Or ( Hàm Or Trong Excel : And, Or, Xor Và Not, Chương 4: Hàm Or Trong Excel

Excel cho lingocard.vn 365Excel cho lingocard.vn 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Sử dụng hàm OR, một trong các hàm lô-gic, để xác định xem liệu mọi điều kiện trong một kiểm tra có là TRUE hay không.

Đang xem: Hàm or trong excel

Ví dụ

*

Hàm OR trả về TRUE nếu tham đối bất kỳ của hàm là TRUE và trả về FALSE nếu tất cả các tham đối của hàm là FALSE.

Một cách dùng thường gặp của hàm OR là mở rộng tính hữu dụng của các hàm khác thực hiện kiểm tra lô-gic. Ví dụ: hàm IF thực hiện kiểm tra lô-gic, rồi trả về một giá trị nếu kiểm tra đánh giá là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm tra đánh giá là FALSE. Bằng cách dùng hàm OR làm tham đối kiểm_tra_lô_gic của hàm IF, bạn có thể kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

OR(biểu_thức_lô-gic1, , …)

Cú pháp hàm OR có các tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, …

Tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Chú thích

Các đối số phải đánh giá các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc trong các mảng hoặc các tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

Xem thêm: Đồ Án Bơm Bánh Răng Cao Thắng, Gia Công Chi Tiết Thân Bơm Bánh Răng「2497_26123」

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

Nếu phạm vi đã xác định không chứa giá trị lô-gic hoặc trả về #VALUE! .

Bạn có thể sử dụng công thức mảng OR để xem một giá trị có xảy ra trong một mảng hay không. Để nhập công thức mảng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về cách sử dụng hàm OR riêng lẻ và sử dụng kết hợp với hàm IF.

*
Công thức

Mô tả

=OR(A2>1,A21,A250),A2,”Giá trị nằm ngoài dải”)

Hiển thị giá trị trong ô A2 nếu giá trị đó nhỏ hơn 0 HOẶC lớn hơn 50, nếu không sẽ hiển thị thông báo.

Tính toán Tiền hoa hồng Bán hàng

Đây là một kịch bản khá phổ biến khi chúng ta cần tính toán xem nhân viên bán hàng có đủ điều kiện được tiền hoa hồng hay không bằng cách sử dụng hàm IFOR.

*

=IF(OR(B14>=$B$4,C14>=$B$5),B14*$B$6,0) – IF Tổng Doanh số lớn hơn hoặc bằng (>=) Doanh số Mục tiêu, OR Số khách hàng lớn hơn hoặc bằng (>=) Số khách hàng Mục tiêu thì nhân Tổng Doanh số với % Tiền hoa hồng, nếu không thì trả về 0.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 12 Bài 95

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Video: hàm if nâng cao Tìm hiểu cách sử dụng các hàm lồng nhau trong một công thứcHàm ifHàm andNot (hàm or) Tổng quan về các công thức trong ExcelCách tránh công thức bị lỗi Phát hiện lỗi trong công thứcLối tắt bàn phím trong ExcelHàm lô-gic (tham khảo) Các hàm Excel (bảng chữ cái) Các hàm Excel (theo thể loại)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel