Tổng Hợp Cách Đánh Số Thứ Tự Lặp Lại Trong Excel Dành Cho Dân Văn Phòng

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ đến với một ứng dụng thực tiễn của hàm COUNTIF trong việc lập bảng phục vụ mục đích tổng kết báo cáo, đó là việc thiết lập số thứ tự thành phần bảng phân loại.

Cụ thể, ta sẽ bắt đầu từ bảng tính như sau:

*

*

Mục đích ở đây là ta sẽ đánh số thứ tự để phân loại. Sau đó tách thành các nhóm lớn để tổng hợp và… gửi các sếp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel