Biểu Mẫu Công Văn Đề Nghị Trả Hàng, Cách Viết Công Văn Yêu Cầu Trả Nợ, Tiền

Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ mới nhất năm 2021. Các mẫu giấy đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ, thanh toán tiền, thu hồi công nợ theo mẫu mới nhất 2021.

Đang xem: Mẫu công văn đề nghị trả hàng

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến vấn đề thanh toán các khoản tiền, không phải lúc nào bên thanh toán cũng thanh toán đúng hạn, đúng số tiền như trong thỏa thuận ban đầu giữa các bên. Vậy khi phát sinh những vấn đề khác so với hợp đồng liên quan tới thanh toán tiền thì các bên có thể lựa chọn các văn bản phù hợp để gửi cho bên kia để trình bày về việc yêu cầu thanh toán. Dưới đây công ty Luật Dương Gia sẽ giới thiệu đến Quý bạn đọc một số mẫu văn bản thông dụng trong việc yêu cầu thanh toán như công văn đề nghị thanh toán, giấy đề nghị thanh toán, biên bản đề nghị thanh toán….

*
*

Luật sư tư vấn soạn thảo đề nghị thanh toán, yêu cầu thanh toán công nợ miễn phí: 1900.6568

Mẫu công văn đề nghị thanh toán

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu công văn đề nghị thanh toán: Tải về công văn đề nghị thanh toán

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu công văn đề nghị thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————- ————————-

Số: …./2020/CV-CT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm ……

(V/v đề nghị thanh toán)

Kính gửi:…….

Họ và tên người đề nghị: …

Số giấy giới thiệu, CMND:…

Bộ phận công tác:…

Số tiền đề nghị thanh toán:…

Bằng chữ:..

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Ngân hàng Mở L/C

Thời hạn thanh toán:….. /…… /…..

Tên dự án/hợp đồng: …

Mã dự án:….

Trả cho đơn vị:…

Tại Ngân hàng:….

Nội dung thanh toán:…

Kèm theo ….chứng từ.

Mong quý cơ quan …; hoặc ông, bà …… sớm trả lời cho chúng tôi được biết.

Xin chân thành cám ơn!

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Mẫu biên bản đề nghị thanh toán

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản đề nghị thanh toán: Tải về biên bản đề nghị thanh toán

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản đề nghị thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————- ————————-

Số: …./2020/CV-CT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm ……

V/v đề nghị thanh toán

BIÊN BẢN

Thời gian bắt đầu…

Địa điểm…

Thành phần tham dự…

Chủ trì (chủ tọa):…

Thư ký (người ghi biên bản):….

Nội dung: Về việc đề nghị ……thanh toán.

Cụ thể: ….

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

THƯ KÝ CHỦ TỌA

Nơi nhận:

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu giấy đề nghị thanh toán: Tải về giấy đề nghị thanh toán

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu giấy đề nghị thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Đơn vị: ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————-

Số: /ĐNTT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…tháng….năm 2018

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Họ và tên người đề nghị: …

Số giấy GT, CMT: …

Bộ phận công tác:….

Số tiền đề nghị thanh toán:….

Bằng chữ:…

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Ngân hàng Mở L/C

Thời hạn thanh toán:… /…. /..

Tên dự án/hợp đồng: ….

Mã dự án:…

Trả cho đơn vị:…

Tại Ngân hàng:….

Xem thêm: Khóa Học Bán Hàng Online Miễn Phí TạI Tp, Khóa Học Bán Hàng Online Tại Tphcm 6 Học Viên/Lớp

Nội dung thanh toán: ….

Kèm theo…… chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Mẫu giấy yêu cầu thanh toán công nợ

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu giấy yêu cầu thanh toán công nợ: Tải về giấy yêu cầu thanh toán công nợ

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu giấy yêu cầu thanh toán công nợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm …….

GIẤY YÊU CẦU THANH TOÁN CÔNG NỢ

Kính gửi: Công Ty …

– Căn cứ hợp đồng kinh tế số: … ngày …, Phụ lục hợp đồng: … ngày … giữa Công ty … và Công …..

– Căn cứ Biên bản ….

– Căn cứ biên bản thanh lý hợp đồng ngày: …

– Căn cứ …

Công Ty …. chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác tốt đẹp của Quý Công Ty trong thời gian qua.

Thực hiện hợp đồng kinh tế số: ………. ngày ……., được ký giữa Công ty ……….. và Công Ty . …… về việc: ….Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Theo thanh lý và nghiệm thu (…..) quý công ty đã thanh toán chậm ….ngày (… tháng … ngày) so với tiến độ quy định tại Hợp đồng này.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị Công ty….. thanh toán công nợ theo đúng quy định tại

Điều …

Hợp đồng kinh tế số: ……

Ký ngày ….. cụ thể:

Số tiền còn phải thanh toán là: ………đồng.

Bằng chữ: …………………….

Tên tài khoản: Công Ty…………

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan và có thông tin phản hồi lại cho chúng tôi về việc thanh toán số tiền trên.

Trân trọng!

Công ty…

Giám đốc

Dịch vụ đại diện yêu cầu thanh toán công nợ

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện thanh toán, trả tiền vay, trả tài sản,…

Đánh giá và lên phương án xử lý nợ cho khách hàng.

Đại diện và/hoặc cùng Khách hàng làm việc với khách nợ để yêu cầu thanh toán.

Đại diện thay mặt Khách hàng làm việc với bên thứ ba để hoàn tất các hồ sơ liên quan đến yêu cầu thanh toán.

Tham gia tố tụng trong trường hợp Khách hàng yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc

Đại diện yêu cầu thi hành Bản án/Quyết định của Tòa án.

Xem thêm: Khóa Học Quản Trị Mạng Máy Tính, Khoá Học Mạng Máy Tính

Tư vấn pháp luật các vấn đề pháp lý khác liên quan đến yêu cầu công việc của khách hàng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu