Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 9 Tập 2 Trang 12, Bài 7 Trang 12 Sgk Toán 9 Tập 2

b) Vẽ các đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong cùng một hệ trục tọa độ, rồi xác định nghiệm chung của chúng.

Đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán 9 tập 2 trang 12

Hướng dẫn:

a) Để tìm nghiệm tổng quát của phương trình ta biểu diễn x theo y hoặc y theo x.

Xem thêm: Các Bài Tập Rèn Luyện Thể Lực, 9 Bài Tập Rèn Thể Lực, Tăng Sức Bền Cho Runner

b) Lấy hai điểm thỏa mãn phương trình trên hệ trục tọa độ. Nối hai điểm ta được đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình.

Xem thêm: Diện Tích Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ, Giới Thiệu Chung Về Vườn Quốc Gia Xuân Sơn

a)

Ta có:(2x+y=4Rightarrow y=-2x+4)

Nghiệm tổng quát của phương trình(2x + y = 4)là(S={(x;-2x+4):xin mathbb R})

Ta có:(3x + 2y = 5Rightarrow y=-dfrac 3 2 x+dfrac 5 2)

Nghiệm tổng quát của phương trình(3x + 2y = 5)là(S=left{left(x;-dfrac 3 2 x+dfrac 5 2
ight):xin mathbb R
ight})

b)

+) Vẽ đường thẳng(y=-2x+4)

Với(x=0 )thì(y=4)

Với(x=2)thì(y=0)

Vậy đường thẳng(y=-2x+4)đi qua hai điểm((0;4);(2;0))

+) Vẽ đường thẳng(y=-dfrac 3 2 x+dfrac 5 2)

Với(x=1)thì(y=1)

Với(x=3)thì(y=-2)

Vậy đường thẳng(y=-dfrac 3 2 x+dfrac 5 2)đi qua hai điểm((3;-2);(1;1))

Ta có:

*

Vì hai đường thẳng cùng đi qua điểm((3;-2))nên nghiệm chung của hai phương trình là((3;-2))

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Tham khảo lời giải các bài tập Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn khác • Giải bài 4 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Không cần vẽ hình, hãy… • Giải bài 5 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán nhận số nghiệm… • Giải bài 6 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đố:Bạn Nga nhận xét: Hai hệ… • Giải bài 7 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai phương… • Giải bài 8 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai hệ phương… • Giải bài 9 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán nhận số nghiệm… • Giải bài 10 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán nhận số nghiệm… • Giải bài 11 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Nếu tìm thấy hai…
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba – Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất – Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn – Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn – Đại số 9 •Chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu – Hình học 9
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Giải bài 4 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 5 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 6 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 7 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 8 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 9 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 10 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 11 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn”>Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Giải bài tập SGK Toán 9
Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 2
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập