Bài Tập Tính Giá Thành Sản Phẩm Theo Phương Pháp Hệ Số, Tính Giá Thành Sản Phẩm Theo Phương Pháp Hệ Số

Căn cứ theo thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về 4 phương pháp tính giá thành sản phẩm bao gồm:

– Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ: Tại đây

– Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn: Tại đây

– Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số: Tại đây

­- Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức: Tại đây

Phương pháp hệ số là phương pháp dùng để tính toán giá thành sản phẩm đối với các doanh nghiệp dùng các quy trình sản xuất với cùng một loại nguyên liệu đầu vào nhưng thu được sản phẩm đầu ra khác nhau.

Đang xem: Bài tập tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Có thể bạn quan tâm: Học xuất nhập khẩu

1. Đối tượng áp dụng.

Các doanh nghiệp mà trong một chu kỳ sản xuất cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng sản phẩm.

Xem thêm: Khóa Học Soft Skill S – Tổng Hợp (Soft Skills & English)

Đối tượng tập hợp chi phí: Toàn bộ quy trình công nghệ và từng loại sản phẩm chính khác nhau do quy trình đó sản xuất ra. Với loại doanh nghiệp này thì chi phí không tập trung cho riêng từng sản phẩm. lớp học kế toán thuế

Đối tượng tính giá: Từng loại sản phẩm.

Xem thêm: Mạch Điện Tử, Lập Trình Vi Điều Khiển Tổng Hợp File Đồ Án Điều Khiển Số Chọn Lọc

Kỳ tính giá. Tương ứng với kỳ báo cáo. Học kế toán thuế

2. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Căn cứ vào đặc điểm tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm tính ra môt loại hệ số nhằm tính giá thành mỗi loại sản phẩm khác nhau. Trong đó lấy hệ số 1 làm đơn vị tiêu chuẩn.

Các bước tính giá thành bao gồm: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

Bước 1: Xác định số lượng sản phẩm hoàn thành được quy đổi: Quy đổi các sản phẩm thu được của từng loại về sản phẩm tiêu chuẩn theo các hệ số quy định:

Tổng sản phẩm quy đổi = Số sản phẩm từng loại x Hệ số quy đổi từng loại

Bước 2: Xác định giá thành sản phẩm theo tiêu chuẩn:

*

Bước 3: Xác định giá thành của từng loại sản phẩm

*

3. Ví dụ cụ thể

Ví dụ: Công ty A tiến hành sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp như sau: (Đơn vị tính: đồng)

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000.000Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500.000Chi phí SX chung: 1.200.000SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán ngay: 400

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP: Học kế toán ở đâu tốt

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập