Cách Xếp Loại Học Lực Thpt Trong Excel, Giúp Mình Hàm Xếp Hoại Học Lực Hs Thpt Với!

Mình có các dữ liệu ở trong bản đính kèm.điều kiện xếp loại như sau:- Loại Giỏi: Điểm TB các môn > 8.0, trong đó bắt buộc phải có 1 trong 2 môn Văn hoặc Toán > 8.0, các môn còn lại > 6.5, môn thể dục Đạt, hạnh kiểm Khá trở lên.- Loai Khá: Điểm TB các môn > 6.5,trong đó bắt buộc phải có 1 trong 2 môn Văn hoặc Toán > 6.5, các môn còn lại > 5.0, môn thể dục Đạt, hạnh kiểm Khá trở lên.- Loại TB: Điểm TB các môn > 5.0,trong đó bắt buộc phải có 1 trong 2 môn Văn hoặc Toán > 5.0, các môn còn lại > 3.5, môn thể dục Đạt.- Loại Yếu: + Điểm TB các môn 3.5+ Điểm TB các môn > 5.0 nhưng có 1 môn 2.0- Loại Kém: các trường hợp còn lại.bạn nào chỉ giúp mình với!

Đang xem: Cách xếp loại học lực thpt trong excel

*

Mình có các dữ liệu ở trong bản đính kèm.điều kiện xếp loại như sau:- Loại Giỏi: Điểm TB các môn > 8.0, trong đó bắt buộc phải có 1 trong 2 môn Văn hoặc Toán > 8.0, các môn còn lại > 6.5, môn thể dục Đạt, hạnh kiểm Khá trở lên.- Loai Khá: Điểm TB các môn > 6.5,trong đó bắt buộc phải có 1 trong 2 môn Văn hoặc Toán > 6.5, các môn còn lại > 5.0, môn thể dục Đạt, hạnh kiểm Khá trở lên.- Loại TB: Điểm TB các môn > 5.0,trong đó bắt buộc phải có 1 trong 2 môn Văn hoặc Toán > 5.0, các môn còn lại > 3.5, môn thể dục Đạt.- Loại Yếu: + Điểm TB các môn 3.5+ Điểm TB các môn > 5.0 nhưng có 1 môn 2.0- Loại Kém: các trường hợp còn lại.bạn nào chỉ giúp mình với!
đã làm cho bạn ở topic kia. không nên post 1 topic ở hai mục rất tốn tài nguyên của diễn đànCông thức:
=IF(AND(GG7>=8;OR(T7>=8;CL7>=8);T7>=6,5;AH7>=6,5;A V7>=6,5;BJ7>=6,5;BX7>=6,5;CL7>=6,5;CZ7>=6,5;DN7>=6 ,5;EB7>=6,5;EP7>=6,5;FD7>=6,5;GF7>=6,5;FG7=”Đ”;OR (GI7=”K”;GI7=”T”));”Giỏi”;IF(AND(GG7>=6,5;OR(T7> =6,5;CL7>=6,5);T7>=5;AH7>=5;AV7>=5;BJ7>=5;BX7>=5;C L7>=5;CZ7>=5;DN7>=5;EB7>=5;EP7>=5;FD7>=5;GF7>=5;FG 7=”Đ”;OR(GI7=”K”;GI7=”T”));”Khá”;IF(AND(GG7>=5;O R(T7>=5;CL7>=5);T7>=3,5;AH7>=3,5;AV7>=3,5;BJ7>=3,5 ;BX7>=3,5;CL7>=3,5;CZ7>=3,5;DN7>=3,5;EB7>=3,5;EP7> =3,5;FD7>=3,5;GF7>=3,5;FG7=”Đ”);”TB”;IF(OR(AND(GG 73,5;T7>=3,5;AH7>=3,5;AV7>=3,5;BJ7>=3,5;BX7 >=3,5;CL7>=3,5;CZ7>=3,5;DN7>=3,5;EB7>=3,5;EP7>=3,5 ;FD7>=3,5;GF7>=3,5);AND(GG7>=5;OR(T7=2;AH7 >=2;AV7>=2;BJ7>=2;BX7>=2;CL7>=2;CZ7>=2;DN7>=2;EB7> =2;EP7>=2;FD7>=2;GF7>=2));”Yếu”;”Kém”))))
abicoThành viên mới

Xem thêm: Cách Tính Định Thức Cấp 4 Nhanh, Nhất, Định Thức (Determinants)

đã làm cho bạn ở topic kia. không nên post 1 topic ở hai mục rất tốn tài nguyên của diễn đànCông thức:=IF(AND(GG7>=8;OR(T7>=8;CL7>=8);T7>=6,5;AH7>=6,5;A V7>=6,5;BJ7>=6,5;BX7>=6,5;CL7>=6,5;CZ7>=6,5;DN7>=6 ,5;EB7>=6,5;EP7>=6,5;FD7>=6,5;GF7>=6,5;FG7=”Đ”;OR (GI7=”K”;GI7=”T”));”Giỏi”;IF(AND(GG7>=6,5;OR(T7> =6,5;CL7>=6,5);T7>=5;AH7>=5;AV7>=5;BJ7>=5;BX7>=5;C L7>=5;CZ7>=5;DN7>=5;EB7>=5;EP7>=5;FD7>=5;GF7>=5;FG 7=”Đ”;OR(GI7=”K”;GI7=”T”));”Khá”;IF(AND(GG7>=5;O R(T7>=5;CL7>=5);T7>=3,5;AH7>=3,5;AV7>=3,5;BJ7>=3,5 ;BX7>=3,5;CL7>=3,5;CZ7>=3,5;DN7>=3,5;EB7>=3,5;EP7> =3,5;FD7>=3,5;GF7>=3,5;FG7=”Đ”);”TB”;IF(OR(AND(GG 73,5;T7>=3,5;AH7>=3,5;AV7>=3,5;BJ7>=3,5;BX7 >=3,5;CL7>=3,5;CZ7>=3,5;DN7>=3,5;EB7>=3,5;EP7>=3,5 ;FD7>=3,5;GF7>=3,5);AND(GG7>=5;OR(T7=2;AH7 >=2;AV7>=2;BJ7>=2;BX7>=2;CL7>=2;CZ7>=2;DN7>=2;EB7> =2;EP7>=2;FD7>=2;GF7>=2));”Yếu”;”Kém”))))https://lingocard.vn/forum/…mình-hàm-xếp-hoại-học-lực-hs-THPT-với!Thân!
Cảm ơn bạn nhiều, lần đầu post bài nên không biết mong các bạn thông cảm, mình sẽ rút kinh nghiệm
V
vo huu tuyenThành viên mới
Tham gia ngày13 Tháng tư 2009Bài viết29Được thích0Điểm0Tuổi51

Xem thêm: Tự Học Excel 2003 Trong 10 Tiếng : Phần 1, Ebook Tự Học Excel 2003 Trong 10 Tiếng: Phần 1

Giúp công thức xếp loại tôi có một bảng XL tại ô M9 màu đỏ XL với ĐK như sau :trong các ô nếu F9, H9,J9,L9 có 1 cái “CĐ” thì XL chung “CĐ”, trong 4 ô F9,H9, J9,L9 CÓ 2 ô “T” trở lên là “T” ,còn lại là “Đ” . các bạn chỉ dùm cho công thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel