Mẫu Công Văn 2021 Mới Nhất Có File Word, Mẫu Công Văn Chuẩn Bản Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

Công văn là một văn bản trao đổi thông tin giữa các tổ chức với nhau hoặc giữa tổ chức với nhá nhân nhằm hướng đến những mục đích cụ thể, xác định Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu công văn, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong quá trịnh soạn thảo công văn:
Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu công văn chung ở mức đơn giản nhất, bằng văn phong của mình mỗi người có thể xây dựng một mẫu công văn riêng phục vụ công việc của mình dựa trên mẫu đưới đây:

*

.

Đang xem: Mẫu công văn

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

(*) Giới thiệu mẫu công văn chuẩn áp dụng chung mọi trường hợp:

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số: /…. (3) -….(4)….

V/v …….. (6) ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Kính gửi: ………………………………………………………………………

………………………………………….. (7) ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. ./.

Nơi nhận: – Như trên; – ……………; – Lưu: VT, …. (9) A.xx (10)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8) (Chữ ký, dấu) Họ và tên

Hướng dẫn soạn thảo công văn chuẩn, đơn giản nhất:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.

(5) Địa danh

(6) Trích yếu nội dung công văn.

(7) Nội dung công văn.

(8) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo, ví dụ: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban Thường vụ, TM. Hội đồng…; nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký công văn; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(11) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ E-Mail; Website (nếu cần).

* Nếu nơi nhận (kính gửi) là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào. Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Miễn Phí Qua Điện Thoại

Trong hoạt động kinh doanh không phải khi nào chất lượng dịch vụ cũng đáp ứng đúng và đầy đủ công việc quy định trong hợp đồng. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu công văn cam kết hiệu đính/chỉnh sửa/bổ sung của đơn vị cung ứng dịch vụ để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

CÔNG TY CỔ PHẦN…………..

Số: ……/CV

V/v ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

+ ………………………………………………………………..

+ ……………………………………………………………….

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu : VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu công văn giao dịch thường dùng để giửi đến cho một đối tượng xác định những thông tin hữu ích về sản phẩm hoặc giới thiệu về thông tin công ty, lợi thế sản xuất kinh doanh của mình. Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

CÔNG TY ……………….. (hoặc tên cơ quan)

Số: ……/CV ————–

V/v ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Kính gửi: ………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên đóng dấu)

– Như trên

– ….

– …

– Lưu

TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ (TÊN DỰ ÁN/GÓI THẦU) ———–

Số: / V/v tuyển lao động Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

………, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố……………

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa …………… và nhà thầu……… để thực hiện gói thầu…………. thuộc dự án……………….. thực hiện tại …………….. với giá ký hợp đồng là ……………., Nhà thầu nước ngoài ………….. báo cáo một số thông tin về nhà thầu và đề nghị tuyển lao động Việt Nam để thực hiện gói thầu ……………….., cụ thể như sau:

1. Tên hợp đồng:………………………………..……..

2. Tên nhà thầu trúng thầu:…………………………..

3. Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch:

…………………………………………………………..

E-mail: …………………………….Website (nếu có):………………………..

4. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam (nếu có): ………

5. Giấy phép thầu số: ……………do Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng cấp ngày………..

Xem thêm: Khóa Học Mc Đám Cưới Cho Người Mới Bắt Đầu, Khóa Học Trở Thành Mc Tiệc Cưới Sau 3 Tuần

6. Thời gian thực hiện gói thầu: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

Đề nghị tuyển lao động Việt Nam để thực hiện hợp đồng nêu trên, bao gồm: từng vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm làm việc, thời gian thực hiện công việc.

Nhu cầu tuyển lao động nêu trên đã được xác định trong phương án sử dụng lao động trong hồ sơ trúng thầu kèm theo văn bản này.

Đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan để giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho chúng tôi theo nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu đơn vị.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Xác nhận việc tuyển lao động Việt Nam để thực hiện hợp đồng nêu trên của nhà thầu……. là đúng theo phương án sử dụng lao động đã được kê khai trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất số … ngày… tháng… năm …)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu công văn báo cá kết quả đại hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

…(1)… ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: /…(2)… V/v báo cáo kết quả Đại hội

….., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …(3)…

Ngày … tháng … năm …, Đại hội thành lập (Đại hội nhiệm kỳ … hoặc Đại hội bất thường) Hội …(1)… đã được tổ chức tại…, Đại hội đã thảo luận và thông qua nội dung sau:

……………………………………….(4)……………………………

Hồ sơ gửi kèm theo:

……………………………………….(5)……………………………

– Tài liệu khác có liên quan (nếu có)

Hội …(1)… báo cáo kết quả Đại hội với …(3)…và đề nghị xem xét, quyết định …(6)…./.

Nơi nhận: – Như trên; – …; – Lưu …

TM. BAN THƯỜNG VỤ (7) CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội;

(2) Viết tắt tên hội;

(3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội;

(4) Những nội dung đã được Đại hội thảo luận, thông qua;

(5) Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư này đối với trường hợp đổi tên Hội;

(6) Nếu đại hội thành lập thì ghi phê duyệt điều lệ; nếu đại hội nhiệm kỳ hoặc bất thường mà có sửa đổi, bổ sung điều lệ thì ghi phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hoặc có đổi tên và phê duyệt điều lệ thì ghi: Đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của hội. Trường hợp đại hội nhiệm kỳ hoặc bất thường không sửa đổi, bổ sung điều lệ hoặc không đổi tên thì bỏ cụm từ: “và đề nghị xem xét, quyết định…”;

(7) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ghi trong điều lệ hiện hành, đối với đại hội thành lập thì chỉ cần chữ ký của Chủ tịch hội đã được ban lãnh đạo bầu.

6. Hướng dẫn soạn thảo công văn chuẩn, đơn giản nhất:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.

(5) Địa danh

(6) Trích yếu nội dung công văn.

(7) Nội dung công văn.

(8) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo, ví dụ: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban Thường vụ, TM. Hội đồng…; nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký công văn; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(11) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ E-Mail; Website (nếu cần).

* Nếu nơi nhận (kính gửi) là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật hành chính – Luật MInh Khuê

Trả lời:

Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Thậm chí trong các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp trong hoạt động hàng ngày cũng phải soạn thảo và sử dụng công văn để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.

Trả lời:

Khi soạn thảo công văn cần đáp ứng yêu cầu sau đây:

– Mỗi công văn chỉ chứa đựng một chủ đề, nêu rõ ràng và thuần nhất sự vụ.

– Viết ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, ý tưởng phải sát với chủ đề.

Xem thêm: Những Thủ Thuật Đơn Giản Cho Bạn Cách Làm Excel Nhanh Hơn, Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Excel Cho Người Mới

– Dùng ngôn ngữ lịch sự, nghiêm túc, có sức thuyết phục cao.

– Có thể thức đúng quy định của pháp luật Nhà nước đặc biệt phải có trích yếu công văn dù là công văn khẩn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu