Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 9, Tính 4/10 + 7/10 =

Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số – SBT Toán lớp 9: Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính; Một thư viện có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên.

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 9

Xem thêm: Diện Tích Và Dân Số Đất Nước Iceland Mới Nhất (2021), Iceland Người Viết Là Tôi Chỉ Muốn

Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện…

*

1: Tính

a)

({4 over {10}} + {7 over {10}} = …..,,,,,,,,,,,,,,,,,{{18} over 5} – {4 over 5} = …..)

b)

(eqalign{& {5 over 7} + {4 over 9} = …… cr& {4 over 5} – {2 over 3} = …… cr& {9 over {11}} + {3 over 8} = ….. cr& {{16} over {25}} – {2 over 5} = ….. cr} )

2: Tính

a) (5 + {3 over 5} = …)

b) (10 – {9 over {16}} = …)

c) ({2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = …)

3: Một thư viện có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện.

Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Máy Tính Lenovo, 7 Cách Chụp Màn Hình Máy Tính (Windows 10)

Đáp án:

1: Tính

a)

(eqalign{& {4 over {10}} + {7 over {10}} = {{4 + 7} over {10}} = {{11} over {10}} cr& {{18} over 5} – {4 over 5} = {{18 – 4} over 5} = {{14} over 5} cr} )

b)

*

2: Tính

a) (5 + {3 over 5} = {5 over 1} + {3 over 5} = {{5 imes 5} over {1 imes 5}} = {{25 + 3} over 5} = {{28} over 5})

b) (10 – {9 over {16}} = {{10} over 1} – {9 over {16}} = {{10 imes 16} over {1 imes 16}} – {9 over {16}} = {{160 – 9} over {16}} = {{151} over {16}})

c)

Mẫu số chung: 24

(eqalign{& {2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = {2 over 3} – ({{1 imes 4} over {6 imes 4}} + {{1 imes 3} over {8 imes 3}})cr &= {2 over 3} – ({{4 + 3} over {24}}) = {2 over 3} – {7 over {24}} cr & = {{2 imes 8} over {3 imes 8}} – {7 over {24}} = {{16} over {24}} – {7 over {24}} = {9 over {24}} = {3 over 8} cr} )

3:

*

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là :

({{60} over {100}} + {{25} over {100}} = {{85} over {100}}) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là:

({{100} over {100}} – {{85} over {100}} = {{15} over {100}}) (số sách của thư viện)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập