dàn ý văn nghị luận giải thích

Soạn văn 7

Các thể loại văn tham khảo lớp 7

Văn học dân gian lớp 7

Văn học nước ngoài lớp 7

Văn tự sự – miêu tả lớp 7

Văn nhật dụng – lớp 7

Nghị luận xã hội lớp 7

Soạn văn 7 – Bài 1 SGK Ngữ văn 7

Cổng trường mở ra

Mẹ tôi

Từ ghép

Liên kết trong văn bản

Soạn văn 7 – Bài 2 SGK Ngữ văn 7

Cuộc chia tay của những con búp bê

Bố cục trong văn bản

Mạch lạc trong văn bản

Soạn văn 7 – Bài 3 SGK Ngữ văn 7

Ca dao dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Từ láy

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả

Quá trình tạo lập văn bản

Soạn văn 7 – Bài 4 SGK Ngữ văn 7

Những câu hát than thân

Những câu hát châm biếm

Đại từ

Luyện tập tạo lập văn bản

Soạn văn 7 – Bài 5 SGK Ngữ văn 7

Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)

Từ Hán Việt

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Soạn văn 7 – Bài 6 SGK Ngữ văn 7

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên trường vãn vọng)

Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca – trích)

Từ Hán Việt (tiếp theo)

Đặc điểm của văn biểu cảm

Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Soạn văn 7 – Bài 7 SGK Ngữ văn 7

Sau phút chia li (Trích Chinh phụ ngâm khúc)

Bánh trôi nước

Quan hệ từ

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Soạn văn 7 – Bài 8 SGK Ngữ văn 7

Qua Đèo Ngang

Bạn đến chơi nhà

Chữa lỗi về quan hệ từ

Viết bài tập làm văn số 2 – Văn biểu cảm

Soạn văn 7 – Bài 9 SGK Ngữ văn 7

Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)

Từ đồng nghĩa

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Soạn văn 7 – Bài 10 SGK Ngữ văn 7

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dại tứ)

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

Từ trái nghĩa

Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người

Soạn văn 7 – Bài 11 SGK Ngữ văn 7

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca)

Từ đồng âm

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Soạn văn 7 – Bài 12 SGK Ngữ văn 7

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

Thành ngữ

Viết bài tập làm văn số 3 – Văn biểu cảm

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Soạn văn 7 – Bài 13 SGK Ngữ văn 7

Tiếng gà trưa

Điệp ngữ

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Làm thơ lục bát

Soạn văn 7 – Bài 14 SGK Ngữ văn 7

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Chơi chữ

Chuẩn mực sử dụng từ

Ôn tập văn bản biểu cảm

Soạn văn 7 – Bài 15 SGK Ngữ văn 7

Sài Gòn tôi yêu

Mùa xuân của tôi

Luyện tập sử dụng từ

Soạn văn 7 – Bài 16 SGK Ngữ văn 7

Ôn tập tác phẩm trữ tình – Ngữ văn 7 tập 1

Ôn tập phần tiếng Việt – Ngữ văn 7 tập 1

Soạn văn 7 – Bài 17 SGK Ngữ văn 7

Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) – Ngữ văn 7 tập 1

Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ văn 7 tập 1

Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) – Ngữ văn 7 tập 1

Soạn văn 7 – Bài 18 SGK Ngữ văn 7

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Soạn văn 7 – Bài 19 SGK Ngữ văn 7

Tục ngữ về con người và xã hội

Rút gọn câu

Đặc điểm của văn nghị luận

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Soạn văn 7 – Bài 20 SGK Ngữ văn 7

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Câu đặc biệt

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Soạn văn 7 – Bài 21 SGK Ngữ văn 7

Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Thêm trạng ngữ cho câu

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Soạn văn 7 – Bài 22 SGK Ngữ văn 7

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Luyện tập lập luận chứng minh

Soạn văn 7 – Bài 23 SGK Ngữ văn 7

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Viết bài tập làm văn số 5 – Văn lập luận chứng minh

Soạn văn 7 – Bài 24 SGK Ngữ văn 7

Ý nghĩa văn chương

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Soạn văn 7 – Bài 25 SGK Ngữ văn 7

Ôn tập văn nghị luận – Ngữ văn 7 tập 2

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Soạn văn 7 – Bài 26 SGK Ngữ văn 7

Sống chết mặc bay

Cách làm bài văn lập luận giải thích

Luyện tập lập luận giải thích

Viết bài tập làm văn số 6 – Văn lập luận giải thích

Soạn văn 7 – Bài 27 SGK Ngữ văn 7

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Soạn văn 7 – Bài 28 SGK Ngữ văn 7

Ca Huế trên sông Hương

Liệt kê

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Soạn văn 7 – Bài 29 SGK Ngữ văn 7

Quan âm thị kính

Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy

Văn bản đề nghị

Soạn văn 7 – Bài 30 SGK Ngữ văn 7

Ôn tập phần Văn – Ngữ văn 7 tập 2

Dấu gạch ngang

Văn bản báo cáo

Soạn văn 7 – Bài 31 SGK Ngữ văn 7

Kiểm tra phần Văn – Ngữ văn 7 tập 2

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Ôn tập phần Tập làm văn – Ngữ văn 7 tập 2

Soạn văn 7 – Bài 32 SGK Ngữ văn 7

Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ văn 7 tập 2

Kiểm tra tổng hợp cuối năm – Ngữ văn 7 tập 2

Soạn văn 7 – Bài 33 SGK Ngữ văn 7

Chương trình địa phương (phần Văn)

Soạn văn 7 – Bài 34 SGK Ngữ văn 7

Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) – Ngữ văn 7 tập 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn