Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Toán 11 Bài Tập Ôn Tập Chương I

*

Câu hỏi 1 trang 33 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 33 sách giáo khoa Hình học 11. Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng? Nêu mối liên hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng.

Đang xem: Giải bài tập ôn tập chương 1 hình học 11

*

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 33 sách giáo khoa Hình học 11. Hãy kể tên các phép dời hình đã học…

*

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 33 sách giáo khoa Hình học 11. Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng với phép đồng dạng.

*

Bài 1 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 34 SGK Hình học 11. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF. a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE

*

Câu hỏi 4 trang 34 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 34 sách giáo khoa Hình học 11. Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau? Cho ví dụ.

*

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 34 sách giáo khoa Hình học 11. Cho hai điểm phân biệt A, B và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự.

*

Câu hỏi 6 trang 34 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 34 sách giáo khoa Hình học 11. Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.

Xem thêm: Lớp Học Excel Ở Hà Nội Đào Tạo Tốt Và Chất Lượng Nhất, Khai Giảng Khóa Học Word

*

Bài 2 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 34 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;2) và đường thẳng d có phương trình 3x + y+ 1= 0. Tìm ảnh của A và.

*

Bài 3 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 34 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(3;-2), bán kính 3.

*

Bài 4 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 34 SGK Hình học 11. Cho vectơ v, đường thẳng d vuông góc với giá của vectơ v. Gọi d” là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ.

*

Bài 5 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 5 trang 35 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là tâm đối xứng của nó. Gọi I, F, J, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

*

Bài 6 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 6 trang 35 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(1;-3), bán kính 2. Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;2)…

*

Bài 7 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 7 trang 35 SGK Hình học 11. Cho hai điểm A,B và đường tròn tâm O không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn (O) dựng hình bình hành MABN.

*

Bài 1 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 35 SGK Hình học 11. Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình…

Xem thêm: giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8 nâng cao

*

Bài 2 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 35 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

*

Bài 3 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 35 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x – y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó

*

Bài 4 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

*

Bài 5 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 5 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: 3x – 2y + 1= 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

*

Bài 6 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 6 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x – 2y – 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là :

*

Bài 7 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 7 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập