Lớp Học Excel Ở Hà Nội Đào Tạo Tốt Và Chất Lượng Nhất, Khai Giảng Khóa Học Word

Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh – DẠY KÈM TỪNG NGƯỜI/ CẦM TAY CHỈ VIỆC – THỜI GIAN HỌC VÔ HẠN – SUPPORT TRỌN ĐỜI – HỖ TRỢ TÌM VIỆC + Nhiều ưu đãi hấp dẫn.Với các khóa tin học văn phòng và khóa học kế toán tổng hợp thực hành trên CHỨNG TỪ THỰC TẾ,….cùng tuổi đời nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo kế toán, tin học tại Hà Nội, chúng tôi cam kết các bạn sẽ hài lòng khi đến với Đức Minh, đã học là phải thành thạo!!!

Khóa học kế toán (không giới hạn số buổi, Lịch học linh động)

DANH SÁCH KHOÁ HỌC KẾ TOÁN

HỌC PHÍ

HỌC TRÊN CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY

Đã biết kế toán

Chưa biết kế toán

Khóa học kế toán tổng hợp chọn 1 trong 4loại hình:(theo TT200học trên excel)

TMDV hoặc SX hoặc Xây Lắp XD hoặc Xuất Nhập Khẩu

(đào tạo kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

3.600.000 Giá gốc2.880.000giảm 20%Cá nhân

2.700.000 giảm 20%Cá nhân + 5%laptop2.340.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

2.160.000giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Đang xem: Lớp học excel ở hà nội

4.100.000 Giá gốc3.280.000 giảm 20%Cá nhân

3.075.000 giảm 20%Cá nhân +5% laptop2.665.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

2.460.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học kế toán tổng hợp chọn 1 trong 4loại hình:(theo TT200 học trên excel và 1 phần mềm )

TMDV hoặc SX hoặc Xây Lắp XD hoặc Xuất Nhập Khẩu

(đào tạo kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

4.100.000 Giá gốc3.280.000 giảm 20%Cá nhân

3.075.000 giảm 20%Cá nhân +5% laptop2.665.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

2.460.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

4.500.000 Giá gốc

3.600.000 giảm 20%Cá nhân3.375.000giảm 20%Cá nhân+ 5%laptop2.925.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

2.700.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá học kế toán thực tế tổng hợp từ A-Z

(theo thông tư 200)

(Gồm TMDV, SX, XD, XNK) (4 loại hình DN học trên excel hoặc 3 trên 4 loại hình DN – đào tạo kế toán, dạy kế toán thực tế, thực hành trên Excel và 01 phần mềm fast hoặc misa)

7.400.000 Giá gốc

5.900.000 giảm 20%Cá nhân5.550.giảm 20%Cá nhân+ 5%laptop4.800.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

4.440.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

8.000.000 Giá gốc

6.400.000 giảm 20%Cá nhân6.000.000giảm 20%Cá nhân+ 5%laptop5.200.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

4.800.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học kế toán tổng hợp chọn 1 trong 4loại hình:(theo TT133học trên excel)

TMDV hoặc SX hoặc Xây Lắp XD hoặc Xuất Nhập Khẩu

(đào tạo kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

2.400.000 Giá gốc

1.900.000 giảm 20%Cá nhân1.800.000 giảm 20%Cá nhân+ 5%laptop1.560.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

1.440.000giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

3.100.000 Giá gốc

2.480.000 giảm 20%Cá nhân2.325.000 giảm 20%Cá nhân+ 5%laptop2.015.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

1.860.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học kế toán tổng hợp chọn 1 trong 4loại hình:(theo TT133học trên excel và 1 phần mềm )

TMDV hoặc SX hoặc Xây Lắp XD hoặc Xuất Nhập Khẩu

(đào tạo kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

3.500.000 Giá gốc

2.800.000 giảm 20%Cá nhân2.600.000 giảm 20%Cá nhân+ 5%laptop2.270.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

2.100.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

3.900.000 Giá gốc

3.100.000 giảm 20%Cá nhân2.900.000 giảm 20%Cá nhân+ 5%laptop2.530.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

2.340.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá học kế toán thực tế tổng hợp từ A-Z

(theo thông tư 133)

(Gồm TMDV, SX, XD, XNK) (4 loại hình DN học trên excel hoặc 3 trên 4 loại hình DN – đào tạo kế toán, dạy kế toán thực tế, thực hành trên Excel và 01 phần mềm fast hoặc misa)

6.600.000 Giá gốc

5.280.000 giảm 20%Cá nhân4.950.000 giảm 20%Cá nhân + 5%laptop4.290.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

3.960.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

7.100.000 Giá gốc

5.680.000 giảm 20%Cá nhân5.300.000 giảm 20%Cá nhân + 5%laptop4.600.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

4.200.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Thực tập kế toán thực tế trong DNchọn 1 trong 4 loại hình (TMDV, SX, XLXD, XNK )

có kiến thức

(3 tháng chứng từ, đào tạo kế toán kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

1.700.000 Giá gốc

1.360.000 giảm 20%Cá nhân

1.270.000 giảm 20%Cá nhân + 5% laptop

1.100.000 giảm 20% cá nhân + 10% nhóm 3ng + 5% laptop

1.020.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

1.800.000 Giá gốc

1.440.000 giảm 20%Cá nhân

1.350.000 giảm 20%Cá nhân + 5% laptop

1.170.000 giảm 20% cá nhân + 10% nhóm 3ng + 5% laptop

1.080.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học sử dụng phần mềm 01Phần mềm MISA hoặc Fast(chọn 1 trong 4 loại hình)

(học kế toán thực tế, thực hành qua 01tháng chứng từ DN TMTV hoặc SX hoặc XLXD hoặc XNK )

1.400.000 Giá gốc1.120.000 giảm 20% Cá nhân

1.050.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên980.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 3910.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

840.000 giảm 20%+10% nhóm 3+ 5% sv-hs5% chuyển khoản từ xa.

1.700.000 Giá gốc1.280.000 giảm 20% Cá nhân

1.200.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên1.120.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 31.040.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

960.000giảm 20%+10% nhóm 3+ 5% sv-hs5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học sử dụng phần mềm 02Phần mềm MISA hoặc Fast

(học kế toán thực tế, thực hành qua 3 tháng chứng từ DN TMTV hoặc SX hoặc XLXD hoặc XNK )

2.500.000 Giá gốc2.000.000 giảm 20% Cá nhân

1.870.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên1.750.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 31.600.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

1.500.000giảm 20%+10% nhóm 3+ 5% sv-hs5% chuyển khoản từ xa.

2.700.000 Giá gốc2.160.000 giảm 20% Cá nhân

2.020.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên1.890.000.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 31.750.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

1.620.000giảm 20%+10% nhóm 3+ 5% sv-hs5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học nguyên lý kế toán thực tế

học kế toán thực tế, thực hành trên Excel

1.300.000 Giá gốc

1.040.000 giảm 20%Cá nhân975.000 giảm 20%Cá nhân + 5% sinh viên845.000 giảm 20% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5% sinh viên

780.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học làm BCTC trong DN

học kế toán thực tế, thực hành trên Excel

1.100.000 Giá gốc880.000 giảm 20%Cá nhân820.000 giảm 20%Cá nhân + 5%Sinh viên710.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

660.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học thực hành kê khai các loại thuế

học kế toán thuế trên phần mềm HTKK

600.000Giá gốc480.000 giảm 20%Cá nhân450.000 giảm 20% cá nhân + 5%Sinh viên390.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

360.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học kế toán thuế nâng cao

học kế toán thuế thực tế nâng cao trên phần mềm HTKK

2.400.000Giá gốc1.900.000 giảm 20%Cá nhân1.800.000 giảm 20% cá nhân + 5%Sinh viên1.560.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

1.440.000giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá học kế toán thuế thu nhập cá nhân

Lập báo cáo và quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1000.000 Giá gốc800.000 giảm 20%Cá nhân750.000 giảm 20%Cá nhân + 5%Sinh viên650.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

600.000giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá học kế toán dành cho nhà quản lý ( học 08-10 buổi)

Đào tạo nhà quản lý hiểu được hoạt động của bộ máy kế toán và cách đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính

2.800.000 Giá gốc (giáo viên kèm riêng cá nhân)

Khoá học Kế toán Kho

( Khoá này đóng đủ học phí mới phát giáo trình và học)

Học lý thuyết và thực hành về công việc kế toán kho.

1.600.000 Giá gốc1.280.000 giảm 20%Cá nhân

1.200.000 giảm 20%Cá nhân + 5%laptop1.040.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

960.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá học Kế toán Nội bộ

2.200.000 Giá gốc1.760.000 giảm 20%Cá nhân

1.650.000 giảm 20%Cá nhân + 5%laptop1.430.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

1.320.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa kế toán hành chính sự nghiệp 3000.0000 ( kèm riêng )

Khóa học kế toánonline:

KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TỪ A – Z

990.000 giá gốc

395.000 giá giảm

Khóa học tài chính kế toánonline:

Trọn Bộ Quản Trị Tài Chính Kế Toán Dành Cho Các Nhà Quản Lý

990.000 giá gốc

395.000 giá giảm

KHOÁ HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG (Không giới hạn số buổi Lịch học linh động)

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

Tin học văn phòng (Word+Excel)(đã bao gồm giáo trình)(có kiến thức)

Dạy tin học văn phòng)

1.800.000 Giá gốc

1.440.000 giảm 20% Cá nhân1.350.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên1.260.000 giảm 20% cá nhân+ 10% Nhóm 03 người1.170.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5%sinh viên

1.080.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Xem thêm: hệ quản trị cơ sở dữ liệu bài tập

Khóa học Word(đã bao gồm giáo trình)(có kiến thức)

hoặc Khóa học Excel(đã bao gồm giáo trình)

1.200.000 Giá gốc960.000 giảm 20% Cá nhân

900.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên840.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người780.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

720.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa tin học dành cho kế toán

(Dạy tin học văn phòng thực tế cho dân kế toán)

1.400.000Giá gốc1.120.000 giảm 20% Cá nhân

1.050.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên980.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người910.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

840.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên- hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa tin học Excel nâng cao(có kiến thức)

(đã bao gồm giáo trình)

1.600.000Giá gốc1.280.000 giảm 20% Cá nhân

1.200.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên1.120.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người1.040.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

960.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học Powerpoint(có kiến thức)(đã bao gồm giáo trình)

900.000Giá gốc720.000 giảm 20% Cá nhân

680.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên630.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người580.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

540.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Tin học văn phòng Word + Excel + Powerpoint(đã bao gồm giáo trình)(có kiến thức)

Dạy tin học văn phòng, tin học cho dân kế toán

2.400.000 Giá gốc

1.920.000 giảm 20% Cá nhân1.800.000 giảm 20% Cá nhân+ 5% sinh viên1.680.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người1.560.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

1.440.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá Word dành cho người chưa có kiến thức (Tin học dành cho người mới bắt đầu)

1.400.000Giá gốc1.120.000 giảm 20% Cá nhân

1.050.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên980.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người910.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

840.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên- hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa Word + Excel dành cho người chưa có kiến thức

2.000.000 Giá gốc

1.600.000 giảm 20% Cá nhân1.500.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên1.400.000 giảm 20% cá nhân+ 10% Nhóm 03 người1.300.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5%sinh viên

1.200.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học Powerpoint(chưa kiến thức)(đã bao gồm giáo trình)

1.000.000Giá gốc800.000 giảm 20% Cá nhân

750.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên700.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người650.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

600.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa tin học Excel nâng cao(chưakiến thức)

(đã bao gồm giáo trình)

2.500.000 Giá gốc

2.000.000 giảm 20% Cá nhân1.875.000 giảm 20% Cá nhân+ 5%sinh viên1.750.000 giảm 20% cá nhân+ 10% Nhóm 03 người1.625.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5%sinh viên

1.500.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa Word + Excel + PowerPoint dành cho người chưa có kiến thức

2.600.000 Giá gốc

2.080.000 giảm 20% Cá nhân1.950.000 giảm 20% Cá nhân+ 5% sinh viên1.820.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người1.690.000 giảm 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

1.560.000 giảm 20%+10% nhóm 3+5% sinh viên – hs+ 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa họcwordonline:

Tin học văn phòng – Word

900.000 giá gốc

295.000 giá giảm

Khóa học excel cho kế toánonline:

Excel từ cơ bản tới chuyên sâu dành riêng cho kế toán

990.000 giá gốc

395.000 giá giảm

Khóa học excelonline:

Bí quyết làm chủ Excel năm 2019

895.000 giá gốc

395.000 giá giảm

– Để biết thông tin chi tiết về hình thức đào tạo kế toán và tin học cụ thể thì các bạn vui lòng click chuột vào mỗi tên khóa học. 1. Thông tin chi tiết về các khóa đào tạo kế toán tin học tại Đức Minh

– Về thời gian học: Ca học linh động với 3 ca/ngày và 6 ngày / tuần.

Sáng 8h00- 11h30 ; Chiều 13h30 – 17h00 ; Tối 18h – 20h

(Các bạn có thể đi học BẤT KỲ CA NÀO hoặc BẤT CỨ HÔM NÀO khi các bạn có thời gian rảnh, nghĩa là LỊCH HỌC HOÀN TOÀN PHỤ THUỘC VÀO CÁC BẠN, thậm chí ngày học 3 ca, tuần 6 ngày cũng được!)

*

Họcviên chăm chỉđi học cả những ngày nắng cũng như ngày mưa

2. Ưu đãi hấp dẫn cho các khóađào tạo kế toán, và tin họctạiĐức Minh

GIẢM TỚI40%học phí,tặng túi dây kéo sành điệu và bộ móc chìa khóa cùng nhiều phần quà kháctại các chi nhánh như sau:

· Giảm 20%học phí cho tất cảcác khoá học kế toán – tin học

· Giảm ngay10%cho nhóm đăng kí03người trở lên.

· Giảmtiếp05%cho học viên dùng laptop cá nhân!

(chỉ áp dụng cho hìnhthứcdạy kế toántrên excel )

· Giảm thêm05%cho sinh viên ( có thẻ sinh viên hoặc bằng tốt nghiệp).

-Hiệntại, Viện đào tạo kế toán, tin họcĐức Minhđangcónhiều mức học phí ƯU ĐÃIcùngnhiều phầnquà,khuyến mãi khóa họcHẤP DẪNvới tấtcả các khóa học kế toán và tin học. Lưu ý là các ưu đãichỉ có hạn,cácbạnnhanh tay đăng ký nhé!

– Để nhận được khuyến mại, ưu đãitừ tấtcả các khóa học kế toán và tin họctại Viện đào tạo kế toán, tin họcĐức Minh, các bạn phải đi theo nhóm02người trở lên, có laptop cá nhân và phải là sinh viên! Ngoài ra nếu các bạn chưa có nhóm,các bạncó thể viết bình luận ở dưới hoặcshare bàiviếtnàyđể tìmbạn học của mình.Chú ý là không nhất thiết phải cùnghọckhóa học kế toán hay tin họcmới nhận được các ưu đãi. Có thể một bạn họckế toán, một bạn học tin học, một bạn học phần mềm,… cũng được. Hoặc sau khi các bạn đã đăng ký hoặc đãđi học được một thời gianrồi các bạn rủ thêm bạn của mình nữa thìcác bạn vẫn sẽ được giảm học phí như thường.

– Nếu các bạn đã chọn được khóahọ​c kế toánhaytin họcmình muốn hoặc còn đang thắc mắc điềugì thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo cáchot lines:

Hoặc các bạn có thểđể lại số điện thoạibên dưới phần bình luận để bên văn phòng của Viện đào tạo kế toán và tin họcĐức Minhtư vấn nhiệt tìnhcho các bạn.

*

Lớphọc lúc nào cũng bận rộnvà vui vẻ

3. Đặc trưng của trung tâmđào tạo kế toán, tin học Đức Minh

– Phòng học THOẢI MÁI TIỆN NGHI,mỗi học viên một máy tính, THỜI GIAN HỌC VÔ HẠNdạy học theo phương pháp DẠY KÈM TỪNG HỌC VIÊN,khá đặc biệt, bao gồm tất cả các khóahọ​c kế toánhay tin học bất kỳ.

– Đội ngũ giảng viên của Đức Minh có kinh nghiệm làm việc thực tế ở các công ty lớnvà đều có khả năngsư phạm,truyền đạt tốt nhất. Đặc biệt là giáo viên rất nhiệt tình, thân thiệnvà dễ gần, chỉ dạy tận tình cho từng học viên.

– Đượcdạy kế toánchuyên dùngvề Excel, lập và xử lý các bảng biểu, giấy tờ, kỹ năng tin học.

– Được hỗ trợ cài đặt cácphần mềm tin học, phần mềm kế toán miễn phí.

– Với mỗi khóa học kế toánvề cácloại hình doanh nghiệpkhác nhau -học viênsẽ được học trên một bộ chứng từ riêng biệt

– Đảm bảo thành thạo kê khai, quyết toán thuế, cách lập BCTC,…

– Đảm bảo thành thạo công việc như đang làm tại DN thực tế

– Bạn đăng kí được học ngay lập tứckhông cần chờ lớp, không giới hạnbuổi học, hướng dẫn đến khi thành thạo mới kết thúckhóa học.

– Lịch học cực kỳlinh động cho tất cả các khóahọ​c kế toánhay tin học bất kỳ.

– Giảm trừhọc phí cho những bạn đăng ký lần tiếp theo hay những bạngiới thiệubạn bè, người thân tới học.

– Được bảo lưu khóa học trường hợp không có thời gian đến lớp.

– Được cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc2 năm có xác nhận của Giám đốc Công ty

– Tổ chức thi và đượccấp chứng chỉcủa Bộ Giáo Dục, Sở Giáo Dục

*

Cácbạn học viênđang chăm chú vào bài học

4.Đào tạo kế toánthực tế, tin họcở Đức Minh- Hậu mãi?

– Hỗ trợ tìm việc cho cáchọc viên sau khi cáckhóahọ​c kế toánhay tin họckết thúc, bao gồm:

+ Đăng tin lên trênfanpage Đức Minh(hơn 41.000 thành viên)

+Đăng tin lên fanpagetuyểndụngkếtoáncủaĐứcMinh

+Đăng topic dính lêndiễn đànkế toán của Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh:dayketoan.net

+Đăng tin tại mục tuyển dụng trên website chínhvà cácwebsite vệtinh củaĐứcMinh

+Giới thiệu việc làm tới các công ty đối tác củaĐức Minh.

Xem thêm: cách tháo máy tính bảng aoson

– Sau mỗikhóahọ​c kế toánhay tin họcbất kỳ, các bạnhọc viên sẽđượcHỖ TRỢ TRỌN ĐỜIqua group “Học viên kế toánĐức Minh” trên facebookvề các tình huống thực tế trong suốt quá trình làm việc với phương châm: “Sự thành công của học viên làniềmtự hào của Đức Minh”

5. Đào tạo kế toán thực tế, tin họcở Đức Minh- Địachỉ?

Địa chỉ các chi nhánh của Việnđào tạo kế toán và tin họcĐức Minh tại Hà Nội:

CN Đống Đa: : Phòng 815, tòa 15 tầng – B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) – HN

CN Cầu Giấy: Phòng cộng đồng tầng 2 tòa B6A Nam Trung Yên (gần khu nhà Shop House) Số 80 Nguyễn Chánh (cạnh sở kế hoạch đầu tư HN)

CN Hoàng Mai:Phòng 404 – tầng 4- Chung cư CT4A1- Đường Nguyễn Hữu Thọ – Linh Đàm – Hoàng Mai, Hà Nội( Ngay đèn xanh đỏ cổng chào Linh Đàm, tầng 1 siêu thị Bài Thơ – Highlands Cofee)

CN Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) – số 10 Trần Phú – Hà Đông.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel