Liệt Kê Tất Cả Các Hàm Liệt Kê Trong Excel Hiệu Quả Nhất, Liệt Kê Tất Cả Các Hàm Thống Kê Trong Excel 2016

Kênh Excel Online là kênh chia sẻ kiến thức thực tế về excel lớn nhất Việt Nam hiện nay…Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn bằng cách làLiệt kê tất cả các hàm thống kê trong excel 2016 cho các bạn sử dụng đặc biệt các ngành: kế toán, tài chính, ngân hàng..thường xuyên sử dụng đến nó.

Đang xem: Hàm liệt kê trong excel

Hàm AVEDEV : Trả về giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ giá trị trung bình của chúng
Hàm AVERAGEA : Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và các giá trị logic
Hàm AVERAGEIF : Trả về giá trị trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí đã cho
Hàm AVERAGEIFS : Trả về giá trị trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô đáp ứng nhiều tiêu chí
Hàm BETA.INV Excel 2010 : Trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối lũy tích cho một bản phân phối beta được chỉ định
Hàm BINOM.DIST.RANGE Excel 2013 :Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách sử dụng phân phối nhị thức
Hàm BINOM.INV Excel 2010 :Trả lại giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chí

Xem thêm: Tìm Số Nghiệm Của Phương Trình Lượng Giác Đặc Biệt, Nghiệm Của Các Phương Trình Lượng Giác Đặc Biệt

Hàm CONFIDENCE.T Excel 2010 : Trả về khoảng tin cậy cho một trung bình dân số, bằng cách sử dụng phân phối t của Sinh viên
Hàm COVARIANCE.P Excel 2010 : Trả về hiệp phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch được ghép nối
Hàm COVARIANCE.S Excel 2010 : Trả về hiệp phương sai mẫu, mức trung bình của độ lệch sản phẩm cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu
Lưu ý: Trong Excel 2016, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như một phần của các hàm Dự báo mới , nhưng nó vẫn có sẵn để tương thích với các phiên bản trước đó.
Hàm FORECAST.ETS Excel 2016 : Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện tại (lịch sử) bằng cách sử dụng phiên bản AAA của thuật toán Làm mịn hàm mũ (ETS)
Hàm FORECAST.ETS.CONFINT Excel 2016 : Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại ngày mục tiêu được chỉ định
Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY Excel 2016 : Trả về độ dài của mẫu lặp đi lặp lại Excel phát hiện chuỗi thời gian được chỉ định

Xem thêm: văn nghị luận trang phục và văn hóa

Hàm MAXIFS Excel 2016 : Trả về giá trị lớn nhất giữa các ô được chỉ định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí đã cho

*

Bình luận

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel