Luận Văn Về Dạy Học Tích Hợp, (Doc) Cơ Sở Ly Luận Về Dạy Học Tich Hợp

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua phần hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường Trung học cơ sở

Đang xem: Luận văn về dạy học tích hợp

*

hướng dẫnVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường phần hóa học hữu cơ lớp 9 THCS.

Xem thêm: Các Khóa Học Ngắn Hạn Đại.Học Ngoại Thương Không, Trường Đại Học Ngoại Thương

*

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua phần hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường Trung học cơ sở

Xem thêm: Share Khóa Học Vted – Khoá Pro X Toán Của Vted Thầy Đặng Thành Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCƠ———-———-BÙI THỊ THỦYDẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNGTHÔNG QUA PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 9Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞLUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌCHà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC———–———–BÙI THỊ THỦYDẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNGTHÔNG QUA PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 9Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞLUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌCChuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học hóa họcMã số: 60 14 01 11Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị OanhHÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành đề tài: ―Dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thôngqua phần hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường Trung học cơ sở”, tôi đã nhận được sựđộng viên, giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, …Trước hết tôi xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thànhtới PGS. TS Đặng Thị Oanh người trực tiếp hướng dẫn luận văn, đã tận tình chỉ bảovà hướng dẫn cho tôi tìm ra hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu,giải quyết vấn đề,… nhờ đó tôi mới có thể hoàn thành luận văn này. Sự quan tâmchỉ bảo của Cô giúp cho tôi tự hoàn thiện bản thân mình trong công việc, Cô là tấmgương sáng về sự cần mẫn, nghiêm túc và khoa học trong lao động để tôi cố gắnghọc tập.Trong quá trình học tập nghiên cứu và thực hiện đề tài tôi còn nhận được rấtnhiều sự quan tâm góp ý, hỗ trợ quý báu của quý thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè vàngười thân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:- Ban giám hiệu, các cán bộ quản lý trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc giaHà Nội cùng toàn thể thầy cô tổ bộ môn LL&PPDH Hóa học, các thầy cô giáo đãtham gia giảng dạy, giúp đỡ tôi trưởng thành trong quá trình học tập tại trường, đãtạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.Ban Giám Hiệu, các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Thị TrấnVũ Thư và THCS Minh Quang,Vũ Thư, Thái Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôicông tác, học tập và tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường.Cha mẹ và những người thân trong gia đình cùng bạn bè,… đã hỗ trợ, tạođiều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian qua và đặc biệt trong thời gian tôitheo học khóa thạc sĩ tại trường Đại học Giáo dục – Đại học quốc gia Hà Nội.Tôi xin chân thành cảm ơn!Hà Nội, tháng 11 năm 2016HỌC VIÊNBùi Thị Thủyi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTBộ GD và ĐTBộ Giáo dục và Đào tạoBVMTBảo vệ môi trườngGDBVMTGiáo dục bảo vệ môi trườngGVGiáo viênHSHọc sinhKHCNKhoa học công nghệMTMôi trườngNLVDKT vào TTNăng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễnSGKSách giáo khoaTHCSTrung học cơ sởTHPTTrung học phổ thôngTNSPThực nghiệm sư phạmTCVLTính chất vật lýTCHHTính chất hóa họcVDKTVận dụng kiến thứcCTChương trìnhGDPTGiáo dục phổ thôngNLNăng lựcGQVĐGiải quyết vấn đềBTBài tậpQTDHQuá trình dạy họcHHHCHóa học hữu cơHCHCHợp chất hữu cơPTHHPhương trình hóa họcCTCTCông thức cấu tạoCTPTCông thức phân tửii MỤC LỤCLời cảm ơn ……………………………………………………………………………………………………………. iDanh mục chữ viết tắt …………………………………………………………………………………… iiMục lục ………………………………………………………………………………………………………. iiiDanh mục bảng ………………………………………………………………………………………….. viiDanh mục biểu đồ ……………………………………………………………………………………….. ixMỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC TÍCHHỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG THÔNG QUA MÔN HÓA HỌCỞ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ………………………………………………………………61.1. Định hướng đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới ở Việt Nam ………61.2. Năng lực và vấn đề phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học hóa học ……………71.2.1. Khái niệm về năng lực. ………………………………………………………………………….71.2.2. Một số năng lực cần phát triển cho học sinh . …………………………………………………81.2.3. Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn. ………………………………………..81.3. Các khái niệm chung về môi trường …………………………………………………………101.3.1. Khái niệm và chức năng của môi trường . ………………………………………………101.3.2. Thành phần của môi trường. …………………………………………………………………111.4. Dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ……………………………………………121.4.1. Cơ sở lý luận về dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường………………….121.4.2. Các nguyên tắc dạy học và mô hình tích hợp GDBVMT trong môn Hóa học…………………………………………………………………………………………………………………..141.4.3. Các phương pháp dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông quamôn Hóa học ở trường THCS ………………………………………………………………………..161.5. Tình hình môi trường trên thế giới và Việt Nam – Thực trạng dạy học tích hợpgiáo dục bảo vệ môi trường trong môn hóa học ở một số trường THCS ở Thái Bình……………………………………………………………………………………………………………………201.5.1. Tình hình môi trường trên thế giới và Việt Nam ……………………………………..201.5.2. Thực trạng dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Hóa họcở một số trường THCS tỉnh Thái Bình…………………………………………………………….22Tiểu kết chương 1…………………………………………………………………………………………25iii

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn