Bảng Tính Giá Thành Sản Phẩm Bằng Excel Tính Giá Thành Sản Phẩm

Trong bài viết này, lingocard.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu file Excel tính giá thành tại đơn vị nhận gia công. Hy vọng sẽ giúp ích với các bạn dễ dàng hơn trong quá trình tính giá thành gia công sản phẩm.

*

Đặc điểm về Giá thành gia công trong các doanh nghiệp:

Nguyên vật liệu chính được đơn vị thuê gia công chuyển nên giá NVL chính bằng 0 dẫn đến không có chi phí NVL chính.Nguyên vật liệu phụ thường sẽ do doanh nghiệp nhận gia công tự mua và sẽ cần theo dõi nhập xuất và tính giá vốn của NVL phụ.Chi phí nhân công sản xuất thường là chi phí có tỷ lệ lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp gia công. Vi vậy, việc phân bổ chi phí nhân công là quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của bài toán giá thành.Đối với các doanh nghiệp gia công thì khi tiếp nhận các đơn hàng gia công thì thường sẽ có đơn giá gia công chi tiết của từng sản phẩm hoặc đơn giá tiền lương chi tiết theo từng sản phẩm. Đây chính là căn cứ để phân bổ chi phí nhân công có tỷ lệ chính xác cao nhất.Các chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí sản xuất chung sẽ thường được phân bổ theo chi phí nhân công.

Cách sử dụng file Excel tính giá thành gia công

*

Trong file gồm các sheet chứa thông tin như sau:

Menu: Danh sách các sheet trong fileTTDN: Chứa thông tin cơ bản về doanh nghiệp như tên, địa chỉ, mã số thuế…Thang: Chứa thông tin về tháng, năm tính giá thànhDM: Sheet này chứa thông tin về danh mục vật tư của doanh nghiệpCT: Chứa đơn giá gia công của từng sản phẩmTondau: Chứa các thông tin như số lượng, giá trị tồn đầu của từng loại sản phẩmNhap: Sheet này cập nhật phát sinh hàng nhập kho trong kỳLoc: Báo cáo tổng hợp tồn kho tức thờiTinhgiavon: Sheet chứa bảng tổng hợp nhập xuất tồn giá trị vật tưXuất: Sheet này cập nhật phát sinh hàng xuất kho trong kỳTHNhap: Báo cáo tổng hợp nhập kho trong kỳTHXuat: Báo cáo tổng hợp xuất kho trong kỳNXT: Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồnTL: Cập nhật chi phí lương và chi phí sản xuất chungHS: Tính hệ số phân bổ chi phí và phân bổ chi phí phát sinhGTSP: Báo cáo giá thành sản phẩmCPSX: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất

Các bạn có thể tải về file Excel tính giá thành gia công TẠI ĐÂY.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel