về kĩ năng:

– Cung cấp phương pháp xử lí các vấn đề về lí luận văn học, các kĩ năng thực hành phân tích văn bản nhằm rèn luyện nghiệp vụ nghiên cứu khoa học để học viên có khả năng thích nghi với công việc có liên quan đến nghiệp vụ lí luận văn học, có liên quan đến những khoa học khác nhau thuộc khối xã hội nhân văn.

– Tạo cơ sở chuyên môn để học viên có thể tiếp tục chương trình Tiến sĩ về lí luận văn học

*Về nghiên cứu: Các học viên Cao học tốt nghiệp Thạc sĩ lí luận văn học theo khung chương trình này có thể thực hiện các nghiên cứu lí luận văn học theo những quan điểm tiên tiến và hiện đại trên thế giới, có thể so sánh, đối chiếu, nghiên cứu, phân tích những nguồn ảnh hưởng, tiếp thu, hoặc giao thoa giữa các nền văn học và từ đó có thể có những đề xuất cho nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học và sáng tác của Việt Nam.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung

11

1.

Triết học

4

2.

Ngoại ngữ chung

4

3.

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

II.1.

Bắt buộc

26

4.

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

2

5.

Những vấn đề về thi pháp học

2

6.

Tâm lí học sáng tạo văn học

2

7.

Lí thuyết tư duy thơ

2

8.

Nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình

2

9.

Loại hình học tác giả văn học nhà Nho

2

10.

Đang xem: Ngành lí luận văn học

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 36 Vbt Toán 5 Tập 1, Bài 1 Trang 36 Vbt Toán 5 Tập 1

Xem thêm: Bài Tập Viết Phương Trình Hóa Học Xảy Ra ? Viết Phương Trình Hoá Học

Những đặc trưng hệ hình văn học trung đại

2

11.

Văn học trung đại Việt Nam – tiếp cận từ góc nhìn văn hóa

2

12.

Đặc điểm thơ Việt Nam 1945 – 1975

2

13.

Thơ Xuân Diệu và một số đặc điểm thi pháp thơ lãng mạn 1932-1945

2

14.

Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân

2

15.

Thời gian trong truyện kể

2

16.

Tiểu thuyết Nga – Xôviết về chiến tranh

2

II.2.

Lựa chọn

10/20

17.

Những vấn đề lí luận về kịch Việt Nam hiện đại

2

18.

Lí luận văn học so sánh

2

19.

Thi pháp ca dao

2

20.

Thi pháp truyện cổ tích

2

21.

Những quan niệm cơ bản trong lí luận văn học cổ phương Đông

2

22.

Hệ thống thể loại trong văn hoc trung đại Việt Nam

2

23.

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

2

24.

Những cuộc tranh luận văn học đầu thế kỉ XX

2

25.

Thi pháp tiểu thuyết Đôtxtoiepxki

2

26.

Tiểu thuyết Trung Quốc thời kì đổi mới

2

III

Luận văn

13

 

Tổng cộng:

60

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn