Giáo Trình Học Excel 2010 Cơ Bản Và Nâng Cao Trên, Giáo Trình Tin Học Cơ Bản

1. Giới thiệu: Excel là phần mềm ứng dụng chuyên nghiệp trong việc tạo và xử lý các dạng bảng tính điện tử, bảng chấm công, bảng lương, bảng điểm, làm kế toán… 2. Khởi động: C1: Nhấn Start – Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Excel 2010 C2: …

Xem tiếp

Đang xem: Giáo trình học excel 2010

1. Hàm SUM: Công dụng: Dùng tính tổng cho một vùng cell số Cú pháp: SUM(vùng 1, vùng 2, …) 2. Hàm AVERAGE: Dùng tính giá trị trung bình cộng AVERAGE(vùng 1, vùng 2, …) 3. Hàm MAX: Dùng cho ra giá trị lớn nhất trong tất cả các số …

Xem tiếp

1. Hàm OR: Cú pháp: OR(BTDK1, BTDK2, …) Hàm OR cho ra giá trị đúng (True) khi có ít nhất một BTDK (biểu thức điều kiện) đúng. Hàm OR chỉ sai (False) khi tất cả các BTDK đều sai. Vd: OR(5>3, 4>7)=True OR(5>7, 4>7)=False 2. Hàm AND: AND(BTDK1, BTDK2, …) …

Xem tiếp

1. Hàm RANK: Dùng để xếp hạng, vị thứ RANK (Giá trị cần xếp hạng, Vùng so sánh, Cách xếp) Chú ý: Tham số Cách xếp dùng số 0 hoặc 1 Dùng số 0 khi xếp theo thứ tự điểm cao hạng nhất (theo điểm tb) Dùng số 1 khi …

Xem tiếp

1. Hàm COUNT: Dùng đếm tổng số cell có chứa giá trị số – number. COUNT(Vùng cần đếm) Vd: theo hướng dẫn của giáo viên 2. Hàm COUNTA: Dùng đếm tổng số cell có chứa giá trị khác rỗng COUNTA(Vùng cần đếm) Vd: theo hd của gv 3. Hàm COUNTIF: …

Xem tiếp

1. Hàm VLOOKUP: Dùng dò tìm giá trị trong bảng dò theo cột Cú pháp: VLOOKUP(Trị dò, Bảng dò, Vị trí cột lấy giá trị, Cách dò) Chú ý: tham số cách dò dùng số 0 hoặc 1 Dùng số 0 khi trị dò trong bảng tính và bảng dò …

Xem tiếp

1. Hàm Left: Cú pháp: Left(Chuỗi, Số ký tự cần lấy) Hàm Left dùng để lấy một hoặc nhiều ký tự của một chuỗi từ bên trái Vd: Left(“ABCDE”, 2)=AB 2. Hàm Right: Right(Chuỗi, Số ký tự cần lấy) Hàm Left dùng để lấy một hoặc nhiều ký tự của …

Xem tiếp

1. Định dạng ngày cho hệ thống: Nhấn Start – Settings – Control panel Nhấn Double lên công cụ Regional setting – nhấn nút Customize – chọn thẻ Date Mục Short date Style: xoá hết, gỏ vào là: dd/MM/yy hoặc dd/MM/yyyy, xong nhấn Apply – ok 2. Định dạng ngày …

Xem tiếp
Xem tiếp

Xem thêm: Học Excel 2007 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Làm Quen Với Bảng Tính Excel 2007

1. Cấu trúc bảng tính: Một bảng tính thường chia làm 3 vùng: Vùng tiêu đề – Header(dòng tiêu đề cho các cột) Vùng dữ liệu – Data(vùng chi tiết các dòng dữ liệu) Vùng thống kê – Summary(vùng tính tổng cộng, tb … ở dưới cùng) Chú ý: hv …

Xem tiếp

1. Y nghĩa của việc rút trích, lọc dữ liệu: Rút trích dữ liệu là lấy ra một phần dữ liệu của bảng tính theo một hay nhiều điều kiện theo yêu cầu thực tế. 2. Lọc dữ liệu: Chọn phần bảng tính cần lọc dữ liệu (chọn cả dòng …

Xem tiếp

1. Các dạng vùng điều kiện: 2. Rút trích dữ liệu nâng cao: Tạo vùng điều kiện thích hợp theo yêu cầu của đề bài Chọn vùng bảng tính cần rút dữ liệu Chọn thẻ Data – Advanced, chọn mục Copy to another location. Mục List range: chọn địa chỉ …

Xem tiếp

1. Hàm DSUM: Dùng tính tổng giá trị các cell số thỏa vùng điều kiện Dsum(Vùng bảng tính, Tên cột cần tính tổng, Vùng điền kiện) Vd: tính tổng Lcb cho các Tp và có Snc >24 2. Hàm DAVERAGE: Tính giá trị trung bình cộng theo điều kiện Daverage(Vùng …

Xem tiếp

*

Tài liệu tin học cơ bản – Windows 7

Tài liệu tin học cơ bản – MS Word 2010

Tài liệu tin học cơ bản – MS Excel

Học Autocad – Tài liệu tham khảo

Bài tập làm thêm khóa học Corel

Khóa học Illustrator – Bài tập làm thêm

Thiết kế đồ họa – Kỹ thuật in ấn

Học Photoshop – Bài tập làm thêm

Xem thêm: Khóa Học Sketchup Thuận Yến, Trung Tâm Đồ Hoạ Online Offline Thuận Yến

Trung tâm tin học BẢO NGHIỆP Đào tạo tin học kỹ thuật | Tin học mỹ thuật | Tin học ứng dụng Cơ sở 1: 27 đường CN 6, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM Cơ sở 2: 168 Trần Thanh Mại, P.Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel