Giải Bài Tập Trong Tập Bản Đồ Lớp 11, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 11

*

Trang chủ » GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 11 – BÀI 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào hình 1, nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây:

Lời giải:

GDP bình quân đầu người (USD/người-năm 2004) Tỉ trọng khu vực III trong cơ cấu GDP (năm 2004) Chỉ số HDI (năm 2003) Tên một số nước và lãnh thổ tiêu biểu
Các nước phát triển Trên 2896 USD/người.

Đang xem: Giải bài tập trong tập bản đồ lớp 11

71% 0,855 + Đan Mạch

+ Thụy Điển, Anh

+ Ca – na – da

+ Niu Di – lân.

Các nước đang phát triển Dưới 2896 USD/người. 43% 0,694 + An – ba – ni

+ Cô – lôm – bi – a

+ In – đô – nê – xi – a

+ Ấn Độ

+ Ê – ti – ô – pi – a.

Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, người ta thường dựa vào các tiêu chí chính nào dưới đây, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Lời giải:

*

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hãy nêu tên một số nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa (các nước công nghiệp mới – NICs):

Lời giải:

Nam Phi, Mê hi cô, Sin ga po, Hàn Quốc , Braxin, In – đô – nê – xi a, Ma – lay – si – a…

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) nào là thánh công nhất?

Lời giải:

Nước Sin – ga – po, Hàn Quốc, Ma – lay – si – a, Đài Loan,..

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 35 Bài 114 : Phép Cộng Phân Số

Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hãy đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng:

Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm nào sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp?

Lời giải:

*

Bài 6 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

Lời giải:

*

Bài 7 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Việt Nam đang tạp trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng nào?

Lời giải:

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài 8 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Chúng ta cần phải làm gì để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?

Lời giải:

– Học hỏi tìm tòi, nghiên cứu về kinh tế xã hội của đất nước.

– Tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới.

– Chọn lọc và áp dụng những khoa học kĩ thuật phù hợp với hoàn cảnh đất nước mình.

Xem thêm: Cách Tính Bảo Hiểm Xã Hội 2017, Cách Tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần Mới Nhất Năm 2021

– Luôn đưa ra những phát minh mới, để ngày càng đổi mới kinh tế đất nước theo hướng tốt đẹp hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập